Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  „GAZETA TYGODNIOWA"

  Tygodnik poświęcony sprawomrei., oświatowym i społ., wydawany 1930-39 w Kielcach.

  Wydawcą był ks. B. Czerkiewicz, a od 1937 Kiel. Kuria D i e c ,redaktorami - księża S. Dembczyk (1930-33), S. Borowiecki(do 1937) i J. Kornobis ( d o 1939).

  Przeznaczając pismo dla czytelnika wiejskiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GDÓW

  Parafia w dek. dobczyckim w archidiec. krakowskiej,pierwsza wzmianka 1325-27. Kościół Narodzenia NMProzbudowany 1790 i 1864, konsekrowany 1826, jest budowląmurowaną, jednonawową z kaplicą Przemienienia Pańskiegoz 1865 i wydłużonym p r e z b i t e r i um zamkniętym wielobocznie;

  do zabytków należą 3...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GĄSIOROWSKI FRANCISZEK ks.

  ur. 1 8 7 6 w Strachociniek. Makowa Mazowieckiego, zm. 25 IX 1 9 3 9 w Warszawie,działacz społeczny.

  Po studiach w seminarium duch. w Warszawie i przyjęciu1 9 0 0 święceń kapł. był wik. w Zgierzu; 1 9 0 5 został prob, naWoli w Warszawie. Należał do tajnego koła księży CollegiumSecretum przy Lidze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAZZANIGA PIETRO MARIA OP

  ur. 3 III 1722 w Bergamo(Włochy), zm. 11 XII 1799 w Vicenzy, teolog.

  W Bergamo 1737 złożył profesję zak.; po studiach filoz.--teol. w Bolonii i przyjęciu święceń kapł. byt wykładowcą wstudiach zak. w Pawii, Bolonii i G e n u i ; 1758 został magistremstudentów domin, w Bolonii i wykładowcą uniw.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GĄSIOROWSKI KONRAD ks.

  ur. 30 I 1914 w Płońsku,zm. 21 XI 1982 w Płocku, biblista.

  Studia filoz.-teol. rozpoczęte1931 w seminarium duch. w Płocku kontynuował naG r e g o r i a n um w Rzymie, gdzie 1939 przyjął święcenia kapł.;po powrocie do kraju pracował w duszpasterstwie (m.in. wCiechanowie i Nasielsku); 1945 został ojcem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GĄBIN

  Parafia i dekanat w diec. płockiej. Miejscowośćwzmiankowana od 1215, prawa miejskie otrzymała przed1332; pierwotny kościół grodowy św. Mikołaja powstał zapewnez fundacji książęcej w XII w.; w XV w. wzniesiono1-nawowy kościół murowany, odrestaurowany i rozbudowanyprzed 1672; kolejny kościół murowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GDACIUS ADAM

  ur. 1615 w Kluczborku, zm. 18 IX1688 tamże, ewang. kaznodzieja i pisarz.

  Kształcił się w Kluczborku,Brzegu i Toruniu (gimnazjum ewang.augsb.); 1637uczył w gimnazjum w Elblągu, nast. był w Wilnie kantoremszkoły ewang., a p o t em jej r e k t o r e m ; 1641 powrócił do Kluczborka,gdzie był diakonem, a od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /2 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GĄDEK MACIEJ ÖGD

  Imię zak. A n z e lm o d św. AndrzejaCorsiniego, ur. 24 II 1884 w Niegowici k. Krakowa, zm.15 X 1969 w Łodzi, pisarz ascet., założyciel zgrom, zakonnego.

  J a k o alumn niższego seminarium w Wadowicach był wychowankiemRafała Kalinowskiego; do zakonu wstąpił 1901w C z e r n e j ; po studiach filoz.-teol. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GDAŃSK

  Miasto, siedziba parafii, dekanatów, klasztorów,stolica —» gdańskiej diecezji, ważny ośrodek reformacji i,związany z nim, ośrodek wydawniczy, a także siedziba wikariuszagen. obrządku orm., parafii i d e k a n a t u prawosł., orazparafii ewangelickoaugsburskiej.

  1. M i a s t o - Początki G., związane z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /28 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GĄSIOREK BENEDYKT OFMObs

  (zw. Anserinus), ur.ok. 1545 we Lwowie, zm. 6 VIII 1607 w Jarosławiu n. Wołgą,misjonarz.

  Po studiach 1572-75 w Akademii Krak. wstąpił do zakonu wWarszawie; od 1578 studiował w Paryżu, Perugii i Rzymie,uzyskując tytuł lektora teologii; 1585 zorganizował w Samborzezak. studium filoz. i powiększył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 899

  praca w formacie txt

Do góry