Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GODFRYD z BOUILLON

  ur. ok. 1060 w Baisy (Brabancja),zm. 18 VII 1100 w Jerozolimie, przywódca pierwszejwyprawy —* krzyżowej. Jako lennik króla niem. Henryka IVbrał udział w walkach z antykrólem Rudolfem Szwabskim(1078-80) i pap. Grzegorzem VII (1081-84).

  Na wezwaniepap. Urbana II na synodzie w —> Clermont (1095) G...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /2 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOCLENIUS

  Właśc. Gòckel, RUDOLPH, ur. 1 III 1547w Korbach (księstwo Waldeck), zm. 8 VI 1628 w Marburgu,protest, filozof. Wykładał 1581 fizykę, 1589 logikę, a nast.matematykę i od 1603 etykę na uniw. w Marburgu; 1618-19uczestniczył w —» dordrechekim synodzie.

  Był czołowymscholastykiem protest, w Niemczech...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOAŃSKA SCHIZMA

  Zwyczajowe określenie sporówo jurysdykcję terytorialną w Indiach 1832-86 między duchowieństwemi państwem portug. a Kongr. RozkrzewianiaWiary (nie była to właśc. schizma w prawnym znaczeniu).

  Pap. Grzegorz XVI z uwagi na brak misjonarzy portug.w Indiach (spowodowany kasatą zakonów) zabiegał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /3 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODFRYD z FONTAINES

  ur. ok. 1250 w Fontaines--les-Hozémont k. Liège, zm. 29 X 1306 (lub 1309) w Paryżu,filozof i teolog, zw. doctor venerandus.

  Studiował na Sorbonie w Paryżu (prawdopodobnie podkierunkiem Sigerà z Brabancji i Henryka z Gandawy);1285-97 był dziekanem wydziału teol. i prowadził wykładyna Sorbonie; 1300 został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /2 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODEAU ANTOINE bp.

  ur. 24 IX 1605 w Dreux, zm.21 IV 1672 w Vence, poeta, historyk Kościoła.

  Zaprzyjaźnionyz Kondeuszami, księżną de Longueville i kard. L. deLa Valette ( N o g a r e t ) , brał udział w spotkaniach lit. w salonachmarkizy de Rambouillet; byl członkiem AkademiiFranc, od chwili jej założenia; 1635 przyjął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOAR JACOBUS OP

  ur. 1601 w Paryżu, zm. 23 IX 1653w Amiens, liturgista, bizantynista.

  Do zakonu wstąpił 1619w Paryżu; 1625 został lektorem filozofii i teologii; 1631-39był misjonarzem i przeorem klasztoru św. Sebastiana nawyspie Chios; zapozna! się tu z liturgią bizant. i kośc. życiemGreków; 1640 został przeorem rady...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOA - DAMAN

  (do 1928 Goa), abpstwo na zach. wybrzeżuIndii, od 1976 bezpośrednio podległe Stolicy Apostolskiej.

  T e r y t o r i um Goa wchodziło kolejno w skład księstewekpowstających w Indiach; od 1482 podlegało muzułm. władcyBidżapuru; 1510 zdobył je A. Albuquerque; 1530-1843 byłostolicą Indii Portug.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /3 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNOZA - W OKRESIE ANTYCZNYM

  G e n e z a g. i jej pierwotneśrodowiska rozwojowe są do dziś przedmiotem sporu; jedynympewnym p u n k t em wyjścia są późniejsze pisma i wypowiedzizwiązane z hellenizmem pogańskim, —> judaizmemhellenist. i wczesnochrześc. literaturą; objawiona Bożamyśl zawarta w Biblii zetknęła się z g. zwłaszcza w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /19 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNOJNO

  Parafia w dek. chmielnickim w diec. kieleckiej;początki parafii sięgają prawdopodobnie 1. pol.XII w., lecz pierwsza wzmianka pochodzi z 1326; wtedyteż wspomniany jest kościół par. św. Jana Chrzciciela; 1677wzniesiono obecny kościół par., przebudowany w XVII iXVIII w., murowany z kamienia, barokowy z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNOZA - W OKRESIE POSTANTYCZNYM

  G. j a k o wyraz pewnejstałej postawy filoz.-rei. i składnik wielu systemów myśliludzkiej obejmuje zarówno nurt ezoteryczny, wywodzący sięz gnostycyzmu i oddzielający wiedzę od wiary i rozumu, jakrównież synkretystyczną tendencję poszukiwań jednościwiedzy ludzkiej i wiary; oba te kierunki, choć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /12 143

  praca w formacie txt

Do góry