Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GDAŃSKA DIECEZJA

  Powstała 1925 w granicach WolnegoMiasta Gdańska (utworzonego 1920 na mocy t r a k t a t uwersalskiego), bezpośrednio zależna od Stolicy Apost. (—» egzempcja);od 1972 sufr. metropolii —* gnieźnieńskiej.

  Początki chrześcijaństwa na terytorium d.g. łączy się zprawdopodobną działalnością bpów J o r d á...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /10 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GĄSIOROWO

  Miejscowość z zabytkowym kościołem filialnymw par. Strzegocin w dek. nasielskim w dipc. płockiej.

  Pierwotnie G. było parafią eryg. 1 3 8 5 przez bpa Ścibora; zlikwidowanoj ą 1 8 4 7 , włączając kościół do par. Winnica, a 1 9 0 9do par. Strzegocin; w G. zachował się kościół wzniesiony 1 7 9 2z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GAZETA TORUŃSKA"

  Dziennik polit, i społeczno--kulturalny wydawany 1867-1921 w Toruniu (kontynuacjachełmińskiego „Nadwiślanina"). pierwsze na Pomorzu Gdańskimpol. pismo codzienne.

  Reprezentując wśród pol. pism pomorskich wysoki poziomintelektualny, G.T. odegrała znaczną rolę w obronie polskości,pielęgnując tradycję i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /2 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GAZETA ŚWIĄTECZNA"

  Tygodnik oświatowy dla rolników,zał. 1881 i red. do 1908 przez Konrada Prószyńskiego(pseud. K. Promyk), a nast. przez j e go syna Tadeusza z żonąWandą; głosił hasła solidaryzmu stanowego; początkowo niezwiązany z żadną partią polit, w okresie I wojny świat, stał sięorganem Stronnictwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GAZETA POLSKA w BRAZYLII"

  Najstarsze pismopol. emigracji w Ameryce L a c , wydawane 1892-1941 jako tygodnikw Kurytybie; zał., wyd. i red. był K. Szulc; nast. wydawcamii red. byli: E.S. Woś-Saporski, A. Waberski, Ć.Szulc, S. Czapski, L. Bielecki, ks. J. Peters, M. Gross,R. Karman, F. Dybowicz, T. Drapiewski SVD, F. Wochnik,S...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GAZETA KOŚCIELNA"

  Dwa kat. tygodniki rei.-społ.:

  1. Wydawany 1843-49 w Poznaniu j a k o kontynuacja kwartalnika— „Archiwum Teologiczne"; miał 3 działy:

  ° rozprawyrei. (m.in. listy pasterskie),

  ° doniesienia kośc. miejscowe(głównie z archidiec. gnieźnieńskiej i pozn.) i zagr.,

  ° wiadomości lit. (od 1844 j a k o „ D o d a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAZA

  Staroż. miasto kananejskie na wsch. brzegu M.Śródziemnego, na pograniczu Palestyny z Egiptem (Rdz10,19; Sdz 6,4); j e d n o z miast pentapolis filistyńskiej (Joz13,3) ze świątynią —> Dagona; bpstwo tytularne.G. wymieniają listy z Tell el -» A m a r n a ( A N E T 478, 489--490); miasto zdobyte przez J u d ę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GAZETA NIEDZIELNA"

  Tytuł popularnych czasopismkatolickich; do najbardziej znanych należą:

  1. Tygodnik społ.-polit., wydawany 1902-39 we Lwowie(założył i wydawał ks. Adam Wesoliński), od 1911 - podwspólną redakcją z tygodnikiem krak. „Prawda" przez Kat.Spółkę Wydawniczą w Krakowie (1914 połączony z tym pismem,a 1919...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /4 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAZA, Gazes THEODOROS

  ur. ok. 1398 w Tesalonice,zm. 1476 w San Giovanni a Piro (prow. Salerno), bizant.uczony, filolog i humanista.

  Był prof, w Konstantynopolu; na Soborze Flor. (1439) należałdo zwolenników unii; po soborze pozostał we Włoszech ij a k o współpracownik kard. —> Bessariona (zw. princeps Academìae)redagował m.in...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GAZETA OLSZTYŃSKA"

  Pol. gazeta o charakterzenar. i k a t . , ukazująca się 1886-1939 w Olsztynie, początkowotygodnik, od 1921 gazeta codzienna, organ Związku Polakóww Prusach Wschodnich.

  Jej założycielami byli m.in. J. Liszewski, A. Samulowskii F. Szczepański; 1891 Liszewski przekazał ją SewerynowiPieniężnemu; 1894-1918...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 593

  praca w formacie txt

Do góry