Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GOODIER ALBAN SJ abp.

  ur. 14 IV 1869 w Great Harwood,zm. 13 III 1939 w Teignmouth (Anglia), pisarz ascetyczny.

  Do zakonu wstąpił 1887 w Stonyhurst; po studiachfiloz.-teol. na uniw. w Londynie i w kolegium zak. w SaintBeunos, przyjął 1903 święcenia k a p ł . ; był wykładowcą teologiii prefektem studiów w Roehampton (1905-14)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GONSETH FERDINAND

  ur. 22 IX 1890 w Sonvilier(Szwajcaria), zm. 17 XII 1975 w Lozannie, filozof naukii matematyk.

  Studiował 1910-14 matematykę w Ecole PolitechniqueFederale w Zurychu, gdzie uzyskał doktorat i 1917-20 byłd o c e n t em prywatnym; 1920-21 pełnił funkcję prof, matematykina uniw. w Zurychu, a 1921-29 w Bernie;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /4 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOOSSENS PIERRE LAMBERT kard.

  ur. 18 VII 1827w Perk k. Brukseli, zm. 2 I 1906 w Mechelen, teolog, organizatorżycia kośc. w —» Belgii (I B).

  Studiował w Mechelen; 1850 przyjął święcenia kapł., poczym został prof, w seminarium duch. w Bruel; od 1878 była d m i n i s t r a t o r em archidiec. Mechelen i należał do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GONZAGA UNIVERSITY

  Kat. wyższa uczelnia zał.1887 w Spokane (stan Waszyngton) przez G.M.B. —> CataldęSJ j a k o kolegium św. Alojzego, od 1912 uniwersytet(od 1948 koedukacyjny) kierowany przez jezuitów.

  G.U. tworzą colleges i szkoły afiliowane (m.in. we Florencji),gdzie studenci III roku b a k a l a u r e a t u (ód 1963)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GONZAGOWIE

  Wł. ród hrabiowski (od 1382), margrabiowski(od 1433) i książęcy (od 1530), odgrywający ważnąrolę w historii Kościoła, zwł. w XVI i pocz. XVII w.G. byli prawdopodobnie w służbie wojskowej Matyldy,margrabiny toskańskiej; w XII w. osiedlili się w Mantui;ich pozycja wzrosła w wyniku walk wewn. we...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /6 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GONCZAROW IWAN ALEKSANDROWICZ

  ur. 6 VI 1812w Symbirsku, zm. 15 IX 1891 w Petersburgu, ros. pisarz,tłumacz.

  Studiował 1831-34 na wydz. humanistycznym Uniw.Moskiewskiego, a nast. pracował w kancelarii gubernatoraw Symbirsku; 1835 osiadł na stałe w Petersburgu i pełniłfunkcję tłumacza w Departamencie Handlu Zagr. MinisterstwaFinansów;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /2 909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GONNELIEU JEROME de SJ

  ur. 8 IX 1640 w Soissons,zm. 28 II 1715 w Paryżu, teolog duchowości religijnej. Dozakonu wstąpił 1657 w Paryżu i 1671 przyjął święcenia k a p ł . ;przebywał nast. w kolegiach w La Flèche (1678-80) i Rouen(1681); od 1683 działał j a k o kaznodzieja w Paryżu.

  Z wielu t r a k t a t ów ascet...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GONDEK FELIKS ks.

  ur. 21 V 1821 w Bobowej k. Gorlic,zm. 9 IV 1892 w Bochni, pisarz ascetyczny.

  Po studiach teol. w Tarnowie, przyjął 1846 święceniakapł. i został wik. w Makowie Podhalańskim, gdzie pracowałj a k o k a t e c h e t a i nauczyciel gimnazjum (uczył m.in. przedmiotówścisłych); od 1854 był prob, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /2 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GONET JEAN BAPTISTE OP

  ur. ok. 1616 w Béziers (pd.Francja), zm. 24 I 1681 tamże, teolog.

  Do zakonu wstąpił1633 w Béziers; studiował na uniw. w Bordeaux i tam 1640uzyskał doktorat, a nast. wykładał (do 1677) teologię; 1671został prowincjałem prow, tuluskiej;

  od 1677 przebywał wklasztorze w Béziers. Najważniejszym dziełem G...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GONFALONIERZY, Confraternità del Gonfalone (Confatone)

  Bractwo kultowo-charytatywne zał. ok. 1264w Rzymie przy bazylice S. Maria Maggiore, prawdopodobnieprzez św. Bonawenturę, w celu pogłębienia życia rei.chrześcijan, zatwierdzone 1265 przez pap. Klemensa IV,a 1576 podniesione przez pap. Grzegorza XIII do rangi —>arcybractwa z prawem — agregacji.

  Pierwotna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /4 549

  praca w formacie txt

Do góry