Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GŁUBCZYCE

  Parafia i dekanat w diec. opolskiej (do1945 w diec. ołomunieckiej); G., j e d n o z najstarszych miastna Śląsku, wzmiankowane 1107, lokowane na pocz. XIII w.na prawie niem., wytworzyło nast. własne prawo miejskie,tzw. głubczyckie, przyjęte przez wiele miast na terenieCzech, Moraw i Węgier; 1270 przeszło p...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /3 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOWIŃSKI SAMUEL bp.

  ur. po 1700 w Głownie, zm.14 IX 1776 we Lwowie.

  W 1727 został kanonikiem lwowskim,od 1728 był d e p u t a t em na trybunał koronny, a od 1733 kanclerzemi kustoszem kapituły; 1733 otrzymał prowizję nabpa sufragana lwowskiego jako tytuł, bp Hebronu;

  1733-37i 1757-59 był a d m i n i s t r a t o r em a r c h...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁUBCZYN, Głupczyn

  Parafia i ośrodek obrony polskościw dek. złotowskim w diec. koszalińsko-kołobrzeskiej(od 1972).

  Wieś G. wzmiankowana jest 1350 jako posiadłośćszlachecka; 1468 została zniszczona; od 1588 miała kościółpar. Świętej Trójcy, zbudowany przez Andrzeja Kościeleckiego,opata z Bledzewa, właściciela G . ;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /1 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁÓD

  W znaczeniu biol.-med. stan organizmu wywołanybrakiem lub niedostatkiem składników pokarmowych,wyrażający się określoną formą psych., dążeniem do uzyskania pożywienia i zmianami ustrojowymi; w znaczeniu społ.--ekon. deficyt środków żywności spowodowany b r a k i em lubniemożnością dysponowania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁUBOKOWSKI NIKOŁAJ NIKANOROWICZ

  ur. 6 XII1863 w Kiczmiengskim Gorodku (gubernia wołogodzka),zm. 18 III 1937 w Sofii, prawosł. biblista, historyk, działaczekumeniczny.

  Studiował 1878-83 w seminarium duch. w Wołogdziei Moskiewskiej Akademii Duch.; od 1890 wykładał Pismo św.w seminarium duch. w Woroneżu, a 1891-1917 NT w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /3 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁÓD - ASPEKT BIOLOGICZNO - MEDYCZNY

  G. jest poczuciemogólnym o różnym nasileniu i jakości, od umiarkowanegoi pozyt. (apetytu i łaknienia) aż do bolesnego cierpieniawywołanego brakiem lub niedoborem pożywienia; g. jestskładnikiem złożonych psychofizjol. procesów regulacyjnych,które mają na celu zapewnienie pokrycia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /3 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁUCHARIEW MICHAIŁ JAKOWLEWICZ

  Imię zak. Makary,ur. 8 XI 1792 w Wjaźmie, zm. 18 V 1847 w Bołchowiek. O r ł a , prawosł. misjonarz.

  Po ukończeniu seminarium duch. w Smoleńsku studiował1814-17 w Akademii Duch. w Petersburgu, a nast. wykładałhistorię Kościoła w seminarium duch. w Jarosławiu; 1819wstąpił do zakonu i 1821 został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /2 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁÓD - ASPEKT SPOŁECZNO - EKONOMICZNY

  Zjawisko g. pojawiasię okresowo i jest najczęściej wynikiem niekorzystnychzjawisk przyr. (susze, powodzie, silne mrozy, huragany,choroby roślin lub inwazja owadów), wydarzeń polit, zakłócającychnormalne funkcjonowanie gospodarki (wojna zaborcza,przewrót polit.) oraz społ.-ekon. - wówczas kiedy ustrójspoł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /9 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOWACKI, Głowalski EDWARD CR

  ur. 26 III 1830we Wrocławiu, zm. 23 XII 1919 w Rzymie, pionier duszpasterstwapolonijnego w Kanadzie.

  Do zgromadzenia wstąpił1855 w Rzymie; po złożeniu 1857 ślubów zak. udał się doKanady; teologię studiował w Montrealu, a święcenia kapł.przyjął 1860 w Saint-Agatha; pracował jako współorganizato r...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /1 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOSY na CZASIE

  Seria wydawnicza Księgarni św.Wojciecha, przeznaczona głównie dla ludności pol. w zaborzep r u s . ; zapoczątkowana 1906, kontynuowana była do 1927;55 pozycji ukazało się w nakładzie od 1500 do 5000 egz.;

  wydawane w G.n.cz. prace, m.in. Antoniego Szymańskiego,L. Halbana, J.S. Adamskiego, A. Woycickiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /698

  praca w formacie txt

Do góry