Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GIDLE

  Parafia i dekanat w diec. częstochowskiej,s a n k t u a r i um maryjne prowadzone przez dominikanów orazdawna kartuzja.

  1. Pierwsze informacje o parafii we wsi G. pochodzą z 2.poł. XII w.; 1398 parafia G. znalazła się w spisach świętopietrza;do 1818 należała do archidiec. gnieźnieńskiej, do1925 do diec...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /6 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIBIETJF GUILLAUME

  Oratorianin, ur. ok. 1580 w Bourges,zm. 6 VI 1650 w Paryżu, teolog.

  Studiował w Paryżu na Sorbonie, gdzie 1612 uzyskał doktorat;w tym też roku wstąpił do zgromadzenia; od 1616 byts u p e r i o r em w Paryżu; 1622-24 przebywał w Bourges, gdziezałożył oratorium; był wizytatorem karmelitanek bosych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /2 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIANOTIS BERNARDYN

  ur. we Florencji, zm. 1541 wWilnie, wł. architekt i rzeźbiarz działający w Polsce; przedstawicielrenesansu toskańskiego.

  Do Polski przybył 1517zapewne z Rzymu i do 1529 był zatrudniony w warsztacie B.-* Berrecciego przy wznoszeniu i dekoracji kaplicy Zygmuntowskiejna Wawelu;

  od 1531 pracował z J a n em...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /1 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIAMBERARDINI EMILIO OFM

  Imię zak. Gabriele,ur. 14 I 1917 w Lùcoli (prow. L'Aquila) we Włoszech, zm.14 III 1978 w Rzymie, teolog, koptolog.

  Do zakonu wstąpił 1933; po studiach filoz.-teol. w Rzymie,przyjął 1941 święcenia k a p ł . ; 1944 uzyskał doktorat teologiina —» Antonianum w Rzymie; 1944-49 wykładał teologiędogm. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /1 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GHEON HENRI

  Właśc. Henri Léon Vangeon, ur. 5 III1875 w Bray-sur-Seine, zm. 13 VI 1944 w Paryżu, dramaturg,poeta, krytyk.

  Studia med. podjąt 1893 w Paryżu, gdzie związat się zgrupa młodych twórców, m.in. z A. G i d e ' e m ; od 1896 współpracowałj a k o recenzent z „ E r m i t a g e " i „Mercure de France " ; 1901...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /3 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GĘBICE

  Parafia w dek. trzemeszeńskim w archidiec.gnieźnieńskiej. W G. znajdowało się grodzisko wczesnośredniow.;1365 G. wzmiankowane j a k o wieś król., od 1385występują j a k o miasto (szczególny rozkwit nastąpi! w XV w . ) ;1875 utraciły prawa miejskie.

  Parafia G. powstała 1315 przykościele św. Macieja;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GHIBERTI LORENZO, Lorenzo di Bartolo

  ur. 1378(1381) we Florencji, zm. 1 XII 1455 tamże, rzeźbiarz, złotnik,architekt, t e o r e t y k sztuki i kronikarz.

  Złotnictwa uczył się u ojczyma Bartolo G., a nast. prowadziłwc Florencji warsztat brązowniczo-złotniczy; 1401 zwyciężyłw konkursie na II drzwi (pn.) baptysterium flor. (pracakonkursowa:...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /3 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GĘBICKI, Gembicki JAKUB

  ur. 1569 w Radziejowiena Kujawach, zm. 13 V 1633 w Dębnicy, poeta kalwiński.

  Studiowal na uniwersytetach niem.; po powrocie do krajuzostał ministrem przy zborze w Dębnicy i od 1607 konsenioremzborów helweckich na Kujawach; dążył do pojednaniapol. różnowierców; 1627 na synodzie w Ostrorogu przyłączyłsię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GHIRLANDAIO DOMENICO

  Właśc. Domenico diTommaso Bigordi, ur. 1449 we Florencji, zm. 11 I 1494tamże, malarz wł., czołowy reprezentant quattrocenta.Kształcił się u A. Baídovinettiego; działał głównie weFlorencji, m.in. j a k o nadworny malarz Medyceuszów; wykonałwiele fresków, malowideł ołtarzowych i obrazów sztalugowych,w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /2 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GHANA, Republic of Ghana

  Od 1 VII 1960 niepodległepaństwo w zach. Afryce nad Zat. Gwinejską, członek Bryt.Wspólnoty Narodów (od 1874 kolonia bryt. Z ł o t e Wybrzeże,od 1957 częściowo niepodległe państwo jako dominiumb r y t . ) ; zajmuje 238 537 km2 i liczy 13,15 min mieszk. (1984);animizm wyznaje 4 5 % ludności, p r o t e s t...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /11 701

  praca w formacie txt

Do góry