Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GENEWA

  Franc. Genève, niem. Genf, wł. Ginevra, miastoi dawne bpstwo w Szwajcarii, największe w E u r o p i e centrumekumenizmu i międzynar. organizacji.

  1. M i a s t o - Początkowo była t u celt. osada Allobrogów,ufortyfikowana 58 prz.Chr. przez Juliusza Cezara; w V w.opanowali G. królowie Burgundu, od 534...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /10 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENEWSKIE KATECHIZMY

  Dwa dzieła J. Kalwinazawierające główne zasady j e g o nauki (—» kalwinizm).

  1. Catechismus Genevensis prior. Instruction et confessionde foi dont on use en l'Eglise de Genève (G 1537) został opracowanydla mieszkańców Genewy na podstawie Institutio religionisChristianae Kalwina; do katechizmu tego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /1 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENEWSKIE KONWENCJE

  Wielostronne układy międzynar.dotyczące tzw. międzynar. prawa konfliktów zbrojnych(tradycyjnie - prawa wojennego), a ściślej - prawa humanitarnego,podpisywane w —» Genewie na konferencjachdyplomatycznych pod auspicjami Międzynar. Komitetu —>Czerwonego Krzyża (stąd początkowo nazywane były...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /2 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENERAŁ

  Najwyższy przełożony hierarchicznego instytu t u życia konsekrowanego (zakonu czy zgromadzenia zak.)lub stowarzyszenia życia apost., wybierany zgodnie z postanowieniamikonstytucji zak. (najczęściej przez kapitułę gen.),posiadający władzę nad wszystkimi prowincjami instytutu, domamii członkami w ramach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /5 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÉNÉBRARD GILBERT OSB abp.

  ur. 12 XII 1537 wRiom k. Clermont-Ferrand, zm. 14 III 1597 w Semur-en--Auxois k. Dijon, orientalista i egzegeta.

  Studia odbył w Paryżu, uzyskując 1563 doktorat teologii;od 1569 był prof, języka hebr. i Pisma św. w Collège de France;1591 został abpem Aix-en-Provence (urząd objął 1593);należał do —» Ligi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEMELLI AGOSTINO OFM

  Imię chrzestne Edward, ur.18 I 1878 w Mediolanie, zm. 15 VII 1959 tamże, działaczk o ś c , zał. uniwersytetu kat. Sacro C u o r e , lekarz, psycholog.

  W czasie studiów med. (1896-1902) na uniw. w Pawii, hołdującmaterializmowi i pozytywizmowi, związał się z radykalnymruchem studenckim, partią i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /9 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENETYCZNA METODA

  (gr. genesis początek, pochodzenie,powstanie), sposób opisu, interpretacji i oceny zdarzeńw perspektywie ich g e n e z y, t j . zespołu warunków orazprzyczyn prowadzących do powstania i rozwoju czegoś; stosowanaw przyrodoznawstwie (—» biologia, —» geologia historyczna),humanistyce i naukach o kulturze;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /9 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENER JUAN BAUTISTA SJ

  ur. 24 VI 1711 w Balaguer(Hiszpania), zm. 1781 w Genui, hiszp. teolog.

  Do zakonuwstąpił 1726; był wykładowcą filozofii w Gandii oraz teologiiw G e r o n i e ; po wypędzeniu jezuitów z Hiszpanii (1767) osiedliłsię w Genui. Z dzieł G. na uwagę zasługuje Scholasticavindicata (Genua 1766) oraz Theologia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEMMA FULGET ECCLESIAE

  Hymn w nieszporach ośw. — Jadwidze Śląskiej, rymowany, 7-zwrotkowy, nieznanegoautora (pochodzenia śląskiego).

  Nazywa księżnę śląskąk l e j n o t em Kościoła i radością Polski, sławi jej pobożne życie,dzieła miłosierdzia, umiłowanie modlitwy i wstawiennictwowypraszające odpuszczenie win przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENERACJONIZM, generacjanizm

  (łac. generano rodzenie,pochodzenie), pogląd przeciwstawny —* kreacjonizmowii teorii —» preegzystencji, głoszący, że dusza ludzka powstajewraz z ciałem w drodze poczęcia i jest przekazywanapotomstwu przez rodziców w akcie rodzenia (z tego względubywa również nazywany —» traducjonizmem); terminu g...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /4 301

  praca w formacie txt

Do góry