Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GENTIS POLONAE GLORIA

  Hymn w nieszporach ośw. Janie Kantym, ułożony przez A. — Żołędziowskiego, zatwierdzonyd e k r e t em Kongr. Obrzędów 21 I 1769 i włączonydo oficjum o Świętym na dzień 20 X; obecnie znajduje się tylkow OfPrPol 1965. Wysławia Świętego, nazywając go chwałąnarodu, ozdobą duchowieństwa i Akademii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENOTYP

  (gr. genos ród, typos odbicie), skład genetycznyorganizmu, zawierający pełną informację genetyczną (—»genetyka) osobnika, otrzymaną od obojga jego rodziców.

  Informacjagenetyczna jest zawarta w kwasie dezoksyrybonukleinowym( D N A ) , znajdującym się głównie w jądrach komórek;poszczególne odcinki D N A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENUA, Genova

  Miasto w pn. Włoszech (Liguria), metropoliaz sufr.: Albenga-Imperia, Bobbio, Chiavari, La Spezi a - S a r z a n a - B r u g n a t o , Savona-Noli, Tortona, Ventimiglia-San R e m o .

  M i a s t o - sprzymierzone z Rzymem, zostało zniszczone218 prz.Chr. przez Kartagińczyków; po wojnach punickich(146 p r z . C h r...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /4 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENOWEFA, Genowefa z Paryża Św.

  ur. ok. 422 wN a n t e r r e k. Paryża, zm. prawdopodobnie 3 I 502 w Paryżu,p a t r o n k a Francuzów, zwł. Paryża, ludności dotkniętej nieszczęściamioraz pasterzy i rzemieślników (woskowników, kapeluszników,winogradników, drwali), święto 3 I.

  Wg legendarnej Vita G. pochodziła ze szlacheckiego rodu;jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /5 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENNADIUSZ II

  Właśc. Georgios Kurteses (przydomekScholarios), ur. ok. 1405 w Konstantynopolu, zm. po 1472 wklasztorze św. Jana Chrzciciela (Pródromos) k. Seres (pn.--wsch. Grecja), patriarcha Konstantynopola, filozof i teolog.

  Studiował filozofię i teologię (także zach.) u Marka z Efezuoraz u Plethona w Mistrze; nast. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /4 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÉNY PAUL SJ

  ur. 12 XI 1871 w Nancy, zm. 12 X 1925w Rzymie, neotomista. Po wstąpieniu 1891 do zakonu, przyjął1904 święcenia kapł.; był wykładowcą filozofii w Gemert( H o l a n d i a ) , a od 1910 prof, na G r e g o r i a n um w Rzymie.

  G. pozostawał pod wpływem zainicjowanego w Lowaniumprzez D.J. Merciera...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /1 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENTILE GIOVANNI

  ur. 30 V 1875 w Castelvetrano (naSycylii), zm. 15 IV 1944 we Florencji, filozof, pedagog.

  Był prof. 1906-13 na uniw. w Palermo, 1914-16 w Pizie i od1917 w Rzymie; wspólnie z B. —* Croce założył i redagował1903-23 „La critica", sam zaś założył i wydawał 1920-44„Giornale critico della filosofia i t a l i a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /4 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENNADIUSZ I

  Patriarcha Konstantynopola (od 458),zm. 471, teolog i egzegeta.

  Wg Gennadiusza z Marsylii (De vir. ill. 91) G. jest autoremwielu homilii (nie zachowanych), komentarzy bibl. i licznychpism dogm.; z j e go bogatej spuścizny lit. zachowała się w całościEpistola encyelica z 458-459 i list synodalny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /1 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENLIS STÉPHANIE FÉLICITÉ de

  ur. 25 I 1746 w Champcéry(Burgundia), zm. 1 I 1830 w Paryżu, franc, pisarka.

  Mieszkała w zamku w Saint-Aubin-sur-Loire, a p o t em wParyżu; 1782 j a k o dama dworu w Villers-Cotteréts i Palais--Royal została wychowawczynią m.in. przyszłego monarchyLudwika Filipa; pomimo pozyt. nastawienia do rewolucji 1789(w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /3 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENEZARET

  (arab. Bahr at-Tabarija), j e z i o r o (niekiedyzw. morzem) w —» Galilei (pn.-wsch. Izrael), znane równieżj a k o Galilejskie (Mt 4,18), Tyberiadzkie (J 6,1), Kinneret(hebr. kinnor harfa - Lb 34,11; pierwotnie nazwa kananejskiejnadbrzeżnej warowni - Joz 19,35; państwo Izrael wróciłodo bibl. nazwy J am K i n n...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /2 128

  praca w formacie txt

Do góry