Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GODNOŚCI KOŚCIELNE

  Zaszczytne urzędy kośc.dające precedencję i jurysdykcję przywiązaną do urzędu,np. dawniej —» archidiakon (w odróżnieniu od tzw. personatówdających precedencję, ale bez jurysdykcji); w znaczeniuwęższym - urzędy i tytuły w kapitułach, które wg K P Kz 1917 składały się z p r a ł a t ów i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODIN HENRI

  ur. 13 IV 1906 w A u d e u x k. Besançon,zm. 17 I 1944 w Paryżu, działacz kościelny.

  Do seminariumduch. wstąpił 1926 w Montciel, a 1930 do zgromadzeniazak. synów miłości (Fils de la Charité); studia ukończy! wInstytucie Kat. w Paryżu i 1933 przyją! święcenia kap!.;1934 opuści! zgromadzenie zak. i w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /2 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODECKA - KOSTKA ANIELA

  Imię zak. Róża, ur.13 IX 1861 w Karczewie n. Wołgą, zm. 13 X 1937 w Częstochowie,współzałożycielka zgrom, małych sióstr NiepokalanegoSerca Maryi (—* h o n o r a t k i ) .

  Pochodziła z rodziny emigrantów pol.; 1875-82 uczyła sięw Instytucie Mikołajewskim w Moskwie; nast. pracowała nat e r e n a c h...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /2 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOBAT GEORGES SJ

  ur. 1 VII 1600 w Charmoille k.Bazylei, zm. 23 III 1679 w Konstancji, teolog moralista.

  W 1618 wstąpi! do zakonu i 1629 przyjął święcenia kapł.;wykładał filozofię (1631-40) oraz teologię mor. (1641-66)we Fryburgu Szwajc., a nast. w Lucernie, Bad Hall, Monachium,Ratyzbonie i Konstancji (tu przez wiele lat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÖDEL KURT

  ur. 28 IV 1906 w Bernie, zm. 14 I 1978w Princeton (Stany Z j e d n . ) , austr. logik i matematyk. Od 1933 był docentem uniw. w Wiedniu, a po wyemigrowaniu1938 do Stanów Zjedn. - współpracownikiem i 1953-76prof, matematyki w The Institute for Advanced Study wPrinceton.

  W dziedzinie —» metalogiki i podstaw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /3 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOBINEAU JOSEPH ARTHUR de

  ur. 14 VII 1816 wVille d'Avray pod Paryżem, zm. 13 X 1882 w Turynie, historiozof,dyplomata, twórca teorii —» rasizmu, p o e t a , pisarz.

  Od 1849 działał jako dyplomata w Szwajcarii, Persji,Grecji, Brazylii i Szwecji. Wykładnią poglądów G. jest jegoEssai sur l'inégalité des races humaines (I-IV, P 1853-55),w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODFRYD z AMIENS Św. bp.

  ur. 1065 lub 1066 w okolicachSoissons, zm. 8 XI 1115 w Soissons.

  W szóstym rokużycia został oddany do klasztoru (oblat) w Mont-Saint-Quentin k. P é r e n n e ; 1090 przyjął święcenia kapł. i 1091 zostało p a t em w Nogent-sous-Coucy (odnowił opactwo); 1104, zmuszonyprzez uczestników synodu w Troyes...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOCHET JEAN BAPTISTE FSC

  Imię zak. Alexis-Marie,ur. 1 I 1835 w Tamines k. Namur, zm. 11 XI 1910 w Grand--Bigard k. Brukseli, geograf. W 1858 wstąpił do zgromadzeniazak.; 1859 został nauczycielem w szkole pedagog, w Carlsbourguk. Neufchâteau;

  1871-1904 przebywał w domu gen. wParyżu, pracując n a d mapami ściennymi, atlasami oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODFRYD z AUXERRE, Godfryd z Clairvaux SOCist

  ur. między 1115 a 1120 w A u x e r r e , zm. po 1188 w Clairvaux,opat, teolog. J a k o uczeń P. Abélarda wstąpił 1140 do zakonu;1145 został s e k r e t a r z em i towarzyszem podróży Bernarda zClairvaux (m.in. 1146 do Niemiec w celu nawoływania do wyprawykrzyżowej i 1148 na synod w Reims), 1157 o p a t em...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /2 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOCI

  Grupa ludów wsch.germ., wywodząca się z pd.Skandynawii (prawdopodobnie z Västergötland), która wIII-V w. opanowała pd. część —> Europy (I A 3), a w III w.rozpadła się na —* Ostrogotów i —» Wizygotów; odegraławażną rolę w dziejach Europy w okresie przejścia od starożytnoścido średniowiecza. Hipotezy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /5 714

  praca w formacie txt

Do góry