Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GAWLINA JÓZEF FELIKS abp.

  ur. 17 XI 1892 w Strzybnikuk. Raciborza, zm. 21 IX 1964 w Rzymie, bp polowy WojskaPol., opiekun pol. wychodźstwa.

  Studia filoz.-teol. na uniw. we Wrocławiu uwieńczył 1921d o k t o r a t em i w tymże roku przyjął święcenia k a p l . ; w czasie Iwojny świat, służył w wojsku niem.; po.powrocie z niewoli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /4 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWRECKI JAN LEOPOLD ks.

  ur. 10 III 1818 wTrzciance k. Piły, zm. 21 IV 1866 w Rogoźnie Wlkp., działaczs p o ł . , pedagog.

  Studiował 1836-40 filologię klasyczną i filozofię w Berlinie iWrocławiu, a nast. teologię w seminarium duch. w Poznaniu;po przyjęciu 1843 święceń kapl. był wik. w Trzemesznie i Pile;j a k o dyr. (od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWŁOWICKI SZYMON ks.

  ur. ok. 1610, zm. 1691, pisarz.

  Studiował początkowo w Wilnie, a nast. w Padwie, gdzieuzyska! doktorat filozofii i 1634 medycyny; od 1645 przebywałw Płocku jako nadworny lekarz bpa Karola FerdynandaWazy, od k t ó r e g o otrzymał wieś Trąbin; 1657 G. został kanonikiemkolegiaty św. Michala i 1658 k a t e d...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWATH, Gawatowic JAKUB ks.

  ur. 17 III 1598 weLwowie, zm. 17 VI 1679 tamże, pisarz ascetyczny.

  Po studiach w Akademii Krak. do 1620 był nauczycielem wszkole par. w Kamionce Strumiłowej; 1622 przyjął święceniakapł. i pełnił obowiązki kapelana zamkowego oraz prawdopodobniewik. w Brzeżanach; 1629-69 był prob, w Wyźnianach;w czasie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUTIER z COINCY (COINSI) OSB

  ur. 1 1 7 7 lub 1 1 7 8w Coincy k. Soissons, zm. 25 IX 1 2 3 6 w Soissons, starofranc.poeta.

  Był przeorem klasztoru w Vic-sur-Aisne, potem wielkimp r z e o r em opactwa św. Medarda w Soissons. Napisał, adaptującswobodnie źródła ł a c , 2 księgi Miracles de Notre-Dame(I-IV, G 1 9 5 5 - 7 0 ) ; p o p u l a r...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUTIER JERZY ks.

  ur. 23 I 1 8 7 4 w Warszawie, zm.9 XII 1 9 4 1 tamże, kanonista, pedagog.

  Pochodził ze spolonizowanej rodziny franc. ; po studiach nawydz. prawa UW prowadził praktykę adwokacką, którąprzerwał wstępując do seminarium duch. w Warszawie; będącsubdiakonem wyjechał do Rzymu, gdzie na Gregorianumuzyskał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUTRELET FRANÇOIS XAVIER SI

  ur. 15 II 1 8 0 7 wSampigny (Saône-et-Loire), zm. 1 V I I 1 8 8 6 w Montluçon (Alli e r ) , inicjator idei apostolatu modlitwy (—* Apostolstwo Modlitwy),pisarz ascetyczny.

  Do zakonu wstąpił 1 8 2 9 w Awinionie i 1 8 3 5 przyjął święceniak a p ł . ; sprawował m.in. funkcje ojca duch. ( 1 8 4 2 - 5 2 ) orazr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUZBERT, Gautbert, Gozbert bp.

  zm. 11 IV 860 misjonarz.

  Był krewnym Ebona, abpa Reims; do Szwecji wysiałgo ok. 8 3 2 j a k o swego zastępcę —» Ansgar; G. zbudował kościółw Birka i prowadził intensywną pracę mis.; wygnany ok.8 4 0 z e Szwecji, został 8 4 5 b p em Osnabrück.

   

  Ph. Oppenheim, Der heilige Ansgar und die Anfänge des...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAVANTI BARTOLOMEO

  B a r n a b i t a , imię chrzestne Bernardyn,ur. 1569 w Monzie, zm. 14 VIII 1638 w Mediolanie.

  Do zakonu wstąpił 1587 w Mediolanie; po studiach filoz.--teol. i przyjęciu święceń kapł. był kaznodzieją i duszpasterzem;powołany do Rzymu za pap. Klemensa VIII i UrbanaV I I I , pracował nad reformą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAVAZZI ALESSANDRO

  ur. 21 III 1809 w Bolonii, zm.9 I 1889 w Rzymie, założyciel wolnego Kościoła we Włoszech(—» wolne Kościoły).

  W 1826 wstąpił do barnabitów i po studiach filoz.-teol.przyjął 1832 święcenia k a p ł . ; uczył nast. retoryki w Neapolu iLivorno; 1848 wystąpi! z zakonu i został kaznodzieją wojskowymprzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 919

  praca w formacie txt

Do góry