Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GŁOMSK

  Miejscowość w par. Zakrzewo w dek. złotowskimw diec. koszalińsko-kołobrzeskiej (od 1972), ośrodekobrony polskości.

  Wieś G., wzmiankowana 1491, miała drewnianykościół św. Piotra i Pawła, zbudowany 1633; 1714 spaliłsię i 1857 wzniesiono z inicjatywy ks. Jana Cichockiego obecnykościół św. Michała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GŁOS KATOLICKI"

  Tytuł 3 kościelnych czasopism:

  1. Tygodnik, początkowo dwutygodnik, wydawany 1908-10 w Kijowie i redagowany przez ks. K. Stawińskiego. Przeznaczonydla rodzin pol., G.K. szerzył zasady wiary, informowało życiu Kościoła, kształtował opinię pubi, w duchunar. i kat.; w literaturze pięknej tropił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /2 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOGOWSKI JERZY CM

  ur. 9 III 1872 w Zabrzu,zm. 29 II 1920 w Erie (Stany Z j e d n . ) , duszpasterz polonijny,pedagog.

  Do zgromadzenia wstąpi! 1891 w Krakowie; 1898przyjął święcenia k a p ! . , po czym uczy! w gimnazjum zgrom,w Krakowie; 1900-03 był p r o k u r a t o r e m , a od 1901 także prof,homiletyki w seminarium zak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOGOWIEC

  Parafia i s a n k t u a r i um maryjne w dek.kutnowskim w archidiec. warszawskiej.

  Właściciele G. (Janusz, Paweł, Piotr i Mikołaj Głogowscy)zbudowali tu w 1. poł. XV w. kościół pod wezw. NarodzeniaNMP; 1433 erygowano tu parafię, a 1560-73 kościół powiększono;jest budowlą późnogotycko-renesansową...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁADYSZEWICZ MATEUSZ ks.

  ur. 1798 w Brzesku,zm. 28 V 1862 w Krakowie, historyk.

  Po studiach filoz.-teol.i prawniczych na UJ otrzymał 1823 magisterium obojga prawna UW; formację duchową uzyskał w seminarium duch. wKielcach, gdzie 1825 przyjął święcenia kapł.; od 1827 byłs e k r e t a r z em bpa P. Woronicza, a od 1835 kanonikiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁAGOLICKIE PIŚMIENNICTWO RELIGIJNE

  Częśćśredniow. literatury chorw. (—» Chorwacja V) pisanej alfabetem głagolickim (powszechnie używanym do XV w.) i obejmującejteksty liturg. powstałe w języku —* cerkiewnosłowiańskimoraz pozaliturgiczne w języku chorw.; materiałczerpano ze źródeł starostów, (utwory apokryficzne i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /12 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁĘBOCKI ADRIAN

  ur. 1833 w Pankach k. Kłobucka,zm. 15 V 1905 w Warszawie, malarz, rysownik, pedagog.

  Po ukończeniu studiów (1850-57) w warsz. Szkole SztukPięknych, gdzie byt uczniem K. Kaniewskiego i R. Hadziewicza,pracował w malarni teatralnej pod kierunkiem A.Sacchettiego; 1863-73 był nauczycielem rysunku w gimnazjumw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁĘBOKIE

  Ros. Głubokoje, parafia i dekanat orazdawny klasztor karmelitów bosych w archidiec. wileńskiej(Białoruska S R R ) .

  G., wzmiankowane 1514, było w posiadaniu rodzin Korsakówi Zenowiczów; w końcu X V I w. Krzysztof Zenowicz zbudowałw G. zbór kalwiński; j e go syn Michał na pocz. X V I I w.(po wypędzeniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /2 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁĘBOWICE

  Parafia w dek. Wołów w archidiec. wrocławskiej;pierwsza wzmianka 1369.

  Pierwotny kościół św.Eliasza (MB Szkaplerznej), zbudowany 1598, spłonął 1743;nowy, barokowy wzniesiony 1746-62 jest budowlą murowaną,i-nawową z rzędem kaplic wokół i niewyodrębnionym prezbiterium,z bogatą fasadą zach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁODNY PAWEŁ

  ur. 4 II 1531 w Zbąszyniu, zm. 6 V I I I1606 we Wrocławiu, duchowny ewangelicki.

  Studiował od1561 na uniw. w Wittenberdze; 1562 został ordynowanyna diakona przy ewang. kościele św. Elżbiety we Wrocławiu,zyskując uznanie pol. ludności skupionej w parafii.

  WydałKatechizm, to jest summa wiary...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /627

  praca w formacie txt

Do góry