Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GLIRIUS

  Właśc. Vene, MATTHIAS, ur. w 1. pot. XVI w.w Ballenbergu (Badenia-Wirtembergia), zm. 21 XII 1590w Greetsiel (Fryzja Wsch.), antytrynitarz.

  Był diakonem Kościoła ewangelickoreformowanego wKaiserlautern, gdzie zetknął się z —» antytrynitaryzmem;1570-72 był więziony za szerzenie błędnych poglądów;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLORIA TIBI DOMINE, Chwała tobie Panie

  Aklamacjawiernych przed czytaniem Ewangelii w liturgii rzym. (1), atakże początek kilku łac. hymnów średniow. (2).

  1. Aklamacja wymieniona jest w Expositio antiquae liturgiaeGallicanae Germano Parisiensi ascripta z VII w. (wyd. J.Q u a s t e n Opuscula et Textus, ser. liturg. 3, 14-15); podobnaaklamacja...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLIWICE

  Miasto, parafie, dekanaty, klasztory w diec.opolskiej. G., wzmiankowane 1276, zostały lokowane naprawie magdeburskim przed 1286; od 1339 były pod panowaniemczes.; 1430 zajęte przez oddziały husytów, były dokwietnia 1431 rezydencją ich przywódcy księcia Z. Korybutowicza;1532 stały się własnością...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /8 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLORIA TIBI TRINITAS

  Początek średniow. sekwencji(1) oraz antyfony brewiarzowej (2) na uroczystość —»Trójcy Świętej.

  1. Sekwencja G . t . T . , cuius nos larga bonitas znajduje sięw mszałach z Sankt Blasien, Seckau i V o r a u , została ułożonaprzez nieznanego autora, prawdopodobnie najpóźniej wXII w.; składa się z 6...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLOEH FELIKS

  ur. 20 XI 1885 w Warszawie, zm. 6 X1960 tamże, pastor ewang., działacz s p o ł . , r e d a k t o r .

  Po studiach (1905-13) t e o l . , filoz. i hist, w Halle, Berliniei Dorpacie został ordynowany w Warszawie; 1917 na synodziew Łodzi przeciwstawiał się uzależnianiu Kościoła ewang. wPolsce od Niemiec i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLINIANY

  Parafia w dek. zawichojskim w diec. sandomiersko-radomskiej. G., pierwotnie osada, a nast. miasto,lokowane 1595 na prawie magdeburskim, utraciło 1869 prawamiejskie.

  Parafię w G. erygowano 1573 przy kościele św.Wojciecha, wzniesionym w tymże roku (na przełomie XVI iXVII w. został zamieniony na zbór...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLORIEUX PALEMÓN

  ur. 8 III 1892 w Bray-sur-Sommek. Amiens, zm. 6 VII 1979 w Lille, historyk filozofii, teolog.

  Od 1909 studiował we franc, seminarium duch. w Rzymie,a także na Gregorianum, gdzie uzyskał doktorat filozofiii teologii; 1915 przyjął święcenia kapł., po czym pracowałw Paryżu w duszpasterstwie; 1919 został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /3 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLOGER ZYGMUNT

  ur. 3 XI 1845 w Kamionce Podlaskiej,zm. 15 VIII 1910 w Warszawie, etnograf, historykkultury pol., archeolog.

  Pochodził z rodziny o tradycjachpatriotycznych i powstańczych; 1865-68 studiował etnografię,historię i archeologię w Szkole Głównej w Warszawie, anast. do 1870 na UJ w Krakowie, gdzie zetknął się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /3 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLINKA

  Wieś w par. Chróścina w dek. Góra Śląskaw archidiec. wrocławskiej, wzmiankowana 1224. Kościółpar. św. Marcina wzniesiony przed 1376; obecny kościół,zbudowany w poł. XV w. w stylu got., jest murowany, 1-nawowy,oszkarpowany, z kwadratowym prezbiterium przykrytymgwiaździstym sklepieniem i ozdobnym szczytem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLORIOSAE DOMINAE

  Bulla pap. Benedykta XIVz 27 IX 1748 (Doctrina Pontificia. Documentos moríanos,Ma 1954, IV 212-213), dotycząca kultu Maryi, jej macierzyństwaduchowego oraz królewskiej godności.

  Bulla podkreśla, że kult Maryi należy do istoty chrześcijaństwa,ma bowiem swe oparcie zarówno w wyraźnej woliBoga, jak też...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 219

  praca w formacie txt

Do góry