Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GEMMA GALGANI Św.

  ur. 12 III 1878 w Camigliano k.Lukki, zm. 1 1 I V 1903 w Lukce, mistyczka.

  Brak zdrowia był powodem przerwania przez G. nauki wszkole oblatek Ducha Świętego i uniemożliwił jej wstąpieniedo zakonu; po przedwczesnej śmierci rodziców opiekowali sięnią i jej licznym rodzeństwem krewni, a od 1899 aż do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /2 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENERALIZACJA

  (łac. generalis ogólny, powszechny),operacja myślowa, prowadząca od tego, co się odnosi do poszczególnychprzypadków, do tego, co ogólne (klasy przypadków);oprócz —> abstrakcji odgrywa istotną rolę w tworzeniu— pojęć, przekształcaniu nazw podrzędnych w nadrzędnej a k o przejście od gatunku do rodzaju ( T...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /2 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENEALOGIA

  (gr. rodowód) , n a u k a o pokrewieństwie ipowinowactwie między ludźmi, służąca do klasyfikacji jednostek(por. —> genealogie biblijne) oraz społeczeństwa; g. zajmująsię przyrodnicy (—» genealogia biologiczna), psycholodzy,demografowie i antropolodzy.

  Badania genealogiczne ustalają fakt filiacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /5 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENERALNE GUBERNATORSTWO

  J e d n o s t k a administracjiterenowej utworzonej 1939 przez Niemców z częściziem pol. nie włączonych do Rzeszy Niem.; obejmowało początkowo95 000 km2 i liczyło ok. 12,5 min ludności, a poagresji Niemiec 1941 na Z S R R i przyłączeniu Galicji Wsch. -145 180 k m 2 i ok. 17 min ludności; dzieliło się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /5 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENEALOGIA BIOLOGICZNA

  Układ grup świataorganizmów żywych odzwierciedlający stosunki pokrewieństwamiędzy nimi, w postaci graficznej przedstawiany najczęściejjako tzw. filogram lub drzewo filogenetyczne (rodowe,genealogiczne) form żywych.

  W zależności od skali, w jakiej rozpatruje się związki pokrewieństwa,drzewo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENERALNE SEMINARIA

  Zw. józefińskimi, seminariautworzone 1783-86 z inicjatywy ces. Józefa II w krajach koronnychmonarchii - w miejsce zamkniętych, na mocy d e k r e t uces. z 30 III 1783, seminariów zak. i diec. (—» józefinizm);były wyrazem dążeń władz państw, do monopolizacji wychowaniai kształcenia przyszłych duchownych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /4 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENEALOGIE BIBLIJNE

  (hebr. toledot, gr. genealogiai),spisy osób tworzących rody lub pokolenia zawarte w STi NT, u k ł a d a n e wg męskich potomków ze strony ojca.

  Charakterystyczne dla wielu ludów staroż. (np. Egipt, Babilonia,Grecja, Rzym) zainteresowanie —» genealogiami, służącegromadzeniu dowodów przynależności do tego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /6 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEMELLAE in BYZACENA

  (Sidi Aich k. Gafsy wśrodk. Tunezji), bpstwo staroż. w rzym. prowincji Byzacena;obecnie bpstwo tytuł.; b p em tytuł. G. jest od 1982 Jan Nowak,bp pomocniczy archidiec. gnieźnieńskiej.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GELSENKIRCHEN

  Miasto w zach. części R F N (NadreniaPn.-Westfalia), ośrodek polonijny w Zagłębiu Ruhry.

  W XII w. był w G. kościół par.; 1277 otrzymało prawamiejskie; od 1876 nastąpił szybki rozwój miasta j a k o ośrodkaprzemysłowego, liczącego 1962 ponad 382 000 mieszkańców.Pierwsi Polacy przybyli do G. po 1871 ;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /3 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEMBICCY

  Ród szlachecki herbu Nałęcz wywodzący sięz Gembic k. Czarnkowa (Wielkopolska); świetność rodu zapoczątkował abp Wawrzyniec; stanowiska senatorskie wRzeczpospolitej piastowało 9 męskich przedstawicieli roduG . ; znaczenie r o d u skończyło się wraz ze śmiercią (1720) ostatniegos e n a t o r a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /6 553

  praca w formacie txt

Do góry