Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GIERAŁTOWICE (1)

  Parafia w dek. łańskim w diec. opolskiej,wzmiankowana 1418.

  W G. byt kościół św. Jerzego,drewniany, wzniesiony 1559, przeniesiony 1936 do Przewozu(na terenie par. Łany); obecny kościół św. Apostołów Szymonai Judy Tadeusza zbudowano 1936-40 staraniem ks.Jerzego Szymury mimo trudności ze strony władz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIERYK, Goerich TEODOR ks.

  ur. 1837 k. Kwidzynia,zm. 3 X 1878 w Radomiu (Illinois, Stany Z j e d n . ) , działaczpolonijny.

  W czasie wojny prus.-austr. (1866) był kapelanemw armii prus.; 1872 wyjechał do Stanów Zjedn., gdzie 1873został prob, parafii św. Wojciecha w D e t r o i t ;

  w tym też rokuzwołał przedstawicieli 50 polonijnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIERAŁTOWICE (2)

  Parafia w dek. Knurów w diec.katowickiej, eryg. przy kościele św. Katarzyny, wzmiankowanym1355 i 1447.

  Z ok. 1530 pochodzi kościół drewniany(fundacji S. Dąbrówki), konstrukcji zrębowej, 1-nawowy,z prezbiterium zamkniętym 3-bocznie; wewnątrz na stropienawy i prezbiterium zachowana jest późnogot...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIEŁDA

  Forma organizacji rynku, na którym dokonujesię masowych transakcji towarów (g. towarowa) lub walorówpieniężnych (g. pieniężna).

  Zaczątkiem g. były średniow. rynki w miastach, na którychwymieniano towary rolnicze na przemysłowe. Pierwszag. towarowa powstała w Brugii, a pieniężna 1531 w Antwerpii(w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /2 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIESE TIEDEMAN bp.

  ur. 1 VI 1480 w Gdańsku, zm.23 X 1550 w Lidzbarku, humanista.

  Pochodził z westfalskiej rodziny przybyłej w XV w. doGdańska; podczas studiów 1492-99 na uniw. w Lipsku należałdo nacji pol.; od 1503 był p r o k u r a t o r em i notariuszemsubstytutem w Rocie Rzym.; po powrocie 1507 do kraju objąłotrzymaną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /3 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIERCZYŃSKI ZBIGNIEW ks.

  ur. 1 XII 1912 w Krakowie,zm. 16 IX 1981 w Lublinie, historyk literatury romańskiej.Studia rozpoczął 1931 na UJ, gdzie 1947 uzyskał dokt o r a t ; święcenia kapl. przyjął 1955 we Wrocławiu;

  1958 zostałzastępcą prof, katedry filologii franc, na KUL, 1961 st.wykładowcą i 1979 prof, nadzwyczajnym. Wiele...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /2 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIENIUSZ, Geniung PAWEŁ OCart

  ur. 1805 k. Sokółki(Białostockie), zm. 15 IX 1848 w Łuninie, powstaniec,historyk.

  Do zakonu wstąpił 1823 w Berezie Kartuskiej k.Prużan; 1827 przyjął święcenia kapł. i 1830 został p r z e o r emw Berezie; swoim zaangażowaniem patriotycznym oddziałałna konwent, powodując jego przystąpienie do walki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIESSEN

  Miasto w środk. części RFN (Hesja) nadrzeką Lahn, siedziba uniwersytetu i wydz. teologii kat.(1830-51); od 1977 włączone do nowego miasta Lahn.

  G. uzyskało 1248 prawa miejskie; 1605 landgraf Hesji--Darmstadt, Ludwik V, założył w G. gimnazjum, któreces. Rudolf II podniósł do rangi uniwersytetu (otwarty 7...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /2 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIERSBERG BRONISŁAWA

  Szarytka, ur. 1845 w Chwaliszewiek. Krotoszyna, zm. 17 II 1920 w Chełmnie. Dozgromadzenia wstąpiła 1866 w Chełmnie, a po odbyciu nowicjatuw Paryżu była nauczycielką i kierowniczką pensjonatudla dziewcząt w Chełmnie, asystentką prowincji (1874)oraz przełożoną szpitala Przemienienia Pańskiego w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /1 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIEORGIJEWSKI EULOGIUSZ (JEWŁOGIJ)

  Właśc.Wasilij Siemionowicz, ur. 10 IV 1868 w Somowie (guberniatulska), zm. 8 V I I I 1946 w Paryżu, prawosławny metropolita.

  Po ukończeniu Moskiewskiej Akademii Duch. (1892) pracowałw seminariach duch. (m.in. 1897-1902 był r e k t o r emseminarium duch. w Chełmie); 1895 wstąpił do zakonui przyjął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /4 975

  praca w formacie txt

Do góry