Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GODFRYD ze STRASBURGA

  ur. ok. 1170 w Strasburgu,zm. ok. 1210 tamże, niem. p o e t a .

  Miał wykształcenieteol. (prawdopodobnie był duchownym) i pozostawał podwpływem franc, kultury. Opierając się na mitologii celt.-rom.(przekazywanej w tradycji ustnej) oraz na fragmentaryczniezachowanych utworach epickich Tomasza z Anglii i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /2 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODQUIN PAWEŁ CM

  ur. 1 II 1636 w Ault k. Abbeville,zm. 21 IV 1712 w Chełmnie, działacz zakonny.

  Dozgrom, wstąpił 1658 w Paryżu (przyjęty przez założyciela);ok. 1662 przyjął święcenia kapł.; 1670 przybył do Polskii nauczywszy się języka pol. pracował jako duszpasterz wkościele Św. Krzyża w Warszawie;

  1676-80...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODLEWSKI FRANCISZEK SchP

  ur. 10 X 1772 w pow.pińskim, zm. 21 IV 1838 w Wilnie, teolog, kaznodzieja.

  Do zgrom, wstąpił 1787 w Lubieszowie i po złożeniuślubów zak. był nauczycielem w szkołach pijarskich; studiowałmatematykę i fizykę w kolegium wil., a nast. prawona uniw. w Wilnie; uzyskał tytuł doktora teologii;

  1797bp wil...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODFRYD ze ŚWIĘTEGO WIKTORA, Godefroy de Saint - Victor CRSA

  ur. ok. 1125, zm. po 1190 w Paryżu,teolog, pisarz ascetyczny.

  Po studiach 1140-55 w Paryżu(m.in. u Adama z Balsham) wstąpił do zakonu i przebywałw klasztorze Świętego Wiktora; pisał teksty liturg. i kazania(wydal P. Delhaye Les sermons de G., RTAM 21(1954)194-210), w których doceniał pozyt. wartość —>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODLEWSKI LUCJAN ks.

  ur. 1818 na Wileńszczyźnie,zm. 22 II 1876 w Białyniczach k. Mohylewa, teolog i duszpasterz,działacz narodowy.

  Po studiach teol. w Akademii Duch. w Wilnie przyjął1841 święcenia kapł. i wykładał w tejże Akademii, a nast. w seminarium duch.; zaangażowany w działalność niepodległościową,1848...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODFRYD z TRAM kard.

  zm. IV 1245, wł. kanonista(—» dekretaliści).

  Wykładał prawo cywilne w Neapolu i kan.w Bolonii; był audytorem kancelarii pap. do spraw spornych(auditor litterarum contradictarum), a 1244 pap. Innocenty IVmianował go kardynałem.

  Przed 1241 G. zredagował —»glosę do Dekretalów Grzegorza IX i kilka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODLEWSKI MARCELI ks.

  ur. 15 I 1865 w Turczyniek. Łomży, zm. 26 XII 1945 w Aninie (Warszawa), działaczspołeczny.

  W 1886 ukończył seminarium duch. w Sejnach; 1888przyjął święcenia kapł. i 1889 wyjechał do Rzymu, gdzieodbył studia teol., uwieńczone 1893 d o k t o r a t e m ; po powrociedo kraju pracował w duszpasterstwie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /2 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODFRYD z VITERBO

  ur. 1125 w Viterbo, zm. po1202 tamże, saski kronikarz i poeta.

  Po studiach filoz.-teol.w Bamberdze był (przez prawie 40 lat) k a p e l a n em i notariuszemw kancelarii króla Konrada I I I , ces. Fryderyka I Barbarossyoraz ces. Henryka VI; uczestniczy! w wielu poselstwach(ok. 40 razy do Rzymu, gdzie m.in...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODLEWSKI MICHAŁ abp.

  Pseud. Gozdawa, ur.21 X 1872 w Warszawie, zm. 20 V 1956 w Krakowie, historykKościoła.

  Studiował w seminarium duch. w Warszawie, a nast. wAkademii Duch. w Petersburgu; 1901 przyjął święceniakapł. w Warszawie, po czym studiował historię Kościoławe Fryburgu Szwajc, uzyskując 1903 doktorat teologii;

  w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /2 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODIN GUILLAUME PIERRE, Wilhelm Piotr z Godin OP kard.

  ur. ok. 1260 w Bajonnie, zm. 4 VI 1336 w Awinionie,filozof szkoły tomistycznej, teolog, dyplomata.

  Od 1279 studiował w Brives filozofię, której nast. nauczałw Orthez (1281), Bordeaux (1282) i Condom (1283), a1284-86 teologię w studium zak. w Montpellier; 1287-96wykłada! w Bajonnie, Condom, Montpellier...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /2 755

  praca w formacie txt

Do góry