Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GNIEWKOWO

  Parafie i dekanat w archidiec. gnieźnieńskiej.

  G., wzmiankowane 1185, miało kaplicę grodową,należącą do kościoła NMP we Włocławku; 1267-71 otrzymałoprawo miejskie magdeburskie, a nast. było stolicą samodzielnegoksięstwa; 1337-43 zostało zajęte przez Krzyżaków,1365 sprzedane królowi Kazimierzowi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /2 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - INSTYTUCJE OŚWIATOWE i CHARYTATYWNE

  1 . S z k o ł y - S z k o ł a k a t e d r a l n a - powstała prawdopodobniew XI w.; głównym jej z a d a n i em było przygotowanieduchowieństwa dla katedry i okolic Gniezna; istniała obokin. szkół, które mieściły się przy kościołach kolegiackich;w pierwszym okresie jej istnienia do grona nauczających...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /11 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEWOSZ MIKOŁAJ WOJCIECH bp.

  ur. w końcuXVI w., zm. 7 X 1654 w Wolborzu k. Piotrkowa Tryb.,sekretarz koronny.

  W młodości odbyl podróż do Włoch iFrancji; od 1618 był dziekanem kolegiaty wolborskiej, 1621s e k r e t a r z em król., 1625 kanonikiem krak., od 1631 komenda t a r i u s z em opactwa cystersów w Koprzywnicy; 1631 posłowałdo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /1 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIDOVEC JAN FRANCIŚEK CM bp.

  ur. 29 IX 1873w Wielkim Lipowcu (Słowenia), zm. 3 II 1939 w Lublanie,sługa Boży.

  Po studiach teol. w Lublanie przyjął 1896 święceniak a p ł . ; odbył również studia z zakresu filologii klasycznejna Uniw. Wiedeńskim, które ukończył 1905, uzyskującdoktorat nauk filol.; nast. wykładał filologię i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEW, irytacja

  (łac. ira), uczucie silnej i uogólnionejaktywizacji organizmu, ukierunkowujące podmiot do atakufiz. lub werbalnego (—» agresja), najczęściej na osoby (takżena przedmioty i sytuacje), które są przeszkodą w realizacjiróżnych potrzeb (—» frustracja); niekiedy g. bywa kierowanyna własną osobę.

  I. W BIBLII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /9 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEW

  Parafia i dekanat w diec. chełmińskiej (do1818 we w ł o c ł . ) .

  Na pocz. XIII w. ziemię gniewską otrzymałWarcisław I książę Świecia; 1229 książęta Świętopełk i SamborII darowali ją, zgodnie z wolą zmarłego brata, cystersomw Oliwie, później jednak Sambor darowiznę cofnął i 1276przekazał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /4 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNECCHI - SOLDI, Soldi - Gnechi ORGANTINO SJ

  ur.1532 w Casto Val Sabbia k. Brescii, zm. 22 IV 1609 w Nagasaki,misjonarz.

  Do zakonu wstąpił 1555 w F e r r a r z e i postudiach w kolegium zak. przyjął 1561 święcenia kapł.;1565-66 był r e k t o r em kolegium w Loreto; skierowany dopracy mis., przybył 1567 do Goa, a 1568 do Japonii;

  1570-1606 w Miyako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /1 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNEZJOLUTERANIE

  (gr. gnesos prawdziwy, prawowity),teologowie okresu reformacji, którzy uważali się zaautentycznych i n t e r p r e t a t o r ów myśli M. Lutra i pozostawaliw opozycji do teologów umiarkowanych, skupionych wokółPh. Melanchtona (— filipiści).

  Główni przedstawiciele g. (N. von Amsdorf, M. Flacius)oskarżyli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /2 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIAZDOWSKI MARIAN ks.

  ur. 1 II 1887 w Bzinie k.Skarżyska-Kamiennej, zm. 27 VII 1937 w Warszawie.

  Po studiachfiloz.-teol. w Warszawie przyjął 1916 święcenia k a p ł . ; był wik. w Żbikowie, a od 1917 w par. NMP na Nowym Mieściew Warszawie, gdzie kontynuując pracę oświatową swegostryja Antoniego (zm. 1918), prob, parafii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNADAUER VERBAND

  Świecki ruch w Kościeleewang.augsb. powstały w końcu XIX w. dla ożywienia życia rei. i wspólnotowego, opierający się na Piśmie św. i —>Augsburskim wyznaniu wiary.

  G.V. powstał na podłożu ruchu —> przebudzeniowego;rozpoczęte 1888 w Gnadau k. Magdeburga zjazdy zielonoświątkoweodbywały się co 2 lata...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /2 443

  praca w formacie txt

Do góry