Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GDYNIA

  Miasto, siedziba parafii, dekanatów, wikariatubiskupiego i klasztorów w diec. chełmińskiej.

  Najstarsza wzmianka o wsi G. występuje 1253 w dokumenciebpa włocł. Wolimira, potwierdzającym jej przynależnośćdo par. w Oksywiu; na pocz. XIV w. G. stata się własnościącystersów w Oliwie, później przeszła na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /5 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEHLEN ARNOLD

  ur. 29 I 1904 w Lipsku, zm. 29 I 1976w Hamburgu, niem. filozof i socjolog.

  Studiował w Lipsku iKolonii; 1925 uzyskał d o k t o r a t i 1930 habilitował się w Lipsku,gdzie 1934 otrzymał po H. —» Drieschu k a t e d r ę filozofii;1938 przeszedł na uniw. do Królewca, a 1940 objął k a t e d r ę filozofiiw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /3 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEDKO, Gedeon bp.

  zm. 1 1 8 5 . Prawdopodobnie pochodziłze śląskiej gałęzi rodu Gryfitów (wg niektórych - Powałów);b p em krak. został 1 1 6 7 , p o p a r t y przez księcia BolesławaKędzierzawego, z którym przypuszczalnie współpracowałna Śląsku ( 1 1 4 6 - 6 3 ) ; dochowując mu wierności nie uczestniczyłw spisku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEBAUER PIOTR ks.

  ur. 8 IX 1575 w Głogowie, zm. 8IX 1646 we Wrocławiu, wizytator diecezji. Studiował w Ołomuńcu,a 1602-09 w Collegium Germanicum w Rzymie, uzyskującd o k t o r a t z filozofii i teologii; tam również przyjął 1607święcenia k a p ł . ; z polecenia bpa wrocł. wizytował 1614-29 (od1621 jako archidiakon)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEDKO bp.

  ur. ok. 1 1 6 0 , zm. ok. 1 2 2 3 . W 1 1 8 9 G. zostałprepozytem kapituły katedralnej krak. (wprowadził go doniej prawdopodobnie j e go stryj, bp krak. G e d k o ) ; nominacjęna bpstwo płoc. 1 2 0 6 zawdzięczał Konradowi I księciu mazowieckiemu;

  1 2 0 7 , po śmierci bpa Pełki, większość...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEBHARD II Św. bp.

  ur. 7 VIII 949(?) w Bregencji, zm.27 VIII 995 w Konstancji, reformator życia kościelnego.

  Kształcił się w szkole katedralnej w Konstancji; 979 z nominacjices. O t t o n a I I został b p em Konstancji; dokonał reformyw diecezji, ograniczając wpływy czynników świeckich na sprawykośc. ; przyczynił się do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEDLICZKA ZDZISŁAW

  ur. 2 V 1 8 8 8 w Rypiance k. Kałusza,zm. 28 V 1 9 5 7 w Krakowie, malarz, grafik, pedagog.

  Studiował 1 9 0 7 - 1 2 w krak. Akademii Sztuk Pięknych Plastycznych;prowadził nast. poszukiwania nowych metod nauczaniaz zakresu haftu i koronkarstwa; był jednym z inicjatorówzorganizowanego w Krakowie seminarium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /2 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEBHARD z SALZBURGA bł. abp.

  ur. ok. 1020-25,zm. 15 (lub 16) VI 1088 w Werfen nad Salzach, reformator życiakośc. w archidiec. Salzburg.

  Pochodził prawdopodobnie z rodu grafów szwabskich vonHelfenstein; kształcił się przypuszczalnie w Paryżu; 1055 przyjąłświęcenia kapł. i został kapelanem na dworze ces. HenrykaI I I , a 1058-60...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /2 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GDOWSKI ZYGMUNT OCD

  Imię zak. Andrzej Fezulańskiod św. Teresy, ur. 1588 w Krakowie, zm. 2 XII 1656 w KamieńcuPodolskim, teolog.

  Po wstąpieniu 1606 do karmelitówdawnej obserwancji studiował w Akademii Krak., gdzie 1618uzyskał stopień bakałarza, a przed 1623 magistra teologii;nast. wykładał teologię w Akademii Krak.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GĄSIOROWSKI ALBERT

  ur. 1 8 4 0 w Jaśle, zm. 11 VI1 8 8 8 w Wadowicach, pedagog i pisarz.

  Po studiach na uniw. Jana Kazimierza we Lwowie rozpocząłwspółpracę z „Dziennikiem L i t e r a c k i m " , gdzie 1 8 6 4 - 6 5drukował we fragmentach powieści - Kupiec z Halickiej ulicy,Męczennica i Miłość bez granic; osobno wydał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 148

  praca w formacie txt

Do góry