Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GOŁOWIN IWAN GAWRIŁOWICZ

  ur. 1816 w Archangielskoje(obwód kaliniński), zm. 4 VI 1890 w Paryżu, ros. pisarzi działacz emigracyjny.

  Studiował dyplomację na uniw. w Dorpacie ( T a r t u ) ; 1841podróżował po Europie, Stanach Zjedn. i Kanadzie; 1846uzyskał obywatelstwo brytyjskie. Rozgłos przyniosła mu pracaLa Russie sous Nicolas I...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /3 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOMBROWICZ WITOLD

  ur. 4 VIII 1904 w Małoszycachk. Opatowa, zm. 24 VII 1969 w Vence k. Nicei, nowelista,powieściopisarz, dramaturg i publicysta.

  W 1922 ukończył filol. gimnazjum im. św. StanisławaKostki w Warszawie, a 1927 prawo na UW i rozpoczął studiafiloz.-ekon. w L'Institut des Hautes-Etudes Internationalesw Paryżu; po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /4 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁUSZOWICE

  Parafia w dek. głubczyckim w diec.opolskiej. Kościół par. św. Marcina wzmiankowany jest 1362;

  do 1810 G. należały do zak. joannitów w —» Grobnikach;od pocz. reformacji do 1654 kościół był w rękach protestantów;obecny, wzniesiony zapewne w XVI w., z 2-przęsłowymprezbiterium, ma wieżę z 1718.

   

  KZSP...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁUBIEW ANTONI

  ur. 25 II 1907 w Wilnie, zm. 27 VI1979 w Krakowie, prozaik, eseista, publicysta.

  Studiował 1925-33 na Uniw. Stefana B a t o r e g o w Wilnie historię,polonistykę i nauki przyr.; wchodził w skład „Zagarów"(1931-32), redagując jednocześnie (1932) dodatek do„Słowa" (pt. „Wilcze Z ę b y " ) ; pracował nast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /6 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁOGÓRY, Gologory

  Parafia rzym.kat. w dek.zloczowskim w archidiec. lwowskiej (od 1939 w UkraińskiejSRR).

  Wieś G . , wzmiankowana 1389, była od 1515 miastem;1452 Mikołaj z G. ufundował prepozyturę NMP z kolegiummansjonarzy;

  pierwotny kościół z 1452, zniszczony 1648,gruntownie odnowiony w końcu X V I I w., spalony...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁĘBIOWSKI, Gołembiowski PAWEŁ

  Żył w X V I I Iw., malarz. Wg wpisu do Albumu Studiosorum UJ z 21 IV1747 należał do krak. malarzy cechowych, którzy otrzymaliopiekę prawną uniwersytetu;

  1752 został mistrzem, a 1753starszym cechu. Malował obrazy dla klasztoru Karmelitówbosych w Czernej k. Chrzanowa, m.in. Ekstazą św. Teresyod Jezusa z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁĘBIOWSKI PIOTR bp.

  ur. 10 VI 1902 w Jedlińskuk. Radomia, zm. 2 XI 1980 w Nałęczowie, teolog i duszpasterz.

  Po ukończeniu seminarium duch. w Sandomierzu,przyjął 1924 święcenia k a p ł . ; dalsze studia odbywał na Gregorianumw Rzymie, gdzie 1925 uzyskał doktorat filozofiii 1928 teologii. Po powrocie do kraju był wik. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /2 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁKOWIC SZYMON ks.

  zm. po 12 X I 1667, filozof.

  Studia na UJ ukończył 1615, po czym wykładał tamże nawydz. filozoficznym; jest autorem komentarzy do ArystotelesaQuaestio de natura et essentia temporis (1623) i Quaestiode cognitione intellectus (1631);

  od 1637 wykładał teżgramatykę języka hebr.; 1643 j a k o prof, i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁĘBIOWSKI JAN CHRYZOSTOM OESA

  ur. 1654 k.Nowego Korczyna, zm. 16 IV 1700 w Warszawie, kaznodzieja.

  Do zakonu wstąpił 1671 w Krakowie; studia filoz. odbyłw Krakowie i Warszawie; 1677 uzyskał stopień lektora filozofiii rozpoczął wykłady w zak. konwencie warsz.; w Paryżustudiował teologię i prawo kan., a 1678 uzyskał w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁDA ANDRZEJ ks.

  ur. 1832 w Kobylance k. Gorlic,zm. 18 III 1895 w Porębie Żegoty k. Krakowa, publicysta.

  Po przyjęciu 1855 święceń kapł. był katechetą oraz zastępcąprof, katechetyki i metodyki na U J ; 1864 został prob, w PorębieŻegoty i radcą krak. kurii biskupiej. W pracy Austriai Polska (Kr 1878) nakreślił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /839

  praca w formacie txt

Do góry