Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GETTER MATYLDA

  ur. 25 II 1870 w Warszawie, zm.8 VIII 1968 w P ł u d a c h k. Warszawy, działaczka społeczna.

  Do zgrom, franciszkanek Rodziny Maryi (—» franciszkankiII B 69 ) wstąpiła 1887 w Warszawie; po odbyciu nowicjatui złożeniu 1889 ślubów zak. w Odessie, ukończyła tam gimnazjum rządowe, uzyskując 1893 dyplom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /1 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GETTO, ghetto

  Otoczony murem obszar przymusowegozamieszkiwania Żydów w mieście z większością c h r z ę ś ć ;potocznie, zamieszkana przez Żydów dobrowolnie bądź podprzymusem część miasta, ulica lub dzielnica; nazwę g. rozciągasię na dzielnice, w których dobrowolnie osiedlili siężyd. emigranci z Europy Wsch...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /12 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GETYNGA, Göttingen

  Miasto w R F N (Saksonia Dolna ) , siedziba uniwersytetu z wydziałem protest, teologii.

  Miejscowość występująca ok. 953 j a k o Gutinga, ok. 1210otrzymała prawa miejskie; od 1268 byli tu franciszkanie, od1298 także dominikanie; będąc członkiem Hanzy (1351--1572), G. osiągnęła zwł. w XV w. znaczny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /4 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEULINCX ARNOLD

  ur. 31 I 1624 w Antwerpii, zm.XI 1669 w Lejdzie, filozof, prekursor —» okazjonalizmu.

  Po studiach filoz. i teol. w Lowanium (pod kierunkiemkartezjanina G. Philippi) zosta! tamże 1646 prof, filozofii;na tle ówczesnych sporów filoz.-teol., zwl. kartezjańskiejkrytyki szkolnej filozofii i sympatii dla —*...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /3 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEVAERT FRANÇOIS AUGUSTE

  ur. 31 VII 1828 w Huise(wsch. Flandria), zm. 28 XII 1908 w Brukseli, belg. kompozytori muzykolog.

  Studia muz. odbywał w Gandawie; 1859-70 przebywałwe Francji, Hiszpanii, Włoszech i Niemczech; 1871 zostałdyr. konserwatorium w Brukseli. Komponował opery komiczne,utwory wokalne i instrumentalne; z utworów rei...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /1 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GETHSEMANI

  Opactwo — trapistów pod wezw. MaryiPanny. zat. 1848 k. Bardstown (Kentucky, Stany Zjedn.)przez E u t r o p i u s a P r o u s t a , przybyłego z 44 trapistami z Francjiz opactwa Breton w Melleray k. Nantes; 1850 klasztor otrzymałrangę opactwa, będąc pierwszą wspólnotą zak. w StanachZ j e d n . ; wzrost liczby...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GESENIUS WILHELM

  ur. 3 II 1786 w Nordhausen k.Erfurtu, zm. 23 X 1842 w Halle, filolog biblijny.

  Był (od 1810) profesorem ST i języków sem. w Halle;opracował pierwszą nauk. gramatykę hebr. HebräischesElementarbuch (I-II, Hl 1813-14, do 1842 miała 13 wyd.),wielokrotnie przerabianą i uzupełnianą, np. E. Kautzsch(1909), G...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /2 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERTRUDA z NIVELLES Św. OSB

  ur. 626, zm.17 III 659 w Nivelles, ksieni — klasztoru podwójnego w Nivelles(który założyła jej matka św. Iduberga).

  G. stworzyław Nivelles centrum kultury, sprowadzając teologów z Irlandii,a dzielą teol. i kodeksy liturg. z Rzymu; zasłynęła równieżz działalności charytatywnej. Kult G. zapoczątkowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /2 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GETSEMANI

  Zgromadzenia zak. związane z kultemJezusa w G. (—> Ogród Oliwny):

  ° bracia pocieszyciele z G., Congregatio F r a t r um Consola t o r um de G . . kleryckie zgromadzenie zak. na prawie d i e c ,zal. 1921 w Wiedniu przez ks. Józefa Litomiskiego (1888--1956) w celu duszpast. opieki nad emigrantami czes. (w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /1 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GESNER KASPER

  ur. w Lubawie, zm. 24 VIII 1606w Toruniu, kaznodzieja luterański, tłumacz.

  Od 1578 byłprob, w Sławie; 1584 został kaznodzieją przy szpitalu, a 1585przy kościele św. Jakuba w Toruniu; kazania wygłaszał popol. i niemiecku.

  Przełożył Katechismik albo nauka krześciańskaprzez Marcina Luthera napisany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /671

  praca w formacie txt

Do góry