Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GATINEAU - HULL

  Diecezja w Kanadzie eryg. 1 III 1982w miejsce diec. Hull powstałej 27 IV 1963 z części t e r y t o r i umarchidiec. Ottawa, której została sufraganią; zajmuje 6015km2 i liczy 216 000 mieszk., w tym 194 000 katolików, 62 parafie,65 księży diec. i 73 zak., 102 zakonników i 368 sióstr.

   

  AAS 56(1964) 323-325:...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GASTPARY WOLDEMAR

  ur. 12 VII 1908 w Henrykowiek. Sieradza, zm. 22 XII 1984 w Warszawie, duchowny ewang.,historyk Kościoła.

  Studiował teologię ewang. 1927-32 na UW, uzyskując stopieńkandydata teologii; ordynowany 1932, był do 1939 wik. iprefektem w Tomaszowie Mazowieckim; 1939 uzyskał na UWdoktorat z teologii; 1940...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATTA BARTOLOMEO della

  Właśc. P i e t ro d ' A n t o n i o Dei,OSBCam, ur. 1448 we Florencji, zm. 1502 lub 1503 w Arezzo,malarz, architekt.

  Do zakonu wstąpił we Florencji, gdzie nawiązał kontakty zA. Verrocchio i A. Pollaiolo; po przeniesieniu się do Arezzozostał o p a t em klasztorów S. Clemente i S. Maria in Gradi;1480-82...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GASZTOŁDOWIE

  Ród litew., który odegrał wpływowąrolę w XIV-XVI w. na Litwie i Żmudzi, m.in. w kształtowaniusię organizacji kościelnej. Do znanych przedstawicieli należą:

  1. PIOTR, wg Kroniki Bychowca z XVI w. (nie potwierdzonejin. źródłami) miał być fundatorem misji franciszkanów,dla których wybudował kościół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /3 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATTERER MICHAEL SJ

  ur. 21 IX 1862 w Oberrasen(pd. Tyrol), zm. 6 VI 1944 w Innsbrucku, teolog pastoralista.

  Po studiach filoz.-teol. w Innsbrucku przyjął 1885 święceniak a p ł . ; do zakonu wstąpił 1888; 1893-1933 (z wyjątkiem1910-19) wykładał w Innsbrucku teologię pastoralną, którąpojmował j a k o naukę o urzędzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GASZYN

  Wieś z zabytkowym kościołem filialnym w par.Nawiedzenia NMP w Wieluniu w dek. Wieluń I w diec. częstochowskiej;kościół NMP w G. zbudowano w XVI w. z fundacjiwłaścicieli wsi Gaszyńskich;

  jest budowlą drewnianą, jednonawową, konstrukcji zrębowej, oszalowaną, z węższymprostokątnym prezbiterium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATTI ARTURO

  ur. 14 I 1878 w Loreto, zm. 28 XI 1958w Rzymie, malarz, twórca fresków w pol. kaplicy w sanktuariumMatki Bożej w — L o r e t o .

  Studia odbył w Król. Akademii Sztuk Pięknych w Rzymiepod kierunkiem C. Maccariego; pierwsze prace wystawił wGalerii Nar. w Rzymie (m.in. Sw. Paweł broni się przed HerodemAgryppą w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /3 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GASZYŃSKI KONSTANTY

  ur. 10 III 1809 w Małej Wsi k.Czerska, zm. 8 X 1866 w Aix-en-Provence, poeta, tłumacz.

  Od 1828 studiował na UW; 1830 wraz z L. Zienkowiczemwydawał „Pamiętnik dla Płci P i ę k n e j " ; brał czynny udział wpowstaniu listopadowym, po jego upadku przebywa! w Poznańskiem,a nast. wyemigrował do Francji; 1833...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /3 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATTI VINCENZO MARIA OP

  ur. 15 III 1811 w Riva Ligurek. San R e m o , zm. 8 XI 1882 tamże, teolog.

  Studia filoz.-teol. odbył w V i t e r b o i Lukce, gdzie nast. byłprzeorem konwentu i wykładowcą w seminarium duch.; 1838zosta! w Rzymie lektorem w Kolegium św. Tomasza, 1866p r e f e k t em biblioteki Casanatensis, 1870 s e k r e t a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARVIE ALFRED ERNEST

  ur. 29 VIII 1861 w Żyrardowie,zm. 7 III 1945 w H e n d o n pod Londynem, teolog kongregacjonalistyczny,działacz ekumeniczny.

  Po studiach w Edynburgu, Glasgow i Oksfordzie byt pastorem w Macduff i Montrose; od 1903 wykładał filozofię religiiw Londynie, m.in. w New Seminaren, którym 1924-33 kierował;1920...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /997

  praca w formacie txt

Do góry