Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GERTRUDA WIELKA, Gertruda z Helfty Św.

  ur.6 I 1256 w Turyngii, zm. 17 XI 1302 w Helfcie k. Eisleben,mistyczka.

  1. Ż y c i e  i  k u lt - Już w dzieciństwie oddana została doszkoły klasztornej cysterek w Helfcie, gdzie była pod duchowymkierownictwem Mechtyldy; otrzymała też gruntownewykształcenie human, i teol.; po złożeniu ślubów zak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /6 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GESSNER SALOMON

  ur. 1 IV 1730 w Zurychu, zm.2 III 1788 tamże, szwajc. poeta. W Berlinie (od 1749) przygotowywałsię do zawodu księgarza, nast. w Hamburgu zajmowałsię malarstwem, a od 1750 prowadził księgarnię wZurychu.

  Wczesna twórczość G. nawiązywała do poezji anakreontycznej;podstawę jego dorobku stanowiła jednak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /2 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERTRUDY KODEKS

  Łac. rękopis iluminowany zawierającypsałterz z X w., przeznaczony dla abpa Trewiru—* Egberta (zw. także Psałterzem Egberta), oraz modlitwydołączone w XI w. i przeznaczone dla —» Gertrudy, córkiMieszka II i Rychezy - żony księcia kijowskiego Izjastawa(tzw. Modlitewnik Gertrudy), przechowywany w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /5 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GESTA

  (łac. czyny, wydarzenia), gatunek średniow.pisanych źródet historiograficznych (—» historiografia),częsty zwł. w X-XII w.

  P u n k t em wyjścia do kwalifikacji g. jest panegiryczny opisczynów osób świeckich lub duchownych piastujących odpowiedzialnefunkcje w życiu społ. (papież, król, cesarz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /3 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERWARD bp.

  zm. 31 X lub 1 XI 1323 w Awinionie.

  Pochodził z Kujaw, z rodu Leszczyców; 1293 byt kanonikiemkruszwickim, później prepozytem kapituły katedralnej weWłocławku; 1300 został wybrany na bpa kujawskiego; toczyłspory majątkowe z książętami kujaw, i pom. rodem Swięców,z joannitami i begardami, terytorialne z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /2 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GESTA ROMANORUM

  Anonimowy tac. zbiór przykł a d ów (tzw. exempla), sporządzony dla celów kaznodziejskichprawdopodobnie w Anglii w końcu XIII w.; obejmujetakże legendy wsch., bibl. i chrzęść. - z obszernym komenta r z em moralizatorskim; wersja kontynentalna, różna oda n g l o t a c , jest m.in. łączona z nazwiskiem P. —>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /1 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERWAZY i PROTAZY Św.

  Męczennicy mediolańscy zIV w., patronowie Mediolanu.

  1. K u l t - Legendarna Passio z przełomu V-VI w. (błędnieprzypisywana Ambrożemu) podaje, że G. i P. (bliźnięta)byli dziećmi Witalisa i Walerii; po śmierci rodziców, sprzedawszyswe dobra, prowadzili życie kontemplacyjne wubóstwie; odmówiwszy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /4 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GESUALDO CARLO

  ur. ok. 1516 w Neapolu, zm. 8 IX1613 tamże, lutnista i kompozytor.

  Pochodził z rodziny arystokratycznej; był krewnym KarolaBoromeusza i przyjacielem Torquata Tassa. Jako książęVenosy otoczy! się muzykami i poetami, których powołałdo własnej akademii.

  Ogłosił 6 ksiąg 5-glosowych —> madrygałówa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /1 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GESELLSCHAFT für EVANGELISCHE THEOLOGIE

  Rei. stowarzyszenie zał. 1940 w Berlinie przez —> B e k e n n e n d eKirche dla popierania teologii w duchu ewang. Kościołaokresu reformacji oraz poszukiwania związków między teol.wiedzą i kośc. zarządzeniami.

  Główni przywódcy G . f . E . T . - J. Schniewind, Ernst Wolf,J. Beckmann, M. Fischer i Hans von...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /1 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERTRUDA SOCist

  ur. ok. 1200, zm. 6 lub 30 XII1268, lub 1269 w Trzebnicy, córka księcia Henryka Brodategoi Jadwigi Śląskiej, opatka.

  Po śmierci narzeczonego wstąpiła1212 do cysterek w Trzebnicy; 1232 została opatką rodzinnejfundacji; pozyskała dla klasztoru wiele darowizn, odpustówi przywilejów; 1249-50 zainicjowała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /1 104

  praca w formacie txt

Do góry