Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GIERSZEWICZ MARIA

  Elżbietanka, imię zak. Innocenta,ur. 23 I 1883 w Ostrowie Wlkp., zm. 16 Xl 1947 wPoznaniu, działaczka polonijna.

  Do zgromadzenia wstąpiła1905 w Nysie i 1917 złożyła w Poznaniu profesję wieczystą;1931 wyjechała do Jerozolimy, gdzie została przełożoną nowejplacówki zak. zorganizowanej w celu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIERAŁCICE

  Parafia w dek. głuchołaskim w diec.opolskiej, powstała przy kościele św. Michala Archanioła,wzmiankowanym 1302; obecny neogot., zbudowany 1869-71,ma zachowaną z poprzedniego kościoła wieżę późnorenesansowąz 1615, kamienny portal renesansowy, chrzcielnicę z1714 i dzwon got. z 1429.

   

  KZSP VII z. 9...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIERSZOWICE

  Wieś w parafii św. Jadwigi w Brzeguw dek. brzeskim w archidiec. wrocławskiej. W G. jest zabytkowy,got. kościół MB Szkaplerznej, wzniesiony ok. 1300j a k o par., 1-nawowy, murowany z cegły, z kwadratowymprezbiterium, z nawą pokrytą drewnianym stropem;

  w XV w.w głównym ołtarzu umieszczono statuę MB z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIERAŁCICE, Gierołcice

  Wieś z zabytkowym kościołem ewang.augsb., należącym do parafii Wołczyn w diec.katowickiej.

  W G. była kaplica kat., którą 1560 przejęliprotestanci; 1617 powiększono ją na kościół; obecny drewniany,konstrukcji zrębowej, pochodzi z 1694; we wnętrzuma m.in. liczne epitafia, ambonę barokową z XVII w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIELNIEWSKI EDWARD ks.

  ur. 22 XI 1893 w Żarkach,zm. 21 V 1963 w Kielcach, prekursor odnowy liturgiczne j .

  Po studiach filoz.-teol. w seminarium duch. w Kielcachprzyjął 1919 święcenia k a p ł . ; 1922 ukończył prawo kan. na KUL; od 1923 byl prof, seminarium kiel. oraz red. „KieleckiegoPrzeglądu Diecezjalnego", a od 1927 także...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIECZYŃSKI, Goetz FLORIAN ks.

  ur. 1 7 9 3 w RousinovieNovým k. Opawy, zm. 15 II 1 8 6 6 w Niegowie k. Wyszkowa,kompozytor.

  W 1 8 1 4 wstąpił do paulinów na JasnejGórze w Częstochowie i 1 8 1 5 złożył śluby zak. (przyjąłimię zak. Cyryl); był dyr. kapeli jasnogórskiej, a od 1 8 1 9kaznodzieją w kościele Świętego Ducha w Warszawie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIELNIÓW

  Parafia w dek. Skrzynno w diec. sandomiersko-radomskiej.

  Parafię erygowano ok. 1455; od 1511 G.wymieniany jest jako miasto; 1869 utracił prawa miejskie.Kościół par. pod wezwaniem bł. —» Władysława z G. zostałwzniesiony 1861-66 w miejsce dawnego drewnianego z 1455,murowany, halowy z barokowym wyposażeniem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIEDROYĆ JÓZEF ARNULF bp.

  ur. 24 VII 1 7 5 4 w Kossakowszczyźnie-Giedrojciach k. Wilna, zm. 17 VII 1 8 3 8 wOlsiadach, mecenas kultury litew., tłumacz.

  Studia filoz.-teol. odbył 1 7 7 5 - 8 1 w Wilnie; po przyjęciu1 7 8 1 święceń kapł. studiował do 1 7 8 5 języki obce, teologięi prawo kan. w Rzymie; 1 7 8 6 został kanonikiem, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /2 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIEBUŁTÓW (2)

  Parafia w dek. Gryfów Śląski w archidiec.wrocławskiej. Kościół par. w G. pod wezw. św. Michala Archanioła zbudowany ok. 1 5 0 8 , powiększony 1 6 6 8 , zosta!przebudowany 1 7 0 3 - 0 7 w stylu barokowym; otrzymał wówczassklepienia kolebkowe z polichromią o lud. motywach;

  1 9 6 6 - 6 7 wprowadzono do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIEDROYĆ MELCHIOR bp.

  ur. 1536, zm. 6 IV 1608,litew. działacz kościelny.

  Po przyjęciu 1572 święceń kapl.został kustoszem kapituly wil.; j a k o bp elekt z wyboru kapitułydiec. żmudzkiej brał 1575 udział w poselstwie do Francjido króla Henryka III Walezego; 1576 otrzyma! nominacjękról. i prekonizację na bpstwo żmudzkie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /1 801

  praca w formacie txt

Do góry