Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  „GŁOSY KATOLICKIE"

  Seria wydawnicza, nast.miesięcznik wyd. 1900-39 w Krakowie przez jezuitów (zinicjatywy H. Jackowskiego i W. Ledóchowskiego), organ—> Apostolstwa Modlitwy. Numer pierwszy był doda t k i em do mies. „Intencje Apostolstwa Modlitwy" (—»„Posłaniec Serca Jezusowego"), a niektóre późniejsze do—» „Sodalis...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GŁOSY znad ODRY"

  Pierwsze czasopismo popularnonauk.na Śląsku Opolskim, kwartalnik wydawany 1918-24w Opolu przez Tow. Oświaty na Śląsku im. św. Jacka. Redaktoramibyli księża: E. Szramek, A. Skowroński, P. Raczek,T. Bromboszcz (1918 naklad wynosił 1500-2000 egz.).

  Zamieszczało materiały na tematy społ., oświatowe i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOTOWO, Glotowo

  Parafia i ośrodek pielgrzymkowyw dek. D o b r e Miasto w diec. warmińskiej. Okręg głotowskiwzmiankowano 1290; 1312 G. miało p r o b . ; 1313 bp E b e r h a r dz Nysy wystawił dokument lokacyjny dla wsi G. na prawiechełmińskim (ponowna lokacja 1362), w którym uposażyłrównież kościół par. św. Andrzeja;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /2 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOWA

  (hebr. rosz), w sensie właściwym oznaczaistotną część ciała człowieka (i zwierząt); często występujerównież na określenie całego człowieka, zwł. jednostki wodróżnieniu od większej grupy (por. Wj 16,16).

  I. W STARYM TESTAMENCIE - ochraniać czyjąś g. jest równoznacznez opieką nad całą osobą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /7 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GŁOS ZIEMI ŚWIĘTEJ"

  Kwartalnik PobożnegoStow. Armii Św. Krzyża, wyd. 1909-20 i 1929-39 w Krakowieprzez Komisariat Ziemi Świętej na Polskę (klasztor BraciMniejszych Reformatów) - od 1912 jako mies., od 1932 -dwumies. i od 1934 ponownie j a k o kwartalnik;

  G . Z . Ś . redagowalikolejno komisarze Ziemi Świętej na Polskę -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOWA KOŚCIOŁA

  Nazwa przysługująca JezusowiChrystusowi jako wcielonemu Synowi Bożemu oraz jakoOdkupicielowi i —» Kyriosowi, wyrażająca jego ścisły, organicznyzwiązek z Kościołem (—> eklezjologia I ) ; stosowanatakże do —» papieża na określenie jego znaczenia j a k o trwałegoi widzialnego źródła i fundamentu —*...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /7 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOSKOWSKI MACIEJ

  ur. ok. 1590 w Sowinie k.Pleszewa, zm. 1658 prawdopodobnie we Wrocławiu, matematyk,poeta.

  Miał wykształcenie humanistyczne; 1623 zostało p i e k u n em dzieci sędziego wschowskiego Jana Szlichtynga,co ułatwiło mu nawiązanie k o n t a k t ów z ośrodkiem -* braciczeskich w Lesznie, a zwł. z R...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GŁOS SEMINARIUM ZAGRANICZNEGO"

  Czasopismopoświęcone duszpasterstwu pol. na wychodźstwieoraz seminarium — chrystusowców, ukazujące się od 1933j a k o kwartalnik, a 1936-39 j a k o dwumiesięcznik (wznowionezostało na k r ó t k o 1957); do 1939 red. byl ks. I. —> Posadzy.

  Celem pisma byla informacja i popularyzacja...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GŁOS EUCHARYSTYCZNY"

  Miesięcznik wyd.1918-22 w Krakowie, a nast. (do 1939) we Lwowie; wydawcamii redaktorami byli księża J. Mazurek (1918-22), S. Żukowski(1922-23), I. Chwirut (1925-39) i Tow. BibliotekaReligijna we Lwowie.

  Pismo szerzyło kult Eucharystii przez popularyzowanieteol. podstaw kultu i kształcenie odpowiednich postaw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GŁOS MISJI WEWNĘTRZNEJ"

  Miesięcznik wydawany1932-39 przez Kurię Biskupią w Katowicach. Pismoredagowali księża: J. Czarnecki, B. Kominek, H. Gwóźdź iL. Kosyrczyk.

  Celem pisma było dokształcanie rei. oraz formacjażycia duchowego katolików śląskich (stąd akcentowanieroli rekolekcji zamkniętych); G.M.W. propagował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 056

  praca w formacie txt

Do góry