Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GENNADIUSZ, kapłan z Marsylii

  Żył w 2. poł. V w.,zm. między 492-505, historyk i teolog.

  Znany jest przede wszystkim jako autor De viris illustribus(wyd. E.C. Richardson, TU XIV 1, 57-97; PL 58,1059-1120;p r z e k ł a d pol. SWP 16-394), gdzie omówił postacie 101 gr. iłac. pisarzy kośc. z IV i V w. (nieautentyczny jest prolog...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /1 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENGELL JERZY SJ

  ur. 4 IV 1657 w Wielkopolsce, zm.15 XII 1727 w Kaliszu, działacz zak., teolog polemista.

  Do zakonu wstąpił 1673 w Krakowie; 1676-79 studiował filozofięw Kaliszu, a 1682-86 teologię w Krakowie; 1685 przyjąłświęcenia kapl. i 1691 złożył profesję zak. w Jarosławiu;1687-90 wykładał apologetykę w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /1 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENNADIUSZ

  Prawosł. abp Bułgarii, żył w XIII w., bizant.polemista. Był mnichem; zwalczał unię —> lyońską(1274);

  współpracował z patriarchą konstant. Józefem I Galezj o t e s em w dziele odnowy Kościoła prawosł.; za rządów ces.A n d r o n i k a II został abpem Bułgarii, lecz wkrótce p o t em powróciłdo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENIALNOŚĆ

  (łac. Ingenium uzdolnienie), najwyższystopień uzdolnień twórczych, manifestujący się nadzwyczajnymi(oryginalność, doskonałość, ogólność) osiągnięciami wznaczącej dziedzinie działalności ludzkiej (poznawczej, artyst.,praktycznej - np. wychowanie, technika), dla którejotwiera nowe perspektywy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /2 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENNADIUSZ, św. Kościoła prawosł. abp.

  zm. 4 XII1505 w Moskwie. Pochodził z bojarskiego rodu Gonzowych(Gonozowych); wstąpił do klasztoru W a ł a am na jeziorze Ladoga;1477 został archimandryta klasztoru Czudow na moskiewskimKremlu, gdzie wybudował cerkiew św. Aleksego,1484 - a b p em Nowogrodu (z nominacji księcia moskiewskiegoIwana I I I ) .

  Z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /1 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÉNICOT EDOUARD SJ

  ur. 18 VI 1856 w Anvers, zm.21 II 1900 w Lowanium, teolog moralista.

  Do zakonu wstąpił1872 i po studiach filoz.-teol. przyjął 1886 święcenia k a p ł . ; wczasie studiów napisał rozprawę hist, o pap. Hadrianie VI Unpape belge (Précis historiques 8(1879) 321-342, 10(1880)739-747);

  od 1889 nauczał teologii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENIUSZ

  (łac. genius duch opiekuńczy), rzym. bóstwoopiekuńcze mężczyzny (podobnie jak kobiety - J u n o n a ) , dającemu życie, jego duch opiekuńczy towarzyszący mu odchwili jego narodzenia i wyrażający j e go osobę; boskie wcieleniesił prokreatywnych.

  Z domowego kultu G. rozwinął się za ces. Augusta...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /2 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENIZA

  (aram. wyraz pochodzenia pers. ginza' skarbiec,magazyn), w synagodze miejsce przechowywania („grzeba n i a " ) zużytych rękopisów Biblii, modlitewników i in. dokumentówo c h a r a k t e r z e rei., których nie niszczono ze względuna zawarte w nich imię Jahwe.

  Sławę zdobyła g. synagogi wKairze, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENETYCZNE PORADNICTWO

  Zespól działań z zakresuprofilaktyki chorób genetycznych (—» genetyka), obejmującywszechstronne (w tym retrospektywne i prospektywne)rozpoznanie ewentualnej choroby o podłożu genetycznymbądź u potencjalnych rodziców, by pomóc im w podjęciu odpowiedzialnejdecyzji co do prokreacji (diagnostyka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /10 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENETYKA

  (gr. genetes zrodzony), nauka biol. (-* biologiaII 4°) zajmująca się b a d a n i em —* dziedziczności i zmiennościżywych organizmów roślinnych, zwierzęcych oraz —>człowieka (II A 1); analizuje mechanizmy przekazywaniadziedzicznych cech, ich przejawiania się i modyfikowaniaprzez —» środowisko, jak i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /6 852

  praca w formacie txt

Do góry