Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  „GŁOS EWANGELICKI"

  Tygodnik popularny wydawany1920-39 w Warszawie, poświęcony sprawom —* ewangelickoaugsburskiegoKościoła w Polsce.

  Był to jedyny tygodnikewang. w dawnym Królestwie Pol. (—> ewangelickieczasopisma I ) ; 1924 zwiększono objętość pisma, a nacz. redakt o r em (w miejsce F. —> Gloeha) został A. —» Loth...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GŁOS NARODU"

  Dziennik kat.-nar. ukazujący się1893-1939 w Krakowie.

  Założycielem i właścicielem pismabył J. Rogosz (1844-96); G.N., redagowany od 1901 przezA. Beaupré (1860-1937), stał się pismem zaangażowanym wruch chrześc-społ. ks. S. Stojałowskiego; 1906-08 był organemPol. C e n t r um L u d . , a po j e go...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /2 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GŁOS KAPŁANA"

  Dwutygodnik, organ KomisjiKsięży byłych Więźniów Obozów Hitlerowskich przy ZarządzieGłównym Związku Bojowników o Wolność i Demokrację,wyd. 1950 w Warszawie w nakładzie 8000 egz. i przekształconyw grudniu 1950 w —> „Księdza Obywatela", a1953 w —> „Kuźnicę Kapłańską".

  Powstał w atmosferze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOGÓW

  Parafie i dekanaty w diec. gorzowskiej. G.,główny gród śląskiego plemienia Dziadoszan, wzmiankowany1010 i 1017 w kronice Thietmara jako „urbs Glogua",oparł się najazdom ces. Henryka I I , a 1109 Bolesław Krzywoustystawił tu opór wojskom ces. Henryka V; j a k o j e d n o znajstarszych miast pol. był G. od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /7 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GŁOS PODLASKI"

  Kat. tygodnik rei.-społ. wydawany1930-39 w Siedlcach (w nakładzie 1300-1900 egz.). W 10rocznikach G.P. znajdują się czytania mszalne, homilie,listy pasterskie bpów, popularne artykuły rei.-mor. i z dziejówKościoła na Podlasiu, aktualności z życia diec. i organizacjik o ś c ; część periodyku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GŁOS KAPŁANA POLSKIEGO"

  Tajne czasopismozał. i red. przez ks. K. -» Mikoszewskiego (z. 1-6), ks. W.Szabrańskiego oraz ks. K. Żulińskiego, wychodzące od VI1862 do II 1864 (13 numerów); należało do najdłużej ukazującychsię i najlepiej redagowanych pism z okresu powstaniastyczniowego.

  Dążyło do zaangażowania się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOGÓW MAŁOPOLSKI

  ( d o p o tł. XVIII w. Głowów),parafia i dekanat w diec. przemyskiej.

  G., zał. 1570 przezsekretarza król. Krzysztofa Głowę pod nazwą Głowów,otrzymał 1578 od króla Stefana Batorego prawo miejskiemagdeburskie; przed 1581 erygowano w G. parafię (do 1786 wdiec. krakowskiej); właściciel G. Mikołaj Spytek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GŁOS KAPŁAŃSKI"

  Miesięcznik wydawany 1927-39w Warszawie, poświęcony sprawom formacji duchowej i duszpast.duchowieństwa katolickiego.

  Założycielem i pierwszymred. G.K. był 1927-31 ks. I. Kłopotowski, a 1931-34 ks. W.Kępiński, 1934-38 ks. E. Szlenk i 1939 ks. K. Konieczny.G.K. zajmował się przede wszystkim problematyką...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOGÓWEK

  Miasto, parafia i dekanat w diec. opolskiej.G., wzmiankowany 1076 i 1223, lokowany j a k o miastook. poł. XIII w., 1373 otrzymał prawo magdeburskie; od1532 we władaniu Piastów opolsko-raciborskich, p o t em Habsburgów,1595-1808 był własnością rodu Oppersdorfów; 1655,uchodząc z kraju wskutek najazdu szwedz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /4 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GŁOS KARMELU"

  Miesięcznik poświęcony ascezie,historii i sprawom bieżącym zakonu karmelitańskiego wPolsce, wydawany 1927-41 i 1947-52 w Krakowie. Kształtowałi uzupełniał formację katolicyzmu dynamicznego reprezentowanegoprzez Akcję K a t . ;

  informował o zadaniach i posłannictwieKarmelu oraz szerzył kult jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 515

  praca w formacie txt

Do góry