Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GOŚCINNOŚĆ EUCHARYSTYCZNA

  Szczególnyprzypadek dopuszczenia ochrzczonego do uczestnictwa w-» Eucharystii w in. Kościele chrzęść. (-» i n t e r k o m u n i a ) .

  W związku z wytycznymi dla małżeństw mieszanych bpStrasburga L.A. Elchinger wskazał 1972 na możliwość dopuszczeniaw pewnych przypadkach ewangelików do komuniiw Kościele...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /4 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŚCINO

  Parafia w dek. kołobrzeskim w diec. koszalińsko-kołobrzeskiej; 1238 istniała tu bliżej nie określonaplacówka joannitów;

  parafia G. powstała 1260, a konsekracjikościoła dokonał bp Hermann von Gleichen, obdarzającparafię dziesięcinami do czasu pozostawania wsi na rodzimym(slow.) prawie; obecny kościół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSZKÓW

  Miejscowość z zabytkowym kościołemfilialnym pod wezw. Jana Chrzciciela w par. Witnica w dek.chojeńskim w diec. szczecińsko-kamieńskiej.

  Do reformacjiG. byt parafią w diec. kamieńskiej; pierwsza wzmianka okościele w G. pochodzi z 1 3 3 3 ; zachowana tu świątynia z 2.poł. XIII w. jest prostokątną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŚCISZÓW

  Parafia w dek. Bolesławiec Zach. warchidiec. wrocławskiej, eryg. powtórnie 1 V 1970. KościółMB Częstoch., późnorom., wzniesiony ok. poł. XIII w.,rozbudowany w pocz. XVII w., z jedną nawą nakrytą stropem kasetonowym z 1595, kwadratowym prezbiterium zesklepieniem krzyżowo-żebrowym i kwadratową wieżą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŚCIECKI FRANCISZEK SJ

  ur. 1 6 6 8 w Wielkopolsce,zm. 1 V 1 7 2 9 w Samborze, poeta.

  Do zakonu wstąpił 1 6 8 4 ,nast. nauczał poetyki i retoryki; 1 7 0 0 - 2 8 pełnił kilkakrotniefunkcję przełożonego domu w Samborze; StanisławowiChomętowskiemu towarzyszył w misjach dyplomatycznych,m.in. w poselstwie tur. 1 7 1 2 - 1 4 dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSZCZANÓW

  Parafia w dek. koźminkowskim w diec.włocławskiej (do 1818 w gnieźn.).

  Wieś G. należała j u ż p r z e d1136 do uposażenia abpów gnieźn.; parafia, eryg. na przełomie XIII i XIV w., była 1595-1652 częścią uposażenia dziekaniik a ł . ; 1667 została prepozyturą par. z kolegium mansjonarzy;

  pierwotny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSZCZYN

  Parafia i dekanat w archidiec. warszawskiej.

  Wieś książęca, wzmiankowana w XII w., 1386 otrzymałaprawo miejskie chełmińskie od księcia mazowieckiego JanuszaII St.; rozwijające się miasto zostało zniszczone w p o ł .XVII w. w wyniku najazdu szwedz., a 1869 utraciło prawomiejskie; parafia G. powstała w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSZCZYŃSKI SEWERYN

  ur. 4 XI 1801 w Ilińcach( U k r a i n a ) , zm. 25 II 1876 we Lwowie, poeta, publicysta.

  Uczył się w szkołach pijarskich w Międzyrzeczu Koreckimi Winnicy oraz u bazylianów w Humaniu (1816-19). Od 1820był członkiem tajnego Związku Wolnych Braci Polaków wWarszawie; ścigany przez policję schronił się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /5 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSZEN

  ( h e b r . ) , terytorium w Egipcie, a także miasto1 k r a i n a w Judzie.

  1. Kraina G. (LXX Gesem, Gesen), nazwa okręgu wEgipcie zamieszkiwanego przez Izraelitów (Rdz 4 5 , 1 0 ;4 6 , 2 8 . 2 9 . 3 4 ; 4 7 , 1 . 4 . 6 . 2 7 ; Wj 8 , 1 8 ; 9 , 2 6 ) ; Rdz 4 7 , 1 1 nazywat en obszar anachronicznie „ziemią...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSZCZ

  Parafia w dek. sycowskim w archidiec. wrocławskiej;drewniany kościół par. Narodzenia NMP, wzmiankowany1291; obecny wzniesiony 1778 jest barokowy, murowany,o jednej nawie, z węższym prezbiterium zamkniętympółkoliście, nakrytym sklepieniem kolebkowym z lunetami;

  do kościoła przylega kaplica (zw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /566

  praca w formacie txt

Do góry