Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GAWŁOWICZ JAN OP

  zm. 1720 w Gdańsku, kaznodzieja.

  Do zakonu wstąpił w Gdańsku i 1684 złoży! ślubyzak.; studia teol. odbył w Durazzo (Durrési w Albanii); 1692powróci! do kraju i uczył w szkołach zak. w Piotrkowie, Płocku,Toruniu, Poznaniu i Gdańsku; prowadził też działalnośćkaznodziejską, która zyskała mu dużą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWROŃSKI ANDRZEJ

  ur. 20 VI 1885 w Genewie,zm. 11 I 1927 w Józefowie k. Warszawy, orientalista, językoznawca.

  W latach 1903-05 studiował na wydziale filoz. we Lwowie, anast. sanskryt w Lipsku (głównie u E. Windischa); 1917 weLwowie objął katedrę językoznawstwa porównawczego. Byłwszechstronnym znawcą literatury eur. (znał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWŁUSZOWICE

  Parafia w dek. Baranów Sand. wdiec. tarnowskiej. Wieś wzmiankowana w XII w. miała kościółśw. Wojciecha, wzniesiony i wyposażony 1215 przez Krystynaz Obichowa;

  obecny fundacji Maksymiliana i SieciechaOssolińskich, drewniany, zbudowany 1679, konsekrowany1685, odnowiony 1870 jest jednonawowy, z węższym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWĘCKI BOLESŁAW JÓZEF

  ur. 5 X 1889 w Spirowie(obecnie Z S R R ) , zm. 13 IV 1984 w Warszawie, filozof.

  Doktorat z filozofii uzyskał 1914 na UJ i tamże 1930 habilitowałsię, a do 1939 wykładał; w czasie okupacji brał udział wtajnym nauczaniu; 1946-50 był prof, na uniw. we Wrocławiu,a 1955-67 na ATK.

  Budując system filoz. (—»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWROŃSKI HILARY FELIKS ks.

  ur. 14 I 1835 w Baszowicach(Kieleckie), zm. 30 XII 1919 w Krakowie, tłumacz,publicysta.

  Studiował w Akademii Duch. w Warszawie, a po przyjęciu1858 święceń kapł. - prawo w Rzymie, gdzie 1860 uzyskałdoktorat; do zgrom, misjonarzy św. Wincentego a Paulo wstąpi!w Paryżu; 1863 został dyr. seminarium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWORSKI JAN NEPOMUCEN IGNACY ks.

  ur. ok. 1739,zm. 23 V 1800.

  Pochodził z Krakowa; 1762 uzyska! na UJdoktorat z filozofii, po czym do 1766 naucza! w AkademiiChełmińskiej (w Chełmnie przyjął święcenia k a p ł . ) , nast. byłs e n i o r em bursy filozofów w Krakowie; 1772 został prof, architekturycywilnej i wojskowej na UJ; 1773...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWEŁEK FRANCISZEK

  ur. 4 II 1884 w Radłowie k.Tarnowa, zm. 8 IX 1919 w Częstochowie, etnograf.

  Studiował1907-12 na UJ archeologię prehist. i e t n o a n t r o p o l o g i ę ; działałteż w Tow. Muzeum Etnograficznego, drukując prace o chara k t e r z e postulatywnym i popularyzatorskim; 1919 powierzonomu wykłady z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWORZEWSKI JÓZEF CM

  ur. 7 III 1873 w Biskupicachk. Wieliczki, zm. 17 X 1936 w Krakowie, działacz zak. icharytatywny.

  Po wstąpieniu 1890 do zgromadzenia odbywał studia filoz.--teol. w seminarium zak. w Krakowie, a nast. w Rzymie,gdzie 1897 przyjął święcenia kapł. i 1898 uzyskał tytuły doktorafilozofii i teologii; powróciwszy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWLIK WIESŁAW ks.

  ur. 3 VI 1923 w Krakowie, zm.5 IV 1980 w Katowicach.

  Studia teol. odbył na UJ; święceniakapł. przyjął 1950 w Katowicach; przez rok był wikariuszemw Jeleniej Górze, a nast. w katedrze we Wrocławiu, gdzie wykłada!też filozofię w seminarium duch.; 1951 uzyskał na UJdoktorat z teologii;

  1955-57 byl...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWORZYCE

  Parafia w dek. Glogów-Zachód w diec.gorzowskiej eryg. przed 1366;

  obecny kościół św. Barbary,wzniesiony w X I V - X V w., przebudowany 1518 w stylu got.,jest budowlą 1-nawową, oskarpowaną na narożach, z dostawionąna pocz. X V I w. wieżą; w okresie reformacji prawiewszyscy mieszkańcy G. przeszli na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 129

  praca w formacie txt

Do góry