Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GOSTYŃ STARY

  Parafia w dek. gostyńskim w archidiec.poznańskiej.

  Jako jedna z najstarszych osad wlkp.,miał na przełomie XI i XII w. drewniany kościół par. św.Marcina, który (na prośbę właściciela G. Mikołaja Przedpełkowicza)bp A. Zaremba połączył (patronatem) z ufundowanymw pobliskim —» Gostyniu szpitalem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSTKOWSKI JAN SJ

  ur. 21 VIII 1651 w Małopolsce,zm. 1738 w królestwie Imeretii (Gruzja), misjonarz, dyplomata.

  Do zakonu wstąpił 1667 we Lwowie; po studiach filoz.--teol. i przyjęciu święceń k a p ł . był nauczycielem fizyki i matematykiw kolegiach zak.; 1688 wraz z I . F . — ZapolskimSJ udał się do Imeretii na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODY CHRZEŚCIJAŃSKIE

  Bezalkoholowe placówkigastronomiczne, zajmujące się także popularyzacjąprasy i książek rei. oraz rozprowadzaniem dewocjonaliów;stanowiły ze strony Kościoła kat. próbę przeciwdziałaniademoralizacji i wyniszczaniu narodu pol. przez pijaństwo;organizowane w ramach akcji trzeźwościowej (—»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /4 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODARSTWO WIEJSKIE

  Wytwórczość obejmującaogól samodzielnych j e d n o s t e k gosp. oparta na ziemi j a k opodstawowym środku produkcji, mająca na celu wytwarzanieroślinnych i zwierzęcych produktów żywnościowych, paszoraz surowców dla przemysłu.

  Rolnictwo współcz., wyrosłe ze zbieractwa i łowiectwana drodze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /4 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSŁAW

  Parafia w dek. gryfickim w diec. szczecińsko-kamieńskiej. G. do reformacji był parafią w diec. kamieńskiej;pierwsza wzmianka o istnieniu parafii G. pojawiłasię 1291;

  1973 ponownie erygowano w G. parafię podwezw. Chrystusa Króla i powierzono ją chrystusowcom;z pierwotnego kościoła, pochodzącego zapewne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORZÓW WIELKOPOLSKI

  Miasto, stolica diecezji—> gorzowskiej, ważny ośrodek życia rei. i kościelnego.

  G. wczesnośredniow. gród i osada handlowa w kasztelaniisantockiej, włączony 1250 do Marchii Brandenburskiej,1257 został lokowany j a k o miasto (niem. Landsberg an derW a r t h e ) ; 1329 Wincenty z Szamotuł w imieniu króla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /9 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSŁAWICE

  Parafia w dek. konińskim w diec. włocławskiej.

  Wieś G., wzmiankowana 1280, stanowiła posiadłośćkujaw, rodu Godziembów; parafia G. powstała prawdopodobniew X I I I w.; właściciel G., bp —» Andrzej Łaskarzprowadził od ok. 1418-26 budowę zamku i kościoła par. św.Andrzeja Apostoła, który ukończył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /2 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORZYCE

  Parafia i dekanat w diec. katowickiej. G.są wzmiankowane 1229 j a k o wieś, oddająca dziesięcinę klasztorowibenedyktynów w Tyńcu;

  parafia G., powstała prawdopodobniew końcu XIII w., wymieniona jest d o p i e r o 1447;kościół par. św. Anioła Stróża w okresie reformacji zajmowaliprotestanci; obecny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSŁAWSKI ADAM

  ur. ok. 1577 w Małopolsce, zm.ok. 1642, pisarz i działacz —» braci polskich.

  Pod wpływemW. Szmalca podjął studia (1596-99) w Altdorfie i Strasburgu,gdzie wydał Disputatio ethica de ventate vinate morali ex libro„Ethicorum Nicomachiorum" (1596) i Libri primi „EthicorumNicomachiorum" interpretatio analitica...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORZYCE TARNOBRZESKIE

  Parafia i dekanat wdiec. przemyskiej.

  Parafia G. powstała po 1138; do 1786należała do diec. krakowskiej; pierwszy drewniany kościółpar. (wzmiankowany przez J. Długosza w Liber beneficiorumdioecesis cracoviensis) i drugi, również drewniany, wzniesiony1828 pod wezw. św. Franciszka Salezego - nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /974

  praca w formacie txt

Do góry