Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GOŁYMIN

  Parafia w dek. Ciechanów Pd. (do 1982 wdek. makowskim) w diec. płockiej.

  Parafia powstała prawdopodobniepod koniec XIV lub na pocz. XV w.; obecny kościółpar. św. J a n a Chrzciciela, zbudowany w 1. poł. XVI w.,przebudowany w 3. ćwierci X I X w., got. z neogot. przekształceniami,jest murowany z cegły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁUBIEW STEPAN TIMOFIEJEWICZ

  ur. 1849 w gubernipenzeńskiej, zm. 1920 w Kijowie, historyk Kościoła.

  UkończyłAkademię Duch. w Kijowie i t am 1898 uzyskał doktoratteologii oraz wykładał historię prawosławia; zajmował sięprawie wyłącznie historią prawosławia na Ukrainie z końca X V I i X V I I w., a zwł. postawą i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOMA

  Diecezja w Zairze eryg. 10 XI 1959, sufr. Bukavu;powstała z apost. wikariatu G., wyodrębnionego 30 VII1959 z wikariatu apost. Bukavu.

  Diecezja zajmuje 25 000km2 i liczy 1,4 min mieszk., w tym 392 630 katolików, 15parafii, 23 księży diec. i 52 zak., 77 zakonników i 108 sióstr.

   

  AAS 52(1960) 70-71; J...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁUBINSKI DMITRU TEODOROWICZ

  ur. 7 V 1832w Moskwie, zm. po 1901, tamże, apologetyk prawosławny.

  Studiował w Moskiewskiej Akademii Duch. (1848 przyjąłniższe święcenia) i 1854 objął t am katedrę fizyki i geometrii,a 1870 zorganizował katedrę apologetyki (uwzględniającąosiągnięcia nauk przyr.), na której wykładał fizykę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOMARUS FRANCISCUS

  ur. 30 I 1563 w Brugii (Flandr i a ) , zm. 11 I 1641 w Groningen, teolog kalwiński, twórca— gomarystów.

  Studiował od 1580 teologię w Neustadt,Oksfordzie, Cambridge i w Heidelbergu; 1587 został pastorem flamandzkiej gminy kalwińskiej we Frankfurcie n. Menem;1594 uzyskał doktorat i był prof, teologii w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁUBINSKI FIODOR ALEKSANDROWICZ

  ur. 2 I 1798 wKostromie, zm. 8 IX 1854 tamże, prawosł. filozof i teolog.

  Studiował w seminarium duch. w Kostromie, gdzie nast. wykładałjęzyk gr.; 1824 został prof. Moskiewskiej AkademiiDuch. i 1826-51 cenzorem kośc.; 1829 przyjął święcenia kapl.i pełnił funkcję p r o t o j e r e j a w Moskwie; 1854...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOMARYŚCI

  Kontrremonstranci, zwolennicy F. —Gomarusa, reprezentujący ortodoksyjny kierunek w kalwinizmie.

  Jako rzecznicy zachowania w całości nauki J. Kalwina,zwł. o —» predestynacji, g. wyznawali supralapsaryzm (—>s u p r a l a p s a r i a n i e ) , w myśl którego jeszcze przed przewidzeniem— grzechu pierworodnego Bóg...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁUBINSKI JEWGIENIJ JEWSIGNIEJEWICZ

  ur. 28 II1834 w Matwiejewie k. Kostromy, zm. 8 I 1912 w SiergijewPosad (Zagorsk), historyk Kościoła.

  Po studiach w seminari um duch. w Kostromie i w Moskiewskiej Akademii D u c h . ,od 1861 wykładał w niej historię ros. prawosławia; 1881otrzymał doktorat teologii.

  Początkowo zajmował się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUMBERT NICOLAS

  ur. ok. 1495 w pd. Flandrii, zm.ok. 1560, niderl. kompozytor.

  Był przypuszczalnie uczniem Josquina des Prés; od 1526 służył w kapeli ces. Karola V j a k ośpiewak; z dworem ces. podróżował do Hiszpanii, Włoch,Austrii i Niemiec; j a k o kleryk (ksiądz?) i kanonik w Tournai1540 został oskarżony o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /2 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁUCHOWSKI (WOJCIECH) JÓZEF

  ur. 11 lub 14 IV1797 w Łączkach Kucharskich k. Rzeszowa, zm. 22 XI 1858w Garbaczu k. Ostrowca Świętokrzyskiego, filozof.

  Uczył się u benedyktynów w Tyńcu i na TheresiannischeAdelsakademie w Wiedniu; od 1817 studiował prawo naUW; 1821-22 przebywał w Niemczech, gdzie przyjaźni! sięz F.W. J . Schellingiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /4 183

  praca w formacie txt

Do góry