Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GOES, Góis BENTO de SJ

  ur. II 1561 w Vila Francana wyspie Säo Miguel (Azory), zm. 11 IV 1607 w Suczou(prow. Kansu, Chiny), misjonarz, podróżnik.

  J a k o żołnierz portug. armii kolonialnej został 1583 wysłanyz Goa do wioski Kolaczel k. Trawankuru (pd.-zach.I n d i e ) ; tu zetknął się z jezuitami, do których wstąpił 1584po swym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /2 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOES HUGO van der OESA

  ur. ok. 1435 w Gandawie,zm. 1482 w Auderghem (Bruksela), malarz, najwybitniejszyreprezentant flamandzkiej sztuki późnogot. (NiderlandówP d . ) .

  Pracował w Gandawie, gdzie 1467 został przyjętydo cechu malarskiego, uczestniczył też w licznych pracachdekoratorskich w Brugii i Gandawie; starszym cechu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /3 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODZINY KANONICZNE

  (łac. horae canonicae), jednaz nazw modlitwy pubi. Kościoła (obok officium divinum,cursus, preces canonicae, opus Dei w —» benedyktyńskiej regule,od XIII w. —> brewiarz, a od reformy soborowej —>liturgia godzin), rozłożonej na różne pory dnia i nocy w celuich uświęcenia przez uwielbienie Boga; przepisana i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /28 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODZINA DUSZPASTERSKO - KATECHETYCZNA

  J e d n a z form posługi słowa w Kościele kat. w Polsce, wprowadzonaz inicjatywy katechetów po 1961 (w związku z wycofaniemnauki religii ze szkół) w miejsce drugiej godzinykatechezy; stanowiąc jej uzupełnienie i kontynuację maj e d n a k charakter bardziej duszpast. niż dydaktyczny; istniejedo dziś...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODZISŁAW BASZKO

  ur. ok. 1230, zm. po 1295,kanonik pozn., kronikarz.

  Był skarbnikiem bpa pozn. BogufałaII, swego protektora, a 1256-73 kustoszem pozn.kapituły k a t e d r a l n e j ; 1265 (po śmierci bpa Bogufała III)wyjeżdżał do Rzymu w sprawie obsadzenia bpstwa pozn.;po 1273 wstąpił prawdopodobnie do zak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODZINA MIŁOSIERDZIA

  J e d n a z form nabożeństwado —» miłosierdzia Bożego.

  W czasie objawień FaustynieKowalskiej ze Zgrom. Sióstr MB Miłosierdzia w Krakowie--Łagiewnikach Chrystus wskazał sposoby nabożeństwa doMiłosierdzia Bożego, m.in. polecił odmawiać o godzinietrzeciej modlitwę (w formie — drogi krzyżowej lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODRYCZ JAN ks.

  ur. 21 X 1871 w Chełmie, zm.I II 1923 w Filadelfii (Stany Z j e d n . ) , filozof, teolog.

  Od1890 studiował filozofię w seminarium duch. w Lublinie, aod 1892 teologię w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat filozofii;1896 udał się do Detroit i t am 1897 przyjął święcenia k a p ł . ;po powrocie do Rzymu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODZISZEWO

  Parafia w dek. skarszewskim (do 1982w dek. tczewskim) w diec. chełmińskiej. Początkowo G.było wsią książęcą, a nast. (od ok. 1198) w posiadaniuj o a n n i t ów ze Starogardu Gdańskiego i 1258-1301 cystersówz Pogódek, którzy oddali je bpowi włocł. Gerwardowi;1328 G. nabyli od bpa Macieja z Gołańczy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODZINA OBECNOŚCI przy SERCU BOŻYM

  J e d n az form nabożeństwa do —» Serca Jezusa zainicjowana 1863j a k o Straż Honorowa Najśw. Serca Jezusowego przez KonstancjęBernau (imię zak. Maria od Najśw. Serca) w klasztorzeSióstr Nawiedzenia NMP w Bourg-en-Bresse we Francji;nazwę zaaprobował 1977 p a p . Paweł VI.

  G . O . ma na celu pobudzenie do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODTS FRANÇOIS XAVIER CSSR

  ur. 1 VIII 1839 wAntwerpii, zm. 7 I 1928 w Essen k. Antwerpii, mariolog.

  Do zakonu wstąpił 1858 i 1864 przyjął święcenia kapl.;1865-74 wykładał teologię dogm. w seminarium zak. wW i t t em (Holandia).

  Pisał (od 1894) o kwestii społ. (Scopulivitandi in pertractanda quaestione de conditione opificum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 449

  praca w formacie txt

Do góry