Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GERACE - LOCRI

  (do 1954 G e r a c e ) , bpstwo w pd. Włoszech(Kalabria), sufr. Reggio Calabria. G. jako koloniagr. Locri Epizefiri zał. 673 p r z . C h r . , utraciła znaczenie 205prz.Chr. po najeździe Scypiona Afrykańskiego.

  Inskrypcja chrzęść, z 391 świadczy o istnieniu chrześcijaństwa,w regionie G., a bpstwo (do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERALD z BARRY, Giraldus z Cambrai

  ur. 1147 lub1148 w Manorbier (Walia), zm. 1222 lub 1223, pisarz kościelny.

  Po studiach prawniczych w Paryżu wróci! ok. 1172 do Anglii;1175 zosta! archidiakonem w Brecknoch; wybrany na b p aSaint David's, nie uzyskawszy potwierdzenia króla HenrykaI I , kontynuował studia prawnicze oraz teol. w Paryżu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERALDTON

  Diecezja w zach. Australii eryg. 30 I1898, sufr. Perth (do 1913 A d e l a i d e ) ; powstała z części teryto r i um diec. Perth, zamieszkałego przez irl. emigrantów;zajmuje 1,32 min km2 i liczy 95 000 mieszk., w tym 21 000katolików, 20 parafii, 16 księży diec. i 5 zak., 17 zakonnikówi 59 sióstr.

   

  R...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEORGIUS de SCLAVONIA, Georgius Henrici de Rayn, Georges d' Esclavonie

  ur. w 2. poł. XIV w. w Breżice(Słowenia), zm. 5 V 1416 w Tours (Francja), teolog, pisarz.

  Studiował w Wiedniu i Paryżu; 1389 został magistrem artium,p o t em członkiem kolegium Sorbony i kanonikiem w Auxerre,1403 zaś magistrem teologii w Paryżu; 1404 mianowano gokanonikiem penitencjariuszem w Tours...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOPSYCHOLOGIA

  (gr. ge ziemia, psyche dusza, logossłowo), kierunek badań zaproponowany przez W. Hellpacha(1877-1955) nad wpływem klimatu, czynników atmosferycznychi geologicznych oraz krajobrazu na procesy psych, człowieka;badania te są prowadzone w aspekcie zachowania się,efektywności pracy i odpoczynku oraz zmian w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEORG STEFAN

  ur. 12 VII 1868 w Büdesheim k. Bingen,zm. 4 XII 1933 w Minusio k. Locarno, niem. p o e t a .

  Studiował filologię i historię sztuki w Paryżu, Berlinie,Monachium i Wiedniu; po powrocie do Niemiec założył wMonachium pismo „Blätter für Kunst" (1899-1919), propagującehasło „sztuka dla sztuki".

  Pozostając...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /2 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEORGE AUGUSTIN

  Marysta, ur. 24 I 1915 w Lyonie,zm. 19 X 1977 tamże, biblista.

  Do zgromadzenia wstąpił 1932w La Neylière; studia teol. rozpoczął w zak. seminariumduch. w Differt, k t ó r e od 1940 kontynuował na wydziale teol.w Lyonie; 1941 przyjął święcenia k a p ł . ; 1944 uzyskał doktoratteologii, a nast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOGRAFIA RELIGII

  Nauka religioznawcza (-> religioznawstwo)o przestrzennym usytuowaniu i środowiskowymzróżnicowaniu —» religii; zajmuje się ogólnie wzajemnymizwiązkami między religią (jej genezą, strukturą, funkcjonowaniem)a środowiskiem geogr. (ogólna g.r.) lub ichzależnościami na pewnym wyróżnionym obszarze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /10 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEORGETOWN

  Diecezja w Gujanie eryg. 29 II 1956z wikariatu apost. Gujana Bryt. (eryg. 12 IV 1837) j a k o sufr.Port of Spain; zajmuje 214 887 km i liczy 960 000 mieszk.,w tym 94 000 katolików, 30 parafii, 7 księży diec. i 34 zak.,35 zakonników i 37 sióstr.

   

  AAS 48(1956) 602-604; AnPont 1986.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOLOGIA HISTORYCZNA

  (gr. ge ziemia, logos słowo),nauka o dziejach Ziemi, a zwł. skorupy ziemskiej i istniejącegona niej życia organicznego; oprócz geologii dynamicznejstanowi zasadniczą część geologii.

  J a k o samodzielną naukę o powstawaniu (—» geogencza),dziejach i budowie Ziemi g.h. zapoczątkował w końcuXVIII w. A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /3 043

  praca w formacie txt

Do góry