Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GAUDE VIRGO DULCISSIMA

  Anonimowa sekwencjaku czci NMP, powstała na Śląsku prawdopodobnie pod koniecXIII w. (najstarszy przekaz pochodzi z graduału norbertanówwrocł. z 1319).

  Składa się z pojedynczej strofy początkoweji końcowej oraz 11 strof podwójnych, o zmiennej ilościsylab i nieregularnym rymie; w treści naśladuje oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDE JOSEPH, FILI DAVID

  Średniow. sekwencja k uczci św. —> Józefa Oblubieńca powstała we Wrocławiu wXV w., zachowana w mszale wrocł. z 1505 kościoła św. MariiMagdaleny (rps B U W rM 1150); w brewiarzu włocł. z 1502występuje j a k o hymn; zbudowana jest z 5 par 6-wierszowychstrof bez parzystego rymowania, co wg H. Kowalewicza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDEAT CAELESTIS CURIA

  Sekwencja ku czci św.Pauli odnaleziona przez M. Bochyńskiego w XVI-wiecznymp r o z a r i um Mszału z Kraśnika; przypuszczalnie powstała wkręgu krak. kanoników regularnych; wysławia ducha pokuty iwyrzeczenia Świętej, jej miłość oraz wrażliwość na biedę i potrzeby człowieka; dzięki jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDE MATER ECCLESIA

  Hymn w laudesach o św.— Jacku Odrowążu wchodzący w skład oficjum rymowanego— Adest dies Celebris; opisuje pobyt Świętego (jako kanonikakatedralnego) wraz z b p em krak. Iwonem Odrowążem w Rzymie,gdzie j a k o pierwszy z Polaków przyjął z rąk św. Dominikahabit zak.; tekst w AH XLIII 179.

   

  Chev 37...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAT

  (hebr. tłocznia wina), miasto kananejskie wspomnianew listach z Tell el —» A m a r n a ( A N E T 489), zamieszkałeprzez Anakitów (Joz 11,22), później miasto Pentapolis filist.(Joz 13,3; 1 Sm 5,7-10; 6,17).

  G. jest często wymieniane w historii Dawida; władcą G. byłwówczas Akisz; z G. pochodził m.in. Goliat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GASQUET FRANCIS OSB kard.

  Imię zak. Aidan, ur.5 X 1846 w Londynie, zm. 5 IV 1929 w Rzymie, historyk Kościoła.

  Do zakonu wstąpił 1866 w Belmont; po złożeniu 1867 profesjizak. był p o d p r e f e k t em oraz nauczycielem matematyki i historii w kolegium w *Downside, gdzie 1874 przyjął święceniak a p ł . , a 1878-85 był p r z e...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATTICO GIOVANNI BATTISTA GBL

  ur. 1704 w Novarze(Piemont), zm. 1 1 I I 1754 w Rzymie, liturgista i kanonista.

  Był profesorem filozofii i teologii na Lateranum; napisałdzieło historyczno-prawne dotyczące kaplic prywatnych Deoratoriis domesticis et de usu altaris portatilis iuxta veterem acrecentem Ecclesiae disciplinám (R 1746, 17703), w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATHY

  Średniopers. gas, pieśni, strofy, wiersze, hymny-» Zaratusztry; w sanskrycie słowo g. oznacza wierszowanewstawki w rei. dziełach pisanych prozą; zebrane zostały wksiędze kultu Jaśnie (—» Awesta 2,1°) i obejmują 17 rozdziałów,238 strof oraz 5560 słów.

  Irańczycy uważali g. za słowa p r o r o k a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GASSENDI PIERRE

  ur. 22 1 1592 w Champtercier k. Digne,zm. 24 X 1655 w Paryżu, filozof, astronom i przyrodnik.

  Po uzyskaniu 1614 d o k t o r a t u z teologii, przyjął 1616 święceniak a p ł . ; 1617-23 wykładał filozofię w Aix-en-Provence; 1634został prepozytem kapitulnym w Digne; 1645-48 był prof,astronomii w Collège...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /5 895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATUNEK

  W ontologii - u k t a d cech istotnych, wspólnychi niezmiennych w pewnej grupie j e d n o s t e k ; w logice -sposób orzekania cech istotnych, konstytutywnych, stanowiącychtreść, którą orzeka się o wszystkich desygnatach danejklasy; w literaturze - zespól cech określających budowę danegodzieła lit...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /6 161

  praca w formacie txt

Do góry