Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GAUTAMA, Gotama

  Rodowe nazwisko —» Buddy; także,utożsamiany z Akszapadą, żyjący między VI w. prz.Chr. aIV w. po Chr. w Mithili, twórca Njajasutry, pierwszego zeznanych obecnie i podstawowego dzieła —» njaji, jednego z 6głównych bramińskich systemów filozofii —> indyjskiej.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAVLOVIČ, Gawłowicz HUGOLÍN OFM

  Imię chrzestneMarcin, ur. 11 XI 1712 w Czarnym Dunajcu, zm. 4 VI 1787 wHorovcach, słowac. p o e t a barokowy (pol. pochodzenia).

  W 1733 wstąpił do zakonu w Hlohovců; posiadał gruntownąwiedzę teol. oraz znajomość historii i literatury antycznej;j e g o twórczość ma charakter moralizatorski...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDIUM VITAE

  (łac. radość życia), ruch n a rzeczobrony życia zainicjowany 1979 w Warszawie przez ks. S. Ługowskiego,ks. S. Małkowskiego i J. Salija O P ; nazwy użytopo raz pierwszy 1980 w piśmie informującym władze kośc. odziałalności ruchu.

  Podstawą G.V. jest nauka Kościoła o życiu jako darzeBoga, od którego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAULLE CHARLES de

  ur. 22 XI 1890 w Lille, zm. 9 XI1970 w Colombey-les-deux-Eglises, general, franc, mąż stanu.

  Urodził się i wychował w rodzinie kat. o tradycjach patriotycznych;od dzieciństwa g ł ę b o k o r e i . , pozostał t a k im do końcażycia. Najważniejszą dla niego była sprawa narodu franc, ij e go znaczenia w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /4 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAULTIER Louis EDOUARD CAMILLE

  ur. 1746 w Asti(Piemont), zm. 19 IX 1818 w Paryżu, franc, pedagog.Święcenia kapł. przyjął 1780 w Rzymie, po czym osiadł wParyżu; podczas rewolucji franc, przebywał w Holandii i Anglii;1801 powrócił do Francji.

  Był twórcą metody nauczaniaprzez zabawę, którą wiązał z zadaniami wychowawczymi. Zuwagi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUME JEAN JOSEPH

  ur. 5 VI 1802 w Fuans (departamentD o u b s ) , zm. 19 XI 1879 w Paryżu, teolog i pisarz.Święcenia kapł. przyjął 1825, po czym był wik. w Vesoul,od 1827 prof, dogmatyki i od 1828 r e k t o r em seminariumduch. w Nevers;

  od 1831 zajmował się katechizacją dorosłych;był p r o m o t o r em dzieła św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /3 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUSS CARL FRIEDRICH

  ur. 30 IV 1 7 7 7 w Brunszwiku,zm. 23 II 1 8 5 5 w Getyndze, matematyk, fizyk i astronom.

  Po studiach w Getyndze uzyskał ( 1 7 9 9 ) doktorat w Helmstädt;od 1 8 0 7 był profesorem uniw. w Getyndze i dyr. miejscowegoobserwatorium astronomicznego. Opublikował podstawowądla teorii liczb i algebry Disquisitiones...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDETE IN DOMINO

  Adhortacja p a p . Pawła VI z9 V 1975 (AAS 67(1975) 789-832; przekład pol. PPK VIII,z. 1, 242-303) o —» radości chrześcijańskiej.Ogłoszenie G . i . D . związane bylo z —» r o k i em jubileuszowym(1975), ukazującym p r o g r am —» pojednania ludzi z Bogiemi z sobą.

  W nawiązaniu do doktrynalnych i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /3 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDIUM MUNDI

  Hymn w nieszporach na uroczystość—> Wniebowzięcia NMP, napisany przez —* Piotra Damiani(1007-72), w LH od 1971; jest to utwór metryczny napisanywierszem leoniańskim.

  Wysławia Maryję Dziewicę, k t ó r a odbieraw niebie największą po Bogu cześć od aniołów, prorokówi apostołów; nazywa ją radością...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDEAT ECCLESIA PSALMORUM DRAGMATE FUSCA

  Oficjum rymowane o Św. Grobie (—> grób Chrystusa)powstałe we Wrocławiu, zachowane w brewiarzu z 2. pot.XV w. kościoła św. Marii Magdaleny (rps B U W rM 1155); zawierahymny —» Victìmae paschałis, dulcore Deo specialis znieszporów i —» Tumba sacrum novit illud nova claudere corpusz komplety; w treści i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /937

  praca w formacie txt

Do góry