Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GERSONIDES, Lewi ben Gerson

  ur. 1288 w Bagnols(pd. Francja), zm. 1344 w Perpignan, żyd. filozof, egzegeta,matematyk i astronom (wynalazł tzw. lineał Jakuba orazulepszył camera obscura).

  Pisał po hebrajsku filoz.-mor. komentarze bibl. oraz komentarzedo dzieł Awerroesa. W głównym dziele MilhamotAdonai (Riva di Trenta 1560, L 1866; The...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /2 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERONCJUSZ z JEROZOLIMY

  ur. ok. 395 w Jerozolimie,zm. ok. 480, mnich.

  Był uczniem Melanii M ł . ; po jejśmierci (439) przejął zwierzchnictwo nad podległymi jejklasztorami; należał do przeciwników —> nestorianizmu, atakże nauki Soboru Chalced. i opowiada! się za —> monofizytyzmem;

  prawdopodobnie jest autorem Bios tes...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERSS, Gers OTTO

  ur. 8 IX 1830 w Popiołach k.Węgorzewa, zm. 22 II 1923 w Królewcu, pastor ewang., pisarz.

  Po ordynacji (1857) był od 1864 prob, w Szczytnie i od1868 w Mrągowie, a 1885-94 s u p e r i n t e n d e n t em w ewang.-augsb. diecezji mrągowskiej. Po swym stryju Marcinie przejąłwydawanie Kalendarza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /1 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERONTOLOGIA

  (gr. geron starzec, logos słowo),nauka o starzeniu się, badająca wpływ wieku na funkcjonowanieżywego organizmu we wszystkich poziomach jego złożoności(molekule, komórce, organie, organizmie, całejpopulacji) w aspekcie biol. (g. biologiczna), med. (geriatrialub g. kliniczna) i społ. (g. społeczna).

  1. G...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /11 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEROWSKI, Gierowski JAKUB ks.

  ur. 24 X 1794 wNowym Jazowie k. Jaworowa, zm. 5 IX 1850 we Lwowie.

  Studia filoz.-teol. odbył we Lwowie; 1817 w Križevci (Chorwacja)przyjął święcenia kapł. obrządku gr.kat.; 1820-22wykładał nauki bibl. i dogmatykę w nowo utworzonym semina r i um duch. w Szibeniku (Chorwacja) oraz prowadziłdziałalność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERMANIE, Germanowie - RELIGIA PIERWOTNA

  Pradzieje religii G. znalazłyodbicie w rysunkach naskalnych w Skandynawii z końcaepoki kamienia i epoki brązu; znaleziska archeoł. to zwł.pochówki zmarłych, wyposażenie grobów, konstrukcje kamienne,ofiary składane w bagnach; imiona bóstw występująw inskrypcjach runicznych (—» runy), nazwach dni tygodniai...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /21 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERMANIA

  Nazwa geogr. dla obszaru Europy Środk.,używana od I w. prz.Chr. (Juliusz Cezar). G. obejmowałaobszary od R e n u i Dunaju po M. Północne i Ł a b ę , wg niektórychsięgała po M. Bałtyckie i Wisłę; na wsch. sąsiadowałaz —> Sarmacją (starsza nazwa Scytia); w średniowieczu rozszerzanonazwę G. na całą E...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERMANIE, Germanowie - CHRYSTIANIZACJA

  Z chrześcijaństwem stykalisię G. napływający od II-III w. w granice cesarstwa rzym. orazpograniczni, do których docierali chrzęść, kupcy i misjonarze(św. Seweryn nad Górnym Dunajem, V w . ) ; plemiona, osadzanej a k o sprzymierzeńcy rzym., zastawały już organizacjękośc. (Durostorum, Kolonia, Trewir);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /5 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GERMANIA"

  Kat. dziennik niem. wydawany 1871--1938 w Berlinie; zał. z inicjatywy Kat. Komitetu Berlińskiego,stał się niezależnym o r g a n em prasowym —* Centrum.

  Zyskawszy popularność za czasów Paula Majunke (naczelnegor e d a k t o r a 1871-78), od października 1881 ukazywał siędwa razy dziennie; wraz z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERONA

  Staroż. Gerunda, bpstwo z IV w. w pn.-wsch.Hiszpanii (Katalonia), sufr. Tarragony.

  Pierwszym b p em G. byl św. Poncjusz (304), a j e g o następcąśw. Narcyz (307); 713-785 G. okupowali Arabowie (przejściowozdobywali ją t a k ż e 793, 798, 812 i 826); do G. włączonot e r y t o r i um zniesionego w końcu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /2 542

  praca w formacie txt

Do góry