Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GORZEŃSKI TYMOTEUSZ abp.

  ur. 24 I 1743 w Rybowiek. Piły, zm. 20 XII 1825 w Poznaniu.

  Studiował teologię(od 1765) w Seminarium Księży Misjonarzy w Krakowie,gdzie wydał Conclusiones theologicae ex scripturis partim exhistoriis excerptae pro disputationibus propositae (1765);święcenia kapł. przyjął 1767 podczas studiów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /2 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORSKI ALEKSANDR WASILJEWICZ

  ur. 28 VIII 1812w Kostromie, zm. 24 X 1875 w Siergijew Posad (obecnie Zagorsk)k. Moskwy, prawosł. historyk i teolog.

  Po studiach w Kostromie i 1828-32 w Akademii Duch. wMoskwie został tamże wykładowcą historii Kościoła i 1837profesorem; 1860 przyjął (jako celibatariusz) święceniakapł. (na polecenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /3 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORZKIE ŻALE

  Paraliturg. nabożeństwo pasyjnepowstałe w Polsce na przełomie XVII i XVIII w. z duchaludowej pobożności okresu —» baroku ( I I I ) ; znane też byłoj a k o pasja lub rozważanie męki Pańskiej, stąd odprawianejest najczęściej w czasie wielkiego postu.

  Powstanie G.ż. łączy się z historią Bractwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /7 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORSKI TEOFILAKT bp.

  zm. 1788 w Kołomnie, teologprawosławny.

  Był prof, i r e k t o r em Akademii Duch. w Moskwie;1776 został bpem Perejasławia, a 1788 abpem Kołomny;jest autorem 2-częściowego podręcznika teologiidogm. i mor. Orthodoxae orientalis ecclesiae dogmata orazOrthodoxae orientalis ecclesiae doctrina Christiana de...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORTYNA

  (ruiny Gortis w środk. części Krety), dawneabpstwo, od 1762 łac. bpstwo tytularne. Miasto powstałoprawdopodobnie w II tysiącleciu p r z . C h r . ; od V w. prz.Chr.nazwę G. umieszczano na monetach i inskrypcjach; miastoG. wzmiankowane jest m.in. w 1 Mch 15,23; od 67 prz.Chr.było stolicą rzym. prowincji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORYCJA - GRADISCA, Gorizia - Gradisca

  Niem. Górz,metropolia w pn.-wsch. Włoszech (region Friuli-Wenecja Julijska)z sufr. Triest.

  Od 1001 Gorycja należała do patriarchatu akwilejskiego,ok. 1100 została siedzibą o d r ę b n e g o hrabstwa, przyłączonego1500 do Austrii; 1574 utworzono archidiakonat Gorycja, a1749 wikariat apost.; po zniesieniu p...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORYSŁAWICE

  Wieś z zabytkowym kościołem filialnymw par. i dek. Wiślica w diec. kieleckiej. Kościół św.Wawrzyńca, wzmiankowany 1326, do 1810 był kościołemp a r . ; na miejscu pierwotnego, drewnianego kościoła prob.Józef Dałowicz zbudował 1535 kościół z kamienia, późnogotycko-renesansowy, do którego 1676...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÖRRESA STOWARZYSZENIE, Górres Gesellschaft

  Towarzystwo nauk. założone 1876 w Bonn w setną rocznicęurodzin J . J . von —» G ö r r e s a przez grupę niem. uczonych kat.(m.in. G. von Hertlinga, B.H. Cardaunsa, P. Haffnera,J . B . Heinricha i L. Kaufmanna) w celu popierania rozwojunauk w różnych dziedzinach; 1980 liczyło ok. 2100 członków.

  S.G. miało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /2 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORLICE

  Parafie i dekanaty w diec. tarnowskiej.

  Miasto G. powstało ok. 1355; parafię G. utworzono przedlokacją miasta; ok. 1565 kościół par. w G. zajęli kalwinii w ich posiadaniu był do 1628 (1617 odbyło się w G. kolokwiumkalwińsko-ariańskie z udziałem duchownych kat. wc h a r a k t e r z e...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /2 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORLICKI ANDRZEJ OFMCap

  Imię zak. Z e n o n Maria,ur. 18 XI 1867 w Maniowych k. Nowego Targu, zm. 7 I 1936w Sędziszowie Młp., działacz zak., historyk. Do zakonuwstąpił 1898; po studiach filoz.-teol. u franciszkanów konwentualnychw Krakowie przyjął 1904 święcenia k a p ł . ; pełniłróżne funkcje zak. (m.in. mistrza nowicjatu i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 173

  praca w formacie txt

Do góry