Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GEIGER THEODOR

  ur. 9 XI 1891 w Monachium, zm.16 VI 1952 (na statku na A t l a n t y k u ) , socjolog.

  Był 1928-33 prof, socjologii w Wyższej Szkole Techn. wBrunszwiku, a od 1938 na uniw. w A a r h u s ( D a n i a ) , od 1943na uniw. w Uppsali (Szwecja) i od 1945 ponownie w Aarhus;1951-52 wykładał na uniwersytetach amer, i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GELAZY II, Jan z Gaety

  zm. 29 I 1119 w Cluny, papieżod 24 I 1118. Jako mnich benedyktyński (od ok. 1060) naMonte Cassino zosta! przez pap. U r b a n a II mianowany 1088kard., a 1089 kanclerzem.

  Wybrany potajemnie, bez wiedzyces. Henryka V, na papieża, G. zosta! uwięziony przez CencioII —» Frangipaniego, zwolennika c e s . , nast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEILER JOHANNES

  Zw. Jan z Kaisersbergu, ur. 16 III1445 w Szafuzie (Szwajcaria), zm. 10 III 1510 w Strasburgu,teolog i kaznodzieja.

  Po studiach filoz. (od 1460) we Fryburgu Br., przyjął 1470święcenia k a p ł . ; studiował teologię w Bazylei i 1475 uzyskałd o k t o r a t ; 1476 uczył teologii we Fryburgu, a od 1478...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /2 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEERTGEN TOT SINT JANS, Geertgen van Haarlem

  ur. ok. 1460 w Lejdzie, zm. ok. 1490 w H a a r l e m i e , malarz.Uczył się w cechu iluminatorów i introligatorów w Brugii,po czym osiadł w Haarlemie, gdzie początkowo byt uczniemA. van Ouwatera, a nast. pracował dla zakonu joannitów.

  Wczesne dzieła G. wykazują zależność od stylu mistrzów f l a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /3 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEBHARDT OSKAR LEOPOLD von

  ur. 22 VI 1844 wRakvere ( E s t o n i a ) , zm. 9 V 1906 w Lipsku, luterański teolog,bibliotekarz, wydawca.

  Od 1862 studiował w Dorpacie (Tartu ) , Tybindze, Erlangen, Getyndze i Lipsku, gdzie 1872 zetknąłsię z A. von Harnackiem, który skierował j e go zainteresowaniana teologię i bibliotekoznawstwo;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEEZ (gyyz)

  Rodzima nazwa klasycznego języka etiopskiego(wywodząca się od plemienia p d . a r a b . 'ag'azi), najstarszyz 8 semickich języków —* Etiopii (wraz z arab. i p d . a r a b .należy do pd.-zach. grupy języków semickich, a wraz z tigre itigrinia tworzy tzw. grupę pn.semickich języków Etiopii); wykształci!się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEDELIUSZ WOJCIECH

  zm. ok. 1632 w Kaliszu, drukarz.

  Pracował 1601 j a k o zecer w oficynie Wolrabów w Poznaniu,a od 1602 w Kaliszu; 1605 nabył drukarnię na własność;uzyskawszy poparcie abpa gnieźn. W. Gembickiego,1618-30 używał tytułu „typograf arcybiskupi".

  Wytłoczył 73druki, przeważnie o tematyce rei., pochodzące z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GDYK LUDWIK

  ur. 25 VIII 1874 w Warszawie, zm. 15 II1940, działacz społeczno-polityczny.

  Z zawodu był drukarzem;od 1905 wraz z ks. M. —» Godlewskim zakładał —* StowarzyszeniaRobotników Chrześcijańskich (SRCh); 1906 więzionyw cytadeli warsz.; był wieloletnim s e k r e t a r z em gen., anast. prezesem SRCh; organizował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEHENNA

  (gr. od hebr. gě (bL'ne) hinnom, aram. gehinnamdolina synów Hinnoma, dolina j ę k u ) , pierwotnie określenietopograficzne, p o t em też teologiczno-eschatologiczne.

  W ST jest nazwą doliny w pd. części Jerozolimy (arab.Wadi ar-Rababi); pod koniec monarchii judzkiej (VII-VI w.p r z . C h r . ) G. była...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /2 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEDEON

  (hebr. giďón, LXX gedeon), jeden z 6 większychsędziów (Sdz 6,1 - 8,35; Hbr 11,32), syn Joasza z roduAbiezera w pokoleniu Manassesa, zw. też J e r u b b a a l em (Sdz6,32; 7,1; 8,29.35; 9,1; 2 Sm 11,21) z powodu walki z kultemBaala i Aszery (Sdz 6,25-32).

  Pochodził z Ofra (być może dzisiejsze et-Taijibe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /6 358

  praca w formacie txt

Do góry