Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GOLIŃSKI ZDZISŁAW bp.

  ur . 27 XII 1908 w Urzędowiek. Kraśnika, zm. 6 VII 1963 w Częstochowie, teolog moralista.

  W 1926 wstąpił do seminarium duch. w Lublinie; 1931przyjął święcenia kapł.; 1930-33 studiował na KUL, gdzieuzyskał doktorat teologii mor.; studia kontynuował 1933-34w Rzymie, po czym w Lublinie był ojcem duch. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /2 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁAŃCZ

  Parafia i dawny klasztor bernardynów wdek. kcyńskim w archidiec. gnieźnieńskiej. G. jako wieśwzmiankowana 1222, płaciła dziesięcinę klasztorowi cystersóww Ł e k n i e ; G. miata kościół św. Wawrzyńca, wymieniony1361, parafialny od 1406; 1789 wzniesiono kościół z fundacjiMaksymiliana Mielżyńskiego;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /1 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLISZEW

  Parafia w dek. stawiszyńskim w diec.włocławskiej (do 1818 w gnieźn.).

  Wieś G. wzmiankowanajest 1333; parafię G. erygowano prawdopodobnie w XIV w.;wówczas był tu kościół Wszystkich Świętych (pierwszawzmianka 1508), drewniany, odbudowany 1602 przez JanaMikołajewskiego;

  1750 Radolińscy zbudowali nowy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁASZEWSKI ANTONI bp.

  ur. 13 VI 1745, zm. 24 IV1824 w Przemyślu.

  Studiował teologię w krak. seminariumd u c h . ; 1769 przyjął święcenia k a p ł . ; 1768-83 pełnił obowiązkis e k r e t a r z a bpa przem. J. Kierskiego; 1778 objął prepozyturęw kapitule kolegiackiej w Brzozowie; od 1776 był kanonikiemk a t e d r a l n ym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /2 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLICHOWSKI NORBERT OFMObs

  Imię chrzestneAdam, ur. 9 XII 1848 we Lwowie, zm. 21 V 1921 w Leżajsku,historyk zakonu, publicysta.

  Do zakonu wstąpił 1869;studia filoz.-teol. odbywa! w seminarium zak. we Lwowie iTarnowie, gdzie 1873 przyjął święcenia k a p ł . ; był l e k t o r emstudium zak. we Lwowie i katechetą gimnazjum w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /1 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLESZÓW

  Parafia w dek. cieszyńskim w diec. katowickiejoraz parafia ewang. w cieszyńskiej diec. ewangelickiej.

  G. jest wzmiankowany 1223 j a k o wieś, oddająca dziesięcinęklasztorowi norbertanek w Rybniku; parafia G., powstałaprawdopodobnie w 2. poł. XIII w., wymieniona jestdopiero 1447; kościół par. św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /1 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLCE

  Wieś z zabytkowym kościołem w par. Rudkiw dek. mirosławieckim w diec. koszalińsko-kotobrzeskiej.Wieś G., pierwotnie Dobrzyca, zał. w XVI w. przez Golcówz Kłębowca, miała 1540 kościół; obecny kościół św. Antoniegoz Padwy, wzniesiony 1669 z fundacji Golców, jestryglowy, salowy na rzucie prostokąta, z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLGOTA

  (aram. golgoltä, Miejsce Czaszki - Mt 27,33;Mk 15,22; J 19,17; Czaszka - Łk 23,33; synonim łac. Calvaria),miejsce ukrzyżowania —» Jezusa Chrystusa.

  Nazwa G. pochodzi przypuszczalnie od okolicznych skał,k t ó r e kształtem przypominają ludzkie czaszki (por. rä'sgłowa - częste w arab. toponimii określenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /3 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLCOWA

  Parafia w dek. brzozowskim w diec.przemyskiej. Wieś G., zał. 1448 przez bpa przemyskiegoPiotra Chrząstowskiego i nazwana od jego imienia Piotrowinem,przyjęła nazwę G. (od nazwiska pierwszego sołtysaMacieja Golca); po lokacji wsi zbudowano w G. drewnianykościół par. św. Barbary o konstrukcji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLIAN ZYGMUNT ks.

  ur. 10 VII 1824 w Krakowie,zm. 21 II 1885 w Wieliczce k. Krakowa, homileta, teolog,współtwórca —> neoscholastyki w Polsce.

  Po studiach filoz.-teol. w krak. seminarium duch. przyjął1849 święcenia k a p ł . ; studia teol. kontynuował w Lowaniumi Rzymie, gdzie uzyskał doktorat; jako uzdolniony...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /2 432

  praca w formacie txt

Do góry