Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GAUDE MATER ECCLESIA, GAUDE FELIX CRACOVIA

  Anonimowy hymn z 1406 w nieszporach o św. — StanisławieBiskupie; w 4 niejednolitych metrycznie zwrotkach zawieraoprócz wstępnej inwokacji i doksologii strofę o wskrzeszeniuPiotrowina oraz o in. cudownych uzdrowieniach dokonanychza przyczyną Świętego;

  utwór zachował się w rękopiśmiennymbrewiarzu włocł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDEAT OMNIS (INGENS) NATIO POLONORUMQUE REGIO

  Hymn na święto translacji relikwii św. Wojciecha;występuje w 2 redakcjach - zachowana w rękopiśmiennychbrewiarzach krak. z 2. poł. XV w. i augustianów z Żaganiaz XVI w., druga w druk. brewiarzach włocł. z 1502 i 1543;różnią się brakiem w drugiej redakcji strofy 8 - o przeniesieniurelikwii do Gniezna -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDE MATER POLONIA

  Najstarszy hymn o św. ->Stanisławie Biskupie i męczenniku, ułożony w XIII w. przezWincentego z Kielc OP; pierwotnie przeznaczony na świętoPrzeniesienia Relikwii Stanisława (27 I X ) , wszedł nast. do liturgiigodzin jego uroczystości (8 V); zbudowany z 11 strof,dzieli się, na 4 cz. ;

  zachęca Polskę do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDENTES FESTUM COLIMUS, Dziś radośnie wysławiamy

  Anonimowy hymn w godzinie czytań tekstów wspólnycho —» dziewicach ( I I ) , powstały ok. XVI w., w LH od1971; wysławia wierność i czystość dziewic, które poszły zaChrystusem; jego samego nazywa lilią czystości, królem dziewic,stróżem miłości i pełnią miłosierdzia; zawiera prośbę,aby Chrystus...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDE MATER STIRPS ELECTA

  Anonimowa sekwencjarymowana o siedmiu radościach NMP. Utwór 9-zwrotkowynależy do grupy Gaudę (raduj się) i znajduje się w mszalekrak. z 1438; podkreśla wolność od grzechu, udział Maryi wtajemnicy zbawienia i pośrednictwo u Syna (płaszcz o p i e k i ) ; wporównaniach nawiązuje do symboli bibl. lilii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUBIL ANTOINE SJ

  ur. 14 VII 1689 w Gaillac (pd.Francja), zm. 24 VII 1759 w Pekinie, sinolog.

  Do zakonu wstąpił 1704 w Tuluzie, a 1718 przyjął święceniakapł.; od 1723 przebywał w Chinach, gdzie na dworze ces. wPekinie był dyr. kolegium, w którym uczono łaciny dla ułatwieniakontaktów z Europą; był członkiem Akademii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDENTY, Gaudencjusz z Brescii Św. bp.

  zm. po 406(prawdopodobnie 410-411) w Brescii, teolog.

  Był uczniem św. —> Filastra (zm. 390); pod wpływem Ambrożegoprzyjął po Filastrze bpstwo Brescii; znał Jana Chryzostomai w celu uzyskania unieważnienia wyroku banicji, wydanegona Chryzostoma przez synod Pod Dębem (403),uczestniczył w delegacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDE PRAESUL ADALBERTE

  Anonimowa sekwencjapol. ku czci św. — Wojciecha, powstała przy kolegiacie wGłogowie ok. 1462-70 (BUWr IV Q 81); składa się z 8 podwójnych^strof typu —» Lauda Sion. Z faktów biogr. opróczimienia Świętego wspomina j e go pracę apost. wśród Słowian iśmierć męczeńską od miecza; nazywa go „wzorem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDE FELIX POLONIA

  Anonimowy hymn nieszpornyw oficjum rymowanym ku czci św. —» Jadwigi Śląskiej, powstałyprawdopodobnie we Włoszech w XVI w.; wzywa doradosnej wdzięczności wobec Boga za Jadwigę, którą nazywaróżą ofiarowaną Królowi Chwały oraz świetlaną księżnąPolski.

   

  AH LXIII 165-166; Kowalewicz LŚr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDETE

  (łac. radujcie się), zwyczajowa nazwa IIIniedzieli adwentu (zw. też niedzielą radości lub różową),pochodząca od pierwszego słowa antyfony na wejście Ç-*introit) Gaudete in Domino semper (Flp 4,4).

  Przewodnim motywem tekstów liturg., mszalnych i brewiarzowychniedzieli G. jest radość z faktu, że „Pan...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 732

  praca w formacie txt

Do góry