Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GIZA, Ghisa WOJCIECH OFMConv

  ur. w 2. poł.X V I w. w Leżnie k. Kartuz, zm. 11 II 1636 w Przemyślu,działacz zakonny.

  Studiował w kilku uniw., m.in. w Królewcu(immatrykulowany 1593) i Padwie oraz w rzym. kolegiumśw. Bonawentury, gdzie 1612 uzyskał tytuł d o k t o r a naukwyzwolonych i teologii; przyjąwszy święcenia k a p ł . , był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /1 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIRBA

  (Humt es-Suk na wyspie Dżerba we wsch.Tunezji), staroż. bpstwo donatystów i kat. w rzym. prowincjiTrypolitania; bpi znani w III-VI w.; od 1895 bpstwo t y t u l a r n e ;bpem tytuł. G. był m.in. bp pomocniczy lubel. Henryk —»Strąkowski (1958-65).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIRESUN, Kerasun

  Staroż. Cerasus (miasto w pn. Turcjinad M. Czarnym), bpstwo prawdopodobnie z IV w. wmetropolii Neocezarea w rzym. prowincji Pont; od XIII -2. pot. XVII w. występuje j a k o metropolia prawosł., któraupadła po najeździe t u r . ; znanych 15 bpów z lat 431-1613; od1910 ł a c . bpstwo tytuł, pod nazwą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIRGENSOHN KARL

  ur. 22 V 1875 w Carmel n a Ozylii(Sarema, Estońska S R R ) , zm. 29 IX 1925 w Lipsku, protest,teolog, psycholog religii.

  Od 1903 pracował w Dorpacie j a k oprywatny docent, a od 1907 j a k o prof, teologii systematyczne j ; od 1919 wykładał w Greifswaldzie, od 1922 zaś w Lipsku.J a k o teolog próbował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /1 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIPPIUS ZINAJDA NIKOLAJEWNA

  ur. 20 X I 1869 w Bielowiek. Tuły, zm. 9 IX 1945 w Paryżu, ros. poetka i krytyklit., r e p r e z e n t a n t k a symbolizmu.

  W 1889 poślubiła D.S. —» Mierieżkowskiego i współpracowałaz nim w rei.-filoz. piśmie „Nowyj p u ť " (—» bogoiskatielstwo);brała udział w rewolucji 1905; jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /1 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIORDANO LUCA

  ur. 18 X 1634 (mylnie podawane1632) w Neapolu, zm. 3 I 1705 tamże, wl. malarz i rytownik.

  Kształcił się w Neapolu u J. de Ribery, a nast. w Rzymieu P. da Cortony i w Wenecji; po 1654 działał głównie wNeapolu; 1692-1702 przebywa! w Madrycie jako malarznadworny króla Karola II i Filipa V; 1702 powróci! do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /3 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIORGI DOMENICO

  ur. 1690 w Costa di Rovigo, zm.10 VIII 1746 w Rovigo, historyk Kościoła i liturgii.

  PraceG. dotyczyły starożytności chrzęść, oraz liturgii; opracowaniedziel o tej tematyce zlecali mu pap. Innocenty XIII, BenedyktXIII, Klemens XII i Benedykt XIV.

  Do ważniejszychpublikacji G. należy: De liturgia Romani...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIOTTO di BONDONE

  ur. ok. 1266 (1267?) w Colle diVespignano k. Florencji, zm. 8 I 1337 we Florencji, malarzi architekt, reprezentant trecento, prekursor renesansu.

  Wg tradycji byt uczniem Cimabuego; pracował we Florencji,Asyżu, Padwie, Rzymie i Neapolu (na dworze andegaweńskim1329-32) oraz prawdopodobnie w Awinionie (wrezydencji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /3 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIOVENTÙ ARDENTE MARIANA (GAM), Płomienna Młodzież Maryjna

  Młodzieżowy ruch rei. w Kościele k a t . ,utworzony 24 V 1975 w Turynie przez ks. Carlo De Ambrogio,nawiązujący do orędzia —» Fatimskiej Matki Bożej.

  Akcentując pneumahagijny i eklezjalny wymiar duchowościc h r z ę ś ć , G A M organizuje modlitewne spotkania w formietzw. wieczernika (cenacolo); mają...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GILJAROW - PŁATONOW NIKITA PIETROWICZ

  ur. 1824w Kołomnie, zm. 13 X 1887 w Moskwie, pisarz i działaczKościoła prawosł., publicysta.

  Po ukończeniu 1848 AkademiiDuch. w Moskwie, wykładał t am w katedrze hermeneutykii historii dogmatów; 1855 pracował w redakcji zbiorowegowydania przekładu na język ros. dzieł ojców Kościoła; rozpocząłteż...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /1 672

  praca w formacie txt

Do góry