Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GORLIWOŚĆ

  Żarliwość, wolitywno-emocjonalna właściwośćdziałania osoby, przejawiająca się uczuciowym zaangażowaniem,wytrwałością i sumiennością ukierunkowaną naosiąganie zamierzonych celów, zwł. społecznych i rei., k t ó r eokreślają jej kwalifikację moralną.

  Psychologicznym podłożem g. jest czynnik...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /2 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORMOGONI, Ancient Noble Order of the Gormogons

  Stow, masońskie (—» masoneria) istniejące oficjalnie1724-38 w Londynie.

  Założycielem g. był chin. mandarynHan Chi, który z przedstawicieli arystokracji utworzył ekskluzywnestow, o strukturze parazakonnej (wg G. Klossa założycielemg. miai być A n d r ew Michael Ramsay, zm. 1743, którypod wpływem jezuitów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOROKA

  Diecezja w Papua-Nowa Gwinea eryg. 15 XI1966 j a k o sufr. Madang (od 1982 Mount Hagen); powstałaz wikariatu apost. G., wyodrębnionego 18 VI 1959 z wikariatuapost. Alexishafen;

  opiekę duszpast. sprawują werbiści;diecezja zajmuje 7200 km2 i liczy 288 000 mieszk., w tym16 750 katolików, 12 księży zak., 25...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÖRRES JOHANN JOSEPH von

  ur. 25 I 1776 w Koblencji,zm. 29 V 1848 w Monachium, działacz polit., publicysta,przedstawiciel spot. romantyzmu i katolicyzmu w Niemczech.

  Wychowywany w duchu —» oświecenia, uczył się wgimnazjum jezuitów w Koblencji; 1800-14 był tamże nauczycielemnauk przyr. w szkole r e a l n e j ; 1806-08 j a k o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /4 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORKUM

  Męczennicy z G., święci, 19 duchownychkat. głównie z G. (Gorninchen) zamęczonych 9 VII 1572 wfortecy La Brielle (na wyspie Voorne, środk. Holandia)przez kalwińskich powstańców niderl. (tzw. gezowie).

  W czasie powstania gezów przeciwko panowaniu hiszp.w Niderlandach uwięziono 19 duchownych kat., których...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /2 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORGONY

  W religii gr. córki potęg morskich Forkisai Keto, siostrzane potwory z wężami zamiast włosów, o spojrzeniuzmieniającym patrzących w kamień.

  Zarówno Homer (Iliada V 741; Odyseja XI 616), jak iEurypides (Elektra II 460) mówią o jednej g., natomiast uHezjoda (Teogonia 270) wymienione są 3: Steno...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /3 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORDOSERBA

  (Kyzdervent w pn.-zach. Turcji),bpstwo staroż. w metropolii Nicea w rzym. prowincji BityniaI I ; u p a d ł o prawdopodobnie w XII w. po opanowaniu go przezTurków; znanych jest 3 bpów od 2. p o ł . VII do 2. poł. IX w.;obecnie bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORĄCZKIEWICZ WINCENTY

  ur. 1789 w Krakowie,zm. 4 XI 1858 tamże, organista, kompozytor, pedagog.

  Pochodził z rodziny muzyków krak.; kształcił się pod kierunkiemojca (Dominika), a nast. w Dreźnie i Wiedniu; od1808 był organistą katedry wawelskiej; 1818 został dyr.artystycznym Tow. Przyjaciół Muzyki w Krakowie; od 1820pełnił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORE CHARLES

  Bp. anglik., ur. 22 I 1853 w Londynie,zm. 17 I 1932 tamże, teolog.

  Studiował w Oksfordzie (należałdo High Church) i t am też 1884 został r e k t o r em Pusey House;1892 z jego inicjatywy założono w Oksfordzie wspólnotę zak.Community of the Resurrection; od 1894 byl kanonikiem wWestminsterze, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /2 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORCZAKOW MICHAIŁ IWANOWICZ

  ur. 20 XI 1838 wguberni kostromskiej, zm. 18 VIII 1910 w Petersburgu,p r o t o j e r e j , prawnik i teolog prawosławny.

  Po studiach w seminarium duch. w Kostromie (1851-57)i w Akademii Duch. w Petersburgu (1857-61) został psałterzystącerkwi w Stuttgarcie; równocześnie studiował 1862-64historię i teologię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /2 415

  praca w formacie txt

Do góry