Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GLAIRE JEAN BAPTISTE

  ur. 1 IV 1798 w Bordeaux,zm. 25 II 1879 w Issy-les-Moulineaux pod Paryżem, orientalistai egzegeta. Studia rozpoczęte w Bordeaux kontynuowałw seminarium duch. św. Sulpicjusza w Paryżu, a nast.na Sorbonie; po przyjęciu 1822 święceń kapł. wykładał językhebr. w tymże seminarium, a 1831-51 na Sorbonie.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLANDÈVES, Glanativa

  Dawne bpstwo w pd.-wsch.Francji (dep. Basses-Alpes). Lokalna tradycja wiąże wprowadzeniechrześcijaństwa w G. ze św. Marcelinom i j e g o towarzyszamiz Embrunu;

  od V w. G. było biskupstwem; prawdopodobnie451 bp Fraternus podpisał list bpów Galii dopap. Leona I Wielkiego, a na synodzie w Orleanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIZELA bł.

  ur. ok. 985, zm. 7 V 1060 (?) w klasztorzeNiedernburg w Pasawie, królowa węg., żona św. —* Stefana I,matka św. —> E m e r y k a , siostra ces. —» H e n r y k a I I .

  Była pod duchowym wpływem św. —» Wolfganga i kręgukośc. Ratyzbony; 996 wydana za mąż za przyszłego królaWęgier Stefana I, po objęciu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIŻYCKO

  Dawne pol. Lec, niem. Lotzen, 1945 Łuczany,od 1946 G. - dla uczczenia G.H.M. —> Gizewiusza,siedziba parafii i dekanatu w kat. diecezji warm, oraz parafiiewang.augsb. i prawosławnej.

  W okolicach dzisiejszego G. poniósł śmierć męczeńską zrąk Prusów św. —» Brunon z Kwerfurtu; 1340 Krzyżacy zbudowaliw G...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /3 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIZEWIUSZ, Gisevius GUSTAW HERMAN MARCIN

  ur.21 V 1810 w Piszu, zm. 7 V 1848 w Ostródzie, działacz społ.--nar., etnograf, tłumacz, publicysta, obrońca polskości naMazurach.

  Pochodził z pol. rodziny Giżyckich osiadłej na Mazurachw poł. XV w. i z czasem zgermanizowanej; teologię protest,studiował w Królewcu; od 1835 był kaznodzieją pol.-ewang.w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /2 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GJELLERUP KARL

  ur. 2 VI 1857 w R o h o l t e ( Z e l a n d i a ) ,zm. 11 X 1919 w D r e ź n i e , pisarz duński.

  J a k o syn pastora rozpoczął studia t e o l . , ale pod wpływemG. Brandesa i lektur Ch. Darwina stał się ateistą i naturalista,czemu dał wyraz w powieściach En Idealist (Köb 1878),Del unge Danmark (Köb...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /2 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIZEWIUSZ TYMOTEUSZ

  ur. 28 X 1756 w Olecku, zm.1817 w E ł k u , pastor ewang., pedagog, działacz społ., stryjGustawa.

  Od 1772 studiował teologię ewang. na uniw. wKrólewcu; tam też ukończył pol. seminarium nauczycielskie;1777 był zastępcą r e k t o r a szkoły w —> E ł k u , 1778 k a p e l a n emw G o ł d a p i , 1781...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLABER ANDRZEJ ks.

  ur. ok. 1500 w Kobylinie (Leszczyńskie),zm. ok. 1572, tłumacz, wydawca, pisarz.

  Po studiach w Akademii Krak., podjął 1535 wykładyna wydziale filoz.; przed 1539 przyjął święcenia k a p ł . , a 1541został kanonikiem kolegiaty św. Floriana; po 1543 osiadłw Wieluniu, gdzie otrzymał prepozyturę.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIZO

  Diecezja na Wyspach Salomona (Oceania)eryg. 15 XI 1966 j a k o sufr. Honiara; powstała z utworzonego1959 wikariatu apost. Zach. Wysp Salomona; zajmuje12 587 km2 i liczy 55 000 mieszk., w tym 4577 katolików, 5parafii, 2 księży diec. i 4 zak., 11 zakonników i 23 siostry(AnPont 1986).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIŻYCKI JAN MAREK

  ur. 7 V 1844 w Michnówce k.Starokonstantynowa ( U k r a i n a ) , zm. 27 VI 1925 w Krakowie,historyk. Po studiach w Odessie (1865) i Dorpacie (1866-70),gdzie uzyskał stopień kandydata „słowiańskich narzeczy",był tam nauczycielem gimnazjalnym, a nast. w Mitawie(1878-95).

  Na podstawie materiałów archiwalnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /2 560

  praca w formacie txt

Do góry