Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GERARD ze STERNGASSEN OP

  Żył w XIV w., niem.teolog i mistyk, brat Jana ze Sterngassen.

  Po wstąpieniu dozakonu przebywał w Kolonii, gdzie zetknął się z —* Eckhartem;G. znany jest przede wszystkim j a k o autor (pozostającego w rękopisie) Pratum animarum, zw. również Medelaanimae languentis (dzieło odkryte przez M. Grabmanna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERARD, Gerhard bp.

  zm. ok. 1256, pierwszy bpmis. dla Rusi.

  Związany był z grupą kanonicką przy kościeleśw. Marcina w Opatowie, ufundowaną przez księcia KazimierzaII Sprawiedliwego z myślą o planach mis. na Rusi;

  opanowanie1229 Małopolski przez Konrada I, zaprzyjaźnionegoze skłaniającym się do unii Danielem Halickim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERAS, Gerrha

  (niezident. miejscowość w delcie Niluw Egipcie)', staroż. bpstwo koptyjskie w metropolii Peluzjumw rzym. prowincji Augustamnika I; znanych 3 bpów z V w.;od 2 . pot. XVIII w. łac. bpstwo t y t u l a r n e .

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERARD JOSEPH OMI

  ur. 12 III 1831 w Bouxières--aux-Chênes k. Nancy, zm. 29 V 1914 w Roma (Lesotho),misjonarz, sługa Boży.

  Po ukończeniu seminarium duch. wPont-à-Mousson i Nancy wstąpił 1851 do zgrom, w Notre--Dame-de-1'Osier; 1852 j a k o diakon udał się do Afryki Pd.i 1854 przyjął święcenia kapł.; 1855-61 był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERARA

  Hebr. Gerar (Tell Abu Hureira lub Tellasz-Szeriah k. Gazy w Izraelu), bpstwo staroż. w metropoliiCezarea Palest, w rzym. prowincji Palestyna I; miejscowośćwielokrotnie wzmiankowana w ST (Rdz 10,19; 20,1; 26,17; 2Krn 14,13-14); znany bp Marcjan z 451; od 1936 bpstwo tytularne.

   

  A. van den Born, BL 555; D. i L...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERAZA

  (dziś Dżerasz w Jordanii), hellenist. miasto— Gileadu, ok. 55 km na pd.-wsch. od jeziora G e n e z a r e t ,od XVIII w. bpstwo tytularne.

  Za Aleksandra Wielkiego G. z malej ammonickiej osadystała się miastem; w czasie panowania Seleucydów nosiłanazwę Antiochia ad Chrysorrhoas (pn. dopływ Jabboku);ok. 82...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERARD z ABBEVILLE

  ur. ok. 1225 w Abbevillek. Amiens, zm. 8 XI 1272 w Paryżu, teolog polemista. Studiowałw Paryżu, gdzie ok. 1254 został magistrem teologii, a ok. 1256 archidiakonem w P o n t h i e u i Cambrai; wraz ze swoimprzyjacielem Wilhelmem z Saint-Amour byl jednym z przywódcówruchu dążącego do usunięcia zakonników z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /3 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERARD, Geliert Św. bp.

  ur. prawdopodobnie 23 IV977 w Wenecji, zm. 24 IX 1046 k. Székesfehérvár, apostołWęgier, p a t r o n diec. —» Csanád.

  Pochodził prawdopodobnie z dalmackiego rodu Sagredoosiadłego w Wenecji; w dzieciństwie oddany przez rodzicówdo benedyktyńskiego opactwa św. Jerzego w Wenecji, złożyłt am później profesję...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /2 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERBERON GABRIEL OSB

  ur. 12 VIII 1 6 2 8 w Saint--Calais, zm. 29 III 1 7 1 1 w Saint-Denis pod Paryżem, teologi o b r o ń c a —* jansenizmu.

  Do zakonu wstąpił 1 6 4 8 w Saint-Melaine de Rennes; poprzyjęciu 1 6 5 6 święceń kapł. był nauczycielem retoryki, filozofiii teologii w klasztorach benedyktyńskich w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /3 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEPPERT IGNACY ks.

  Pseud. Franciszek Kujawiński,ur. 20 I 1884 w Padniewie k. Mogilna, zm. 22 V I I 1942 w Dachau,historyk.

  Studia filoz.-teol. odbył w Poznaniu i Gnieźnie;1911 przyjął święcenia k a p ł . ; był wik. w Strzelnie, Inowrocławiui Pakości, 1919 kapelanem wojskowym, a od 1921prob, w Nakle; czynny w społ. życiu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 432

  praca w formacie txt

Do góry