Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GERITZ JÓZEF AMBROŻY bp.

  ur. 3 IV 1783 w Jezioranach(Warmia), zm. 15 V I I I 1867 we Fromborku.

  Kształciłsię w Reszlu, Braniewie i w Collegium Nobilium w Warszawie;po przyjęciu 1806 święceń kapl. był wik., penitencjarzemkatedralnym i sekretarzem kapituły we Fromborku;

  1823 został kanonikiem warm., 1835 dziekanem kapituły,1840...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERET SAMUEL LUTER

  ur. 18 VI 1 7 3 0 w Toruniu,zm. 2 8 IX 1 7 9 7 t a m ż e , działacz ewangelicki.

  Studiował filozofię i teologię w Getyndze i Wittenberdze,gdzie uzyskał doktorat z filozofii; 1 7 5 4 wykładał w gimnazjumw Toruniu; 1 7 5 5 został kaznodzieją i współpracownikiemswego ojca Krzysztofa, seniora zboru p r o t...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERMAN

  Właśc. Grigorij Fiodorowicz Polewoj, abp,św. Kościoła prawosł., zm. 6 XI 1567 w Moskwie, organizatormisji.

  Pochodził z książęcego rodu; wstąpił do klasztoru św.Józefa w Wotokołamsku, gdzie prowadził życie zak. podkierunkiem Guriasza (późniejszego abpa Kazania) i kopiowałksięgi;

  1551-53 był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERGANOS ZACHARIAS

  Metropolita prawosł., żyłw XVII w., teolog.

  Pochodził z wpływowej rodziny z Arty(zach. G r e c j a ) ; zaproszony 1 6 1 9 przez e l e k t o r a saskiego J a n aJerzego I do Niemiec, zdobył t am wykształcenie; 1 6 2 2 ogłosiłrozprawę teol. o unii Kościołów prawosł. i ewang.augsb.Catechismus Christianus...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERARD z BOLONII OCD

  ur. ok. 1250 w Bolonii,zm. 17 IV 1317 w Awinionie, filozof, teolog.

  Do zakonuwstąpił w Bolonii; ok. 1281 rozpoczął studia w Paryżu, uzyskując1295 doktorat (pierwszy wśród karmelitów); 1297 zostałwybrany gen. zakonu; 1305-08 prowadził wykłady nauniw. w Paryżu; 1307 był pap. doradcą w sprawie —>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERARD, Gerald Św. OSB abp.

  ur. w regionie Quercy( F r a n c j a ) , zm. 5 XII 1109 w Bornos (pd. Hiszpania).

  J a k o zakonnikw opactwie Moissac (pd. Francja) współpracował za b p em Toledo B e r n a r d em (1086-1126) w realizacji —» gregoriańskiejreformy na terenie Hiszpanii; był nauczycielemw szkole katedralnej w Toledo;

  mianowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERARD z CAMBRAI bp.

  ur. ok. 975 w Liège, zm.14 III 1051 w Cambrai, teolog i polityk.

  Kształcił się w szkole katedralnej w Reims pod kierunkiem G e r b e r t a z Aurillac (późniejszy pap. Sylwester I I ) ; dziękipoparciu Henryka II (1002-24) został 1012 bpem Cambrai;po przyjęciu święceń kapt. w Nijmegen byt konsekrowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /2 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERARD z BROGNE Św. OSB

  ur. ok. 898 w Stave(diec. Namur), zm. 3 X '959 w Brogne, fundator i opat —»Brogne, reformator klasztorów w Lotaryngii i Flandrii.

  Pochodził ze szlacheckiej rodziny frankońskiej; za jej zgodąprzekazał swe posiadłości kościołowi w Brogne; śluby zak.złożył w opactwie paryskim Saint-Denis; wg...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /2 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERARD z KREMONY

  ur. 1114 w Kremonie (pn.Włochy), zm. 1187 w T o l e d o (Hiszpania), tłumacz, przedstawicielszkoły filoz. w Toledo.

  Studiował filozofię we Włoszech,a nast. od 1134 w Toledo, gdzie jednocześnie uczytsię języka arab. i studiował dzieła filozofów a r a b . ; zaliczanyjest (oprócz -» Dominika Gundisalviego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERARD MAJELLA św. (brat CSSR)

  ur. 1 IV 1726w M u r o Lucano (prow. P o t e n z a ) , zm. 16 X 1755 w Materdomini-Caposele (prow. Avellino).

  Nie przyjęty do kapucynów z powodu słabego zdrowia,przez 3 lata był służącym bpa w Lacedonii; 1749 został warunkowoprzyjęty do zgrom, redemptorystów w Deliceto k.Foggi i 1752 złożył śluby...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /2 798

  praca w formacie txt

Do góry