Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GANDULF z BINASCO OFM bł.

  ur. ok. 1200 w Binascok. Mediolanu, zm. 3 IV 1260 w Polizzi Generosa k.Palermo, kaznodzieja, p a t r o n miasta Polizzi Generosa.

  Po złożeniu ślubów zak. zamieszka! w eremie k. Polizzi Generosa, podejmując za zgodą bpa Cefalu misję kaznodzieiwędrownego w jego diecezji; zdobył popularność na tereniecałej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GANDULF z BOLONII

  zm. 1185(7), kanonista i teolog,prof, i zał. szkoły jurysprudencji kośc. na uniw. w Bolonii.

  Jest autorem niektórych glos do Dekretu Gracjana (DieGlosse zum Dekret Gratians, wyd. J.F. Schulte, W 1872;—> Corpus iuris canonici I ) , które były cytowane m.in. przezbpa Ferrary Huguccio w Summa Lipsiensis oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GANESIA

  (sanskr. Ganapati), w ó d z ganów, duchówsłużących —» Siwie, również pan przeszkód (Wighneśwara),którego prosi się o pomoc przed podjęciem jakiegokolwiekprzedsięwzięcia; w hinduizmie także b ó s t w o lud., patronliteratury, oświaty, sukcesu;

  drugi syn Siwy i Parwati, przedstawianyw czerwonym kolorze, z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GANDERSHEIM

  Dawne król. opactwo kanoniczek wdiec. Hildesheim pod wezw. św. Jana Chrzciciela i św. StefanaI, p o t em także św. papieży - Anastazego I i InnocentegoI; zał. 852 przez księcia saskiego Liudolfa w Brunshausenprzy benedyktyńskim klasztorze instytut kanoniczek, przeniesiono856 do G . ; kościół konsekrowano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /2 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GANDHARWA

  (sanskr.), w hinduizmie jeden ze sposobówzawierania małżeństwa, często potajemnie, na zasadzieobustronnej umowy, temat wielu opowieści; także boskimuzykant pici męskiej, czasem śpiewający i tańczący,początkowo j e d e n - obecnie wielu; również słudzy —» Indryzwiązani z rytuałami urodzin czy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAMRAT PIOTR abp.

  ur. 1487 w Samoklęskach k.J a s i a , zm. 27 V I I I 1545 w Krakowie, prymas Polski.

  Od 1500 studiował w Akademii Krak., po czym przebywałna dworze bpa płockiego, E. Ciołka, któremu towarzyszyłw misjach dyplomatycznych; po 1509 otrzymał probostwow Wyszkowie, 1519 zaś scholasterię p ł o c ; po powrocie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /2 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAŁUSZKA JÓZEF ALEKSANDER

  ur. 17 III 1893 wSzczurowej k. Brzeska, zm. 6 IX 1939 w Annopolu, poeta.

  Studiował (od 1919) filozofię na U J ; 1929 został członkiemzarządu krak. oddziału Związku Zawodowego LiteratówPol.; 1931-34 redagował „Gazetę Literacką".

  Debiutowałzbiorem Promień i grom (Kr 1919), zawierającym wiersze,które...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAMS Pius OSB

  Imię chrzestne Bonifacius, ur. 23 I1816 w Mittelbuch (Wirtembergia), zm. 11 V 1892 w Monachium,historyk Kościoła.

  Po studiach filoz.-teol. w Tybindze i R o t t e n b u r g u przyjął1839 święcenia kapł. i pracował j a k o duszpasterz; od 1847 byłprof, historii Kościoła i teologii w seminarium duch. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAMALIEL

  (hebr. gamali'el Bóg jest moją nagrodą),imię dwóch —> t a n n a i t ów z I w. po Chr.

  GAMALIEL I , R a b b a n G. ha-Zaken (Starszy), zm. prawdopodobnieprzed 70 po Chr.; działał ok. 25-50 po Chr.w Jerozolimie; był faryzeuszem wychowanym w szkole swegodziadka —» Hillela, którą później kierował; o jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAMSKA - ŁEMPICKA JADWIGA

  ur. 2 VII 1903 wPrzemyślu, zm. 9 I 1956 w Lublinie, p o e t k a .

  Od 1922 studiowała polonistykę i historię na Uniw. JanaKazimierza we Lwowie; od 1924 była bibliotekarką Pol.Muzeum Szkolnego i Biblioteki Baworowskich; 1927 uzyskaładoktorat (na podstawie rozprawy o polskim teatrze misteryjnym);1929-36...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 910

  praca w formacie txt

Do góry