Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GERMAN z ALASKI (imię zak.)

  Św. Kościoła prawosł.,ur. 1757 w Sierpuchowie k. Moskwy, zm. 13 XII 1837 naSpruce Island k. Kodiaku (Alaska).

  Od 1773 przebywał wpustelni Siergijewskiej; ok. 1778 przeszedł do klasztoruSpaso-Preobrażeńskiego w Wałaamie, gdzie był uczniem igumenaNazariusza, reformatora życia zak. wg typikonu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERMAN I Św.

  ur. ok. 634 w Konstantynopolu, zm.ok. 733 w Platanion, patriarcha Konstantynopola, teolog.

  Był synem patrycjusza Justyniana (w linii bocznej potomekces. Justyniana I Wielkiego); 668 został włączony dostanu duchownego przy kościele Hagia Sofia; należał dowspółorganizatorów Soboru Konstant. III (681), na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /3 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERGONNE JOSEPH DIEZ

  ur. 19 VI 1 7 7 1 w Nancy,zm. 4 IV 1 8 5 9 w Montpellier, franc, matematyk.

  W 1 7 9 5 objął katedrę matematyki w Ecole Centrale wNîmes; 1 8 1 0 założył i do 1 8 3 1 redagował pierwszy matematycznyperiodyk „Ánnales de mathématiques pures et appliqu é e s " , który przyczyni! się do stworzenia współcz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERBERT MARTIN OSB

  ur. 12 VIII 1 7 2 0 w Horb k.Tybingi, zm. 13 V 1 7 9 3 w Sankt Blasien (Schwarzwald), historykliturgii i muzyki kościelnej.

  Do zakonu wstąpił 1 7 3 6 w Sankt Blasien; po przyjęciu1 7 4 4 święceń kapł. podjął pracę w bibliotece klasztornej;1 7 5 9 - 6 2 odbył podróże nauk. po Niemczech, Włoszech i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /2 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERHARD JOHANN

  ur. 17 X 1582 w Quedlinburgu,zm. 17 V I I I 1637 w J e n i e , teolog luterański.

  Po studiach w W i t t e n b e r d z e , Jenie i Marburgu zosta! 1606s u p e r i n t e n d e n t em w Heldburgu, 1615 gen. s u p e r i n t e n d e n t emw Koburgu, a 1616 profesorem teologii na uniw. w Jenie.

  W odróżnieniu od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERBET PHILIPPE OLYMPE bp.

  ur. 5 II 1 7 9 8 w Polignyk. Besançon, zm. 8 VIII 1 8 6 4 w Perpignan, filozof, teolog.

  Po studiach w Besançon i Paryżu przyjął 1 8 2 2 święceniak a p ł . ; od 1 8 2 4 wraz z F.R. de —* Lamennais'm wydawałmies. „Memoriał c a t h o l i q u e " , a 1 8 3 0 - 3 2 dziennik „L'Avenir";w obronie Lamennais'go...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /2 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERHARDT PAUL

  ur. 12 III 1607 w Gräfenhainichenk. Halle, zm. 27 V 1676 w Lubinie (Łużyce), niem. pastorluterański, poeta.

  Studia teol. rozpoczął 1628 w Wittenberdze, 1645-51 przebywałw Berlinie, gdzie był nauczycielem domowym, nast.pełnił wiele funkcji kośc. (m.in. 1651-57 prob, w Mittenwaldzie,od 1657 kaznodziei w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERBILLON JEAN FRANÇOIS SU

  ur. 4 VI 1 6 5 4 w Verdun,zm. 25 III 1 7 0 7 w Pekinie, misjonarz.

  W 1 6 7 0 wstąpił do zak. w Nancy i 1 6 8 2 przyjął święceniakapł.; był jednym z 6 matematyków i astronomów jez. wystanych1 6 8 5 przez króla Ludwika XIV do Chin; na dworzeces. Kang-si wykładał matematykę, geografię i filozofię;1 6 8 9...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERHOH z REICHERSBERGU CRSA

  ur. 1093 w Polling(Bawaria), zm. 27 VI 1169 w Reichersbergu k. Pasawy,teolog.

  Po studiach we Freisingu, Moosburgu i Hildesheimie, został1119 powołany do Augsburga przez bpa H e r m a n a ; 1123 uczestniczyłw Soborze Later. I; 1124 przeniósł się do Rottenburga,gdzie wstąpił do zakonu; 1126 przyjął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /3 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERDIL HYACINTHE SIGISMUND, barnabita kard.

  ur.23 VI 1 7 1 8 w Samoëns (Sabaudia), zm. 12 V I I I 1 8 0 2 w Rzymie,filozof, pedagog i teolog. Wykładał filozofię w kolegiachw Macerata i Casale, a od 1 7 5 4 teologię mor. na uniw. w Turynie;1 7 7 7 został kard., a nast. konsultorem Świętego Oficjumi prefektem Kongr. Rozkrzewiania Wiary; 1 8 0 0...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /2 679

  praca w formacie txt

Do góry