Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GOSTKOWSKI RAJMUND

  ur. 30 VIII 1885 w Dobczycach(Krakowskie), zm. 2 VII 1966 w Łodzi, filolog, archeolog,pedagog.

  Studiował na UJ (1903-07), na uniw. w Wiedniu1909 i 1915), w Ecole Française d'Athènes w Paryżu1922-24) i na uniw. w Berlinie (1926); 1925 uzyskał doktoratarcheologii klasycznej i filozofii na U J , a 1934...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPRZYDOWA

  Parafia w dek. brzeskim w diec. tarnowskiej,eryg. zapewne w końcu XIII w.

  W starym kościele,w ołtarzu głównym znajdował się got. tryptyk Św. Rodzina z ok. 1510, ufundowany przez Jakuba Wielogłowskiego(od 1887 MD Tarnów); nowy kościół pod wezw.św. Urszuli z Towarzyszkami, barokowy, ufundowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSTOMSKI WALERY

  ur. 1854 w Borucinie k. AleksandrowaKujaw., zm. 30 I 1915 w Wiedniu, krytyk i historykliteratury.

  Studiował początkowo na uniw. w Petersburgu,a nast. na Politechnice w Rydze, od 1893 mieszkał w Warszawie;1908 został członkiem wydz. pierwszego Tow. NaukowegoWarsz.; okresowo przebywał we Włoszech;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /2 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSSAERT GEERTEN

  Właśc. F r e d e r i k Carel G e r r e t s o n ,ur. 9 II 1884 w Krälingen ( R o t t e r d a m ) , zm. 27 X 1958 wUtrechcie, poeta, eseista.

  Studiował w Utrechcie, Brukseli,Londynie i Heidelbergu, gdzie uzyskał d o k t o r a t ; nast. pracowałw Ministerstwie do Spraw Kolonii; 1925-54 był wykładowcąhistorii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSTYCZYNA

  Parafia w dek. ołobockim w archidiec.poznańskiej; powstała w XII lub na pocz. XIII w. przykościele św. Mikołaja, fundowanym przez książąt wlkp.;

  1294 wymieniony jest prob. Wilhelm; przed 1441 plebaniaG. stanowiła również uposażenie k a n o n i k a t u przy kolegiacieNMP w Kaliszu, a proboszcz G. był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSSAERT JAN

  Zw. Mabuse, ur. ok. 1480 w Maubeuge,zm. 1532 w Bredzie, malarz waloński.

  Uczył się zapewne w Brugii lub w Brukseli; 1503 zostałmistrzem cechu malarskiego w Antwerpii; 1508-09 przebywałw Rzymie, gdzie interesował się m.in. malarstwem A. Mantegnii sztuką Michala A n i o ł a ; po powrocie do kraju...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /2 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSTYNIN

  Parafia i dekanat w diec. płockiej. Zachowanegrodzisko z XIII-XIV w. (zw. Łysą Górą) z istniejącąwówczas kaplicą św. Jakuba (wielokrotnie odbudowywaną,obecnie pełniącą funkcję kaplicy cmentarnej, wzniesioną1883-86) d a ł o początek G.; lokacja miasta w nowym miejscuok. 1382 poprzedzona została...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSSNER JOHANNES EVANGELISTA

  ur. 14 XII 1773w H a u s e n (Szwabia), zm. 30 I I I 1858 w Berlinie, kaznodzieja,protest, działacz misyjny.

  Po ukończeniu kolegium jez. wAugsburgu i studiach w Ingolstadt przyjął 1796 święceniak a p ł . ; j a k o wolny kaznodzieja związał się z kat. grupą kapłanówi świeckich ( — p r z e b u d z e n i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSTYŃ

  Parafie i dekanat w archidiec. poznańskiej ;s a n k t u a r i um maryjne na Świętej Górze Gostyńskiej.

  1. M i a s t o - usytuowane w dolinie rzeki Kani, lokowane1278 na prawie niem.; w XIV w. przy szpitalu, będącymprepozyturą benedyktynów z Lubinia i połączonym (patronacko)z kościołem św. Marcina w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /11 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSSNER - MISSIONSGESELLSCHAFT

  Protest, towarzystwomis., zał. 1836 w Berlinie przez J . E . —> Gossneraw miejsce utworzonej przez niego instytucji Glaubensmission,mające na celu nauczanie rzemiosła przyszłych misjonarzyi wysyłanie ich na misje.

  Pierwsi misjonarze udali się 1837do Australii, a nast. do Nowej Gwinei, Indonezji, AmerykiPd...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /669

  praca w formacie txt

Do góry