Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GILEAD

  (hebr. gil'ad, Vg Galaad), bibl. kraina wZajordaniu pomiędzy rzekami Arnon i Jarmuk, na pd. odBaszanu. Biblia wywodzi nazwę G. od gal'ed kopiec świadectwa(Rdz 31,45-53), przypuszczalnie j e d n a k wiąże się onaz arab. dia'uda (kraina) dzika, skalista (por. FlavBJ III 44).

  Nazwa G. oznaczała najpierw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /1 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GILBERT z SEMPRINGHAM Św.

  ur. ok. 1093 w hrabstwieLincoln (Anglia), zm. 4 II 1189 w Sempringham, pedagog,zakonodawca.

  Po studiach w Paryżu przejął dobra rodzinne, przeznaczającje na cele oświatowe i charytatywne; zorganizował siećszkół, otwartych również dla dzieci ubogich; w uznaniuzasług pedagog, został zaproszony na dwór bpa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /2 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIETRZWAŁD

  Parafia i ośrodek obrony polskościoraz diec. sanktuarium maryjne w dek. Olsztyn Pn. w diec.warmińskiej.

  1. Wieś G. (jako Dietrichswalde) została lokowana 1352przez kapitułę warm.; równocześnie powstała parafia, którejpierwszym znanym prob, był Jan Sternchen (1405-09); par.G., licząca 8 wsi, należała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /9 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GILGAL

  (hebr. haggilgal), miejscowość położona nat e r y t o r i um Beniamina w dolinie J o r d a n u na pn. wschód od—» Jerycha; staroż. s a n k t u a r i um pokoleń Beniamina i Efraima,najprawdopodobniej pod gołym niebem (gilgal krąg,przestrzeń kolista oznaczona kamieniami ciosanymi), byćmoże pochodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /3 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GILBERT z TOURNAI, Guibert, Wibert OFM

  ur. ok.1200 w Tournai, zm. 1288 tamże, przedstawiciel wczesnej—» franciszkańskiej szkoły.

  Po studiach w Paryżu jako magister filozofii wstąpił ok.1240 do zakonu, gdzie pozostawał w bliskich kontaktach zBonawenturą i Aleksandrem z Hales; 1248 towarzyszył LudwikowiIX w wyprawie krzyżowej; uzyskawszy po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /2 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIFTSCHÜTZ FRANZ

  ur. 13 IV 1748 w Wiedniu, zm.10 VIII 1788 tamże, austr. pastoralista.

  Studia teol. odbyl w Wiedniu i t am też po przyjęciu 1771święceń kapt. był kaznodzieją w katedrze św. Stefana, a od1777 prof, teologii pastoralnej na uniwersytecie; pozostającpod wpływem F. S . —» Rautenstraucha, G. stał się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /2 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GILGAMESZ

  Najstarszy znany epos staroż. opisującydzieje b o h a t e r a o imieniu G., prawdopodobnie władcy Kullabyczy Uruk, wspominanego też jako herosa (budowniczymurów U r u k ) , który ulegał stopniowej mitologizacji; utwórma długą i złożoną lit. prehistorię; powstał w środowisku—» Sumeru u schyłku III...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /2 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GILBERTYNKI

  Zakon klauzurowy podwójny (—> klasztorpodwójny), zał. w XII w. przez —> Gilberta z Sempringham,zatwierdzony 1148 przez p a p . Eugeniusza I I I .

  Pierwszą wspólnotę g. zorganizował Gilbert przed 1131przy kościele par. św. Andrzeja w Sempringham, dla którejok. 1139 wybudował nowy klasztor i nadal jej —>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /3 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIGANCI

  (hebr. ri'filîm, gibborîm, gr. gigantes mocarze),w religii gr. olbrzymie istoty uosabiające nieokiełznanesiły przyrody, będące personifikacjami ognia, p o k o n a n e wwalce z bogami (gigantomachia) i strącone przez Zeusa doT a r t a r u ; również legendarne postacie prehistorii biblijnej.Wg Homera (Odyseja)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /2 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIER TEORIA

  Dział matematyki zajmujący się modelowaniemprocesów podejmowania —» decyzji w sytuacjachkonfliktowych (—> konflikt); w odróżnieniu od teorii prawdopodobieństwadotyczy gier, których wynik zależy od możliwościświadomego działania uczestników (a nie od przypadku ) , dokonujących wyboru określonego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /4 899

  praca w formacie txt

Do góry