Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GŁUCHÓW (2)

  Parafia w dek. tureckim w diec. włocławskiej(do 1818 w gnieźn.), powstała na przełomie X I V i XV w.

  Pierwotny kościół par. MB Śnieżnej, wspomniany jest w 2.poł. XV w., drugi zbudowany przed 1607, konsekrowanypod wezw. św. Macieja Apostoła, odbudowany ok. 1751,modrzewiowy, spłonął 1919; na jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GMUROWSKI ANDRZEJ OP

  Imię chrzestne Florian,ur. 30 I I I 1901 w Ostrowie Wlkp., zm. 4 X 1944 w Częstochowie,teolog.

  Po opuszczeniu seminarium duch. w Poznaniu wstąpił 1921do zakonu; 1922-27 studiował filozofię i teologię we Lwowie,a nast. w studium gen. zakonu w Saulchoir (Belgia), gdzie1925 przyjął święcenia kapł.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /1 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁUCHY

  Człowiek o zmniejszonej (niedosłyszący)lub całkowitej utracie (g. w ścisłym sensie niesłyszący) możnościsłyszenia i różnicowania dźwięków; g., u którego występujerównież niedorozwój mowy artykułowanej, określasię głuchoniemym.

  G ł u c h o t a może być spowodowana niedrożnością...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /7 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁUCHOWO

  Parafia w dek. kościańskim w archidiec.poznańskiej.

  Wieś G., wzmiankowana 1252, była do 1518własnością klasztoru cysterek w Owińskach; par. G. powstałaprzed 1298; dawny, drewniany kościół par. św. Katarzynyr o z e b r a n o 1751 i zbudowano nowy, murowany z cegły w stylupóźnobarokowym, 1-nawowy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁUCHOŁAZY

  Parafia i dekanat w diec. opolskiej.

  G., lokowane 1220-32 jako miasto na prawie flamandzkimprzez bpa wrocł. Wawrzyńca w źródłach hist, występują poraz pierwszy 1249; 1530 luteranizm znalazł zwolenników wG. i pozyskał większość mieszk., bp wrocławski jednak niedopuścił do zwycięstwa reformacji;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /2 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁÓD - W BIBLII

  1. W ST g. (hebr. ra ab, re'abon, kafarì)oznacza odczucie człowieka wynikłe z a k t u a l n e g o niedostatkupożywienia (Iz 5,13; 8,21), j a k o skutek klęski wywołującejniedostatek —» chleba (Rdz 41,55), jak również j a k o stanzwiązany z wędrówką na pustyni (Ps 107,4-9), wyprawą wojenną(Śdz 8,4-5)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /3 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOWACKI MICHAŁ STANISŁAW

  Pseud. Świętopełk,k s . , ur. 24 IX 1804 w Janowicach k. Limanowej, zm. 14 V1846 w Nowym Sączu, etnograf, bibliofil, działacz patriotyczny.

  Po studiach filoz.-teol. we Lwowie i przyjęciu 1831święceń kapł., był od 1834 wik. w Nowym Sączu, od 1837w Ż a b n i e i Żywcu, a od 1842 w P o r o n i n i e ;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁUCHONIEMYCH DUSZPASTERSTWO

  DziałalnośćKościoła stanowiąca część duszpasterstwa chorych (—»chorych duszpasterstwo), mająca na celu opiekę duchową nadosobami głuchymi (—» głuchy).Podstawą d.g. jest przykład Chrystusa uzdrawiającegodotkniętych głuchotą i brakiem mowy (Mt 9,32-33; 12,22;Mk 31-37).

  Kościół uznając w pełni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /5 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁÓD - STANOWISKO KOŚCIOŁA

  Posłuszny wezwaniu Chrystusa(Mt 25,35) Kościół od początku swego istnienia pomagabiednym i głodnym; obowiązek niesienia pomocy tym ludziomwynika z przykazania —> miłości bliźniego; dziełachrzęść, miłosierdzia pełnili początkowo —» diakoni, jałmużnicy(—> dobroczyńca) i —» bractwa miłosierdzia; z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /3 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOWIŃSKI KAZIMIERZ ks.

  ur, 22 I 1862 w Obornikachk. Poznania, zm. 15 X 1946 w Żegocinie k. Pleszewa,kanonista.

  Studiował teologię w Rzymie, gdzie również uzyskałdoktorat z prawa kan. i licencjat z filozofii; po przyjęciu1888 święceń kapł. wrócił do kraju i był wik. w Biezdrowie,a od 1894 p r o b , w Żegocinie; popierał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /909

  praca w formacie txt

Do góry