Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GASPARRI PIETRO kard.

  ur. 5 V 1852 w Ussita (prow.Macerata), zm. 18 XI 1934 w Rzymie, dyplomata, kanonista.

  Po ukończeniu seminarium duch. w Rzymie, przyjął 1877święcenia kapł.; wykładał nast. prawo kan. w kolegiumKongr. Rozkrzewiania Wiary oraz teologię sakramentów wseminarium San Apollinare w Rzymie; od 1880 był prof...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARUFALOFF JAN CR bp.

  ur. 12 VIII 1888 w MalkoTyrnowo (pd.-wsch. Bułgaria), zm. 7 VIII 1951 w Sofii,misjonarz.

  Uczył się u zmartwychwstanek w Malko Tyrnowo i u zmartwychwstańcóww Adrianopolu; po odbyciu nowicjatu w Krakowiei złożeniu 1906 ślubów zak., studiował teologię na Gregorianum;1912 przyjął w Rzymie święcenia kapł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARNYSZ MACIEJ GRZEGORZ bp.

  ur. 13 III 1740 wokolicach Wielunia, zm. 6 X 1790 w Warszawie.

  Kształcił się w szkołach jez. w Warszawie, a nast. w Rzymie,gdzie 1767 uzyskał doktorat prawa kan.; był kanoniki em i dziekanem kapituły kujaw., prob, w Inowrocławiu,od 1775 bpem sufraganem pozn. i 1778 referendarzem koronnym;dzięki prymasowi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GASPÉ

  Diecezja w Kanadzie eryg. 5 V 1922 z części terytoriumarchidiec. Rimouski, której została sufraganią; zajmuje20 637 km2 i liczy 110 435 mieszk., w tym 104 202 katolików,63 parafie, 95 księży diec. i 16 zak., 24 zakonników i 237sióstr.

   

  E. Josi, ECat V 1955-1956; P. Joncas, DHGE XIX 1375-1379; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARLICKI TOMASZ ks.

  ur. ok. 1730, zm. po 1773,działacz konfederacji barskiej, kaznodzieja.

  Od 1754 byt burgrabią krak.; po przyjęciu święceń kapł.został 1767 kanonikiem kijowskim; od 1768 był w Krakowskiemk a p e l a n em gen. i kaznodzieją konfederatów barskich;po klęsce 1768 został skazany na zesłanie, jednakże w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /1 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARNET HENRY SJ

  ur. 1555 w Heanor (Derbyshire),zm. 3 V 1606 w Londynie, konwertyta.

  Pochodził z rodziny protest.; po ukończeniu WinchesterSchool przeszedł 1575 na katolicyzm i wstąpił do zakonuw Rzymie; studia filoz.-teol. odbyt w Collegium Romanům,w którym (po przyjęciu święceń kapt.) uczył języka hebr.i matematyki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /1 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARNIER, Garnerius JEAN SJ

  ur. 11 XI 1612 w Paryżu,zm. 26 XI 1681 w Bolonii, filozof, teolog, patrolog.

  Do zakonu wstąpił 1623; wykładał poetykę, retorykęi filozofię w kolegiach zak. w Clermont-Ferrand i Orleanie(1643-53), a teologię w Bourges i Paryżu (1651-79). Z zakresufilozofii i teologii opublikował m.in. Organi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /1 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARNIER ROBERT

  ur. 1534 w La Ferté-Bernard (dep.S a r t h e ) , zm. 20 IX 1590 w Le Mans, dramaturg.

  Po studiach prawniczych w Tuluzie przeniósł się do Paryża(zetknął się tu z poetami —> Plejady); zasłynął j a k o odnowicielfranc, dramatu (m.in. prekursor P. C o r n e i l l e ' a ) , łączącyelementy tragedii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /1 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARISSA

  Diecezja w Kenii eryg. 3 II 1984, sufr. Nairobi;powstała z prefektury apost. utworzonej 1976 z częścidiec. Meru i Mombasa i powierzonej opiece duszpast. kapucynów;zajmuje 172 096 km2 i liczy 433 225 mieszk., w tym12 000 katolików, 10 parafii, 1 księdza diec. i 15 zak., 15zakonników i 31 sióstr.

   

  AAS 69(1977)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARIZIM

  (Vg, hebr. gerizzim), wzniesienie w górachEfraima, dziś Dżebel et-Tur (881 m) na pd. zachód od Sychem(Tell Balata), naprzeciw góry Ebal (zw. górą przekleństw).

  ST nazywał G. Pępkiem Ziemi (Sdz 9,37) i uważał ją zagórę błogosławieństw (Pwt 11,29; 27,12; Joz 8,33), natomiasttradycja samarytańska...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /2 523

  praca w formacie txt

Do góry