Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GOEBEL BERNARDIN OFMCap

  Imię chrzestne Franciszek,ur. 1 X 1881 w Valwig nad Mozelą k. Trewiru, zm. 3 XII1973 w Stühlingen (Westfalia), teolog, pisarz ascetyczny.

  Do zakonu wstąpił 1900 w Sigolsheim (Alzacja) i 1906przyjął święcenia k a p ł . ; specjalizował się w zakresie teologiifundamentalnej na G r e g o r i a n um...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /2 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODZINA RÓŻAŃCOWA OJCA JUSTYNA, Father Justin Rosary Hour

  Rei.-spot, audycja radiowa w StanachZjedn. i Kanadzie w języku pol., zainicjowana 1931 w Buffaloprzez M. Justyna —* Figasa OFMConv w celu integracjipol. wychodźstwa.

  Inicjatywa wykorzystania radiofonii dla integracji Poloniiamer, zrodziła się wśród pol. franciszkanów konwentualnych,których prowincjał Figas...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /3 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODZIESZE WIELKIE

  Parafia w dek. Kalisz II wdiec. włocławskiej (do 1818 w gnieźn.).

  Wieś G., wzmiankowana1295, należała do dóbr opatowskich abpów gnieźn.;parafia G., eryg. w X I V w., została 1673 prepozyturą par.z kolegium mansjonarzy; pierwotny kościół par. św. BartłomiejaApostoła, drewniany, zbudowany w XV w. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODZINA ŚWIĘTA

  Jedna z praktyk rei. ku czci -»Serca Jezusa ( I I ) , związana z objawieniami św. MałgorzatyMarii Alacoque (1674) w Paray-le-Monial, w których Chrystusprosił ją, by każdej nocy z czwartku na piątek (1 godz.przed północą) rozważała jego mękę w Ogrodzie Oliwnymw celu wyjednania miłosierdzia Bożego dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /2 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODZINA

  (gr. i łac. hora), j e d n o s t k a mierzenia czasustanowiąca 1/24 część doby, przejęta z Egiptu, po raz pierwszypotwierdzona w IV w. prz.Chr. przez Arystotelesa.

  Wyodrębnianie mniejszych od dnia i nocy j e d n o s t e k czasudokonywało się stopniowo; najpierw ze względów wojskowychpodzielono noc na 3...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /2 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODZINKI

  (horae parvae, cursus horarum, ordo parvus),wotywne nabożeństwo (o prostym układzie poetyckimi przejrzystej strukturze stylowej) zbudowane na wzór oficjumkośc. (—» godziny kanoniczne) ku czci boskich osób, ichprzymiotów i tajemnic oraz NMP i świętych; nazywane dużymig. lub małym oficjum (—» oficjum m a ł e...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /14 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODZINA CZYTAŃ

  Pierwsza z —> godzin kanonicznychw posoborowym układzie —> liturgii godzin (dawna —>j u t r z n i a , matutinum lub wigilia); zachowując w chórze (—»konwentualna celebra) charakter godziny nocnej, zostaładostosowana do odmawiania o każdej porze dnia (KL 89 c;Ogólne wprowadzenie do liturgii godzin, w: Liturgia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /3 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODFRYD, Geoffrey z MONMOUTH bp.

  ur. ok1100 w Monmouth, zm. 1154, ang. kronikarz. Kształcił sięprawdopodobnie w klasztorze benedyktyńskim w rodzinnymmieście, a 1129-50 w Collegium Saint George w Oksfordzie;był archidiakonem w Monmouth; 1152 został bpem SaintAsaph (Walia).

  G. jest a u t o r em kroniki napisanej ok. 1136Historia Regum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODNOŚĆ

  (łac. dignitas), szczególna wartość —» człowieka( I I I C) jako —* osoby pozostającej w relacjach interpersonalnych(ostatecznie do osoby Boga), uzasadniającychi usensowniających życie osobowe, a także pozytywnie wartościującarelacja do własnej osoby i grupy (np. zawodowej,klasowej, narodowej), z którymi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /5 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODKÓW

  Miejscowość z kościołem filialnym podwezw. św. Maksymiliana Kolbego w par. Najśw. Serca PanaJezusa w Chojnie w diec. szczecińsko-kamieńskiej; do reformacjiG. był parafią w diec. kamieńskiej;

  1248 należał doklasztoru cystersów w Lehninie, 1260 zaś do klasztoru wMariensee; kościół z 2. poł. XIII w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /917

  praca w formacie txt

Do góry